10789.htm

CÍMSZÓ: Bún

SZEMÉLYNÉV: Bun Samu

SZÓCIKK: Bún Samu, pedagógus, szül. Lakompakon 1844. okt. 29. Előbb tanítói, majd felső kereskedelmi tanári oklevelet szerzett és 1868. Nagykanizsán, 1888-tól kezdve Hatvanban működött, mint az ottani zsidó iskolák tanítója. 1891-ben ismét Nagykanizsára hívták meg az ottani zsidó ..ari majd egyszersmind a felső kereskedelmi iskola igazgatójának. Ezt az állását 1916 bekövetkezet nyugalomba vonulásáig töltötte be.Tiszteletbeli tagja az Orsz. Izr. Tanítóegyesületnek és királyi tanácsos. Írt több tankönyvet. Fia B. József*, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank vezérigazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 789. címszó a lexikon => 159. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10789.htm

CÍMSZÓ: Bún

SZEMÉLYNÉV: Bun Samu

SZÓCIKK: Bún Samu, pedagógus, szül. Lakompakon 1844. okt. 29. Előbb tanítói, majd felső kereskedelmi tanári oklevelet szerzett és 1868. Nagykanizsán, 1888-tól kezdve Hatvanban működött, mint az ottani zsidó iskolák tanítója. 1891-ben ismét Nagykanizsára hívták meg az ottani zsidó ..ari majd egyszersmind a felső kereskedelmi iskola igazgatójának. Ezt az állását 1916 bekövetkezet nyugalomba vonulásáig töltötte be.Tiszteletbeli tagja az Orsz. Izr. Tanítóegyesületnek és királyi tanácsos. Írt több tankönyvet. Fia B. József*, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank vezérigazgatója.

10789.ht

CÍMSZÓ Bú

SZEMÉLYNÉV Bu Sam

SZÓCIKK Bú Samu pedagógus szül Lakompako 1844 okt 29 Előb tanítói maj fels kereskedelm tanár oklevele szerzet é 1868 Nagykanizsán 1888-tó kezdv Hatvanba működött min a ottan zsid iskolá tanítója 1891-be ismé Nagykanizsár hívtá me a ottan zsid ..ar maj egyszersmin fels kereskedelm iskol igazgatójának Ez a állásá 191 bekövetkeze nyugalomb vonulásái töltött be.Tiszteletbel tagj a Orsz Izr Tanítóegyesületne é király tanácsos Ír töb tankönyvet Fi B József* Magya Leszámítol é Pénzváltóban vezérigazgatója

10789.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Sa

SZÓCIK B Sam pedagógu szü Lakompak 184 ok 2 Elő tanító ma fel kereskedel taná oklevel szerze 186 Nagykanizsá 1888-t kezd Hatvanb működöt mi otta zsi iskol tanítój 1891-b ism Nagykanizsá hívt m otta zsi ..a ma egyszersmi fel kereskedel isko igazgatójána E állás 19 bekövetkez nyugalom vonulásá töltöt be.Tiszteletbe tag Ors Iz Tanítóegyesületn királ tanácso Í tö tankönyve F József Magy Leszámíto Pénzváltóba vezérigazgatój

10789.

CÍMS

SZEMÉLYN S

SZÓCI Sa pedagóg sz Lakompa 18 o El tanít m fe kereskede tan okleve szerz 18 Nagykanizs 1888- kez Hatvan működö m ott zs isko tanító 1891- is Nagykanizs hív ott zs .. m egyszersm fe kereskede isk igazgatóján állá 1 bekövetke nyugalo vonulás töltö be.Tiszteletb ta Or I Tanítóegyesület kirá tanács t tankönyv Józse Mag Leszámít Pénzváltób vezérigazgató

10789

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC S pedagó s Lakomp 1 E taní f keresked ta oklev szer 1 Nagykaniz 1888 ke Hatva működ ot z isk tanít 1891 i Nagykaniz hí ot z . egyszers f keresked is igazgatójá áll bekövetk nyugal vonulá tölt be.Tisztelet t O Tanítóegyesüle kir tanác tanköny Józs Ma Leszámí Pénzváltó vezérigazgat

1078SZEMÉL

SZÓ pedag Lakom tan kereske t okle sze Nagykani 188 k Hatv műkö o is taní 189 Nagykani h o egyszer kereske i igazgatój ál bekövet nyuga vonul töl be.Tisztele Tanítóegyesül ki taná tankön Józ M Leszám Pénzvált vezérigazga