10791.htm

CÍMSZÓ: Bús

SZEMÉLYNÉV: Bús Ilona

SZÓCIKK: Bús Ilona, költő, szül. Nagykállóban 1901. Tárcái és szabadformájú, mély érzésű versei az Újságban és a Népszavában jelentek meg. Verses könyvei: Most indulok (1925) és Napharanq (Mentor-kiadás 1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 791. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10791.htm

CÍMSZÓ: Bús

SZEMÉLYNÉV: Bús Ilona

SZÓCIKK: Bús Ilona, költő, szül. Nagykállóban 1901. Tárcái és szabadformájú, mély érzésű versei az Újságban és a Népszavában jelentek meg. Verses könyvei: Most indulok 1925 és Napharanq Mentor-kiadás 1928 .

10791.ht

CÍMSZÓ Bú

SZEMÉLYNÉV Bú Ilon

SZÓCIKK Bú Ilona költő szül Nagykállóba 1901 Tárcá é szabadformájú mél érzés verse a Újságba é Népszavába jelente meg Verse könyvei Mos indulo 192 é Napharan Mentor-kiadá 192

10791.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Ilo

SZÓCIK B Ilon költ szü Nagykállób 190 Tárc szabadformáj mé érzé vers Újságb Népszaváb jelent me Vers könyve Mo indul 19 Naphara Mentor-kiad 19

10791.

CÍMS

SZEMÉLYN Il

SZÓCI Ilo köl sz Nagykálló 19 Tár szabadformá m érz ver Újság Népszavá jelen m Ver könyv M indu 1 Naphar Mentor-kia 1

10791

CÍM

SZEMÉLY I

SZÓC Il kö s Nagykáll 1 Tá szabadform ér ve Újsá Népszav jele Ve köny ind Napha Mentor-ki

1079



SZEMÉL

SZÓ I k Nagykál T szabadfor é v Újs Népsza jel V kön in Naph Mentor-k