10793.htm

CÍMSZÓ: Bürger

SZEMÉLYNÉV: Bürger Albert

SZÓCIKK: Bürger,1. Albert (boroskrakkói), szül. Vajasdon 1861. Kereskedelmi akadémiát végzett, majd Marosvásárhelyen számos nagy iparvállalatot alapított. Tagja a román szenátusnak, az Iparkamarának elnöke és az erdélyi gyáriparosok alelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 793. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10793.htm

CÍMSZÓ: Bürger

SZEMÉLYNÉV: Bürger Albert

SZÓCIKK: Bürger,1. Albert boroskrakkói , szül. Vajasdon 1861. Kereskedelmi akadémiát végzett, majd Marosvásárhelyen számos nagy iparvállalatot alapított. Tagja a román szenátusnak, az Iparkamarának elnöke és az erdélyi gyáriparosok alelnöke.

10793.ht

CÍMSZÓ Bürge

SZEMÉLYNÉV Bürge Alber

SZÓCIKK Bürger,1 Alber boroskrakkó szül Vajasdo 1861 Kereskedelm akadémiá végzett maj Marosvásárhelye számo nag iparvállalato alapított Tagj romá szenátusnak a Iparkamarána elnök é a erdély gyáriparoso alelnöke

10793.h

CÍMSZ Bürg

SZEMÉLYNÉ Bürg Albe

SZÓCIK Bürger, Albe boroskrakk szü Vajasd 186 Kereskedel akadémi végzet ma Marosvásárhely szám na iparvállalat alapítot Tag rom szenátusna Iparkamarán elnö erdél gyáriparos alelnök

10793.

CÍMS Bür

SZEMÉLYN Bür Alb

SZÓCI Bürger Alb boroskrak sz Vajas 18 Kereskede akadém végze m Marosvásárhel szá n iparvállala alapíto Ta ro szenátusn Iparkamará eln erdé gyáriparo alelnö

10793

CÍM Bü

SZEMÉLY Bü Al

SZÓC Bürge Al boroskra s Vaja 1 Keresked akadé végz Marosvásárhe sz iparvállal alapít T r szenátus Iparkamar el erd gyáripar aleln

1079

CÍ B

SZEMÉL B A

SZÓ Bürg A boroskr Vaj Kereske akad vég Marosvásárh s iparválla alapí szenátu Iparkama e er gyáripa alel