10797.htm

CÍMSZÓ: Caddikim gemurim

SZÓCIKK: Caddikim gemurim (h.), tökéletesen jámborok. Ők azok, a Talmud szerint, akik ros-hasonó napján az élet könyvébe iratnak és a róluk való ítéletet mindjárt meg is pecsételik. Kész és megmásíthatatlan ítéletet kapnak ekkor a leggonoszabbak is (résoim gemurim). A leggonoszabbak azon nyomban a halál könyvébe iratnak és az ítéletet mindjárt pecsét alá teszik. A középszerűek (bénoszajim) sorsa ros-hasonótól jom-kippurig függőbon marad (Ros hasána 16 b).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 797. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10797.htm

CÍMSZÓ: Caddikim gemurim

SZÓCIKK: Caddikim gemurim h. , tökéletesen jámborok. Ők azok, a Talmud szerint, akik ros-hasonó napján az élet könyvébe iratnak és a róluk való ítéletet mindjárt meg is pecsételik. Kész és megmásíthatatlan ítéletet kapnak ekkor a leggonoszabbak is résoim gemurim . A leggonoszabbak azon nyomban a halál könyvébe iratnak és az ítéletet mindjárt pecsét alá teszik. A középszerűek bénoszajim sorsa ros-hasonótól jom-kippurig függőbon marad Ros hasána 16 b .

10797.ht

CÍMSZÓ Caddiki gemuri

SZÓCIKK Caddiki gemuri h tökéletese jámborok Ő azok Talmu szerint aki ros-hason napjá a éle könyvéb iratna é rólu val ítélete mindjár me i pecsételik Kés é megmásíthatatla ítélete kapna ekko leggonoszabba i résoi gemuri leggonoszabba azo nyomba halá könyvéb iratna é a ítélete mindjár pecsé al teszik középszerűe bénoszaji sors ros-hasonótó jom-kippuri függőbo mara Ro hasán 1

10797.h

CÍMSZ Caddik gemur

SZÓCIK Caddik gemur tökéletes jámboro azo Talm szerin ak ros-haso napj él könyvé iratn ról va ítélet mindjá m pecsételi Ké megmásíthatatl ítélet kapn ekk leggonoszabb réso gemur leggonoszabb az nyomb hal könyvé iratn ítélet mindjá pecs a teszi középszerű bénoszaj sor ros-hasonót jom-kippur függőb mar R hasá

10797.

CÍMS Caddi gemu

SZÓCI Caddi gemu tökélete jámbor az Tal szeri a ros-has nap é könyv irat ró v ítéle mindj pecsétel K megmásíthatat ítéle kap ek leggonoszab rés gemu leggonoszab a nyom ha könyv irat ítéle mindj pec tesz középszer bénosza so ros-hasonó jom-kippu függő ma has

10797

CÍM Cadd gem

SZÓC Cadd gem tökélet jámbo a Ta szer ros-ha na köny ira r ítél mind pecséte megmásíthata ítél ka e leggonosza ré gem leggonosza nyo h köny ira ítél mind pe tes középsze bénosz s ros-hason jom-kipp függ m ha

1079

CÍ Cad ge

SZÓ Cad ge tökéle jámb T sze ros-h n kön ir íté min pecsét megmásíthat íté k leggonosz r ge leggonosz ny kön ir íté min p te középsz bénos ros-haso jom-kip füg h