10798.htm

CÍMSZÓ: Cádok

SZÓCIKK: Cádok, főpap Dávid király uralkodása alatt. (Kron. I. 24, 3). Később a szadduceusok (l. o.) ő reá vezették vissza pártjuk eredetét; ezzel pártjuk szellemét úgy tüntették fel, mintha azt Dávid királytól örökölték volna


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 798. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10798.htm

CÍMSZÓ: Cádok

SZÓCIKK: Cádok, főpap Dávid király uralkodása alatt. Kron. I. 24, 3 . Később a szadduceusok l. o. ő reá vezették vissza pártjuk eredetét; ezzel pártjuk szellemét úgy tüntették fel, mintha azt Dávid királytól örökölték volna

10798.ht

CÍMSZÓ Cádo

SZÓCIKK Cádok főpa Dávi királ uralkodás alatt Kron I 24 Későb szadduceuso l o re vezetté vissz pártju eredetét ezze pártju szellemé úg tüntetté fel minth az Dávi királytó örökölté voln

10798.h

CÍMSZ Cád

SZÓCIK Cádo főp Dáv kirá uralkodá alat Kro 2 Késő szadduceus r vezett viss pártj eredeté ezz pártj szellem ú tüntett fe mint a Dáv királyt örökölt vol

10798.

CÍMS Cá

SZÓCI Cád fő Dá kir uralkod ala Kr Kés szadduceu vezet vis párt eredet ez párt szelle tüntet f min Dá király örököl vo

10798

CÍM C

SZÓC Cá f D ki uralko al K Ké szadduce veze vi pár erede e pár szell tünte mi D királ örökö v

1079SZÓ C k uralk a K szadduc vez v pá ered pá szel tünt m kirá örök