10801.htm

CÍMSZÓ: Cáv

SZÓCIKK: Cáv, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 6. fejezetének elejétől a fejezet végéig, terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Égő- és örömáldozat, Áron és fiainak felavatása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 7. fejezetének 21. versétől a 8. fejezet 3. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétánál is az áldozatok erkölcsi tartalmáról van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 801. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10801.htm

CÍMSZÓ: Cáv

SZÓCIKK: Cáv, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 6. fejezetének elejétől a fejezet végéig, terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Égő- és örömáldozat, Áron és fiainak felavatása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 7. fejezetének 21. versétől a 8. fejezet 3. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétánál is az áldozatok erkölcsi tartalmáról van szó.

10801.ht

CÍMSZÓ Cá

SZÓCIKK Cáv hetiszakasz mel Móze 3 könyv 6 fejezeténe elejétő fejeze végéig terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Égő é örömáldozat Áro é fiaina felavatása hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyv 7 fejezeténe 21 versétő 8 fejeze 3 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog prófétáná i a áldozato erkölcs tartalmáró va szó

10801.h

CÍMSZ C

SZÓCIK Cá hetiszakas me Móz köny fejezetén elejét fejez végéi terje rés foglal magába Röv tartalm Ég örömáldoza Ár fiain felavatás hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi köny fejezetén 2 versét fejez versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho prófétán áldozat erkölc tartalmár v sz

10801.

CÍMS

SZÓCI C hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje végé terj ré fogla magáb Rö tartal É örömáldoz Á fiai felavatá hetiszakasz tart prófé r Jerem kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h prófétá áldoza erköl tartalmá s

10801

CÍM

SZÓC hetiszak M kö fejezet elej fej vég ter r fogl magá R tarta örömáldo fia felavat hetiszakas tar próf Jere kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg prófét áldoz erkö tartalm

1080SZÓ hetisza k fejeze ele fe vé te fog mag tart örömáld fi felava hetiszaka ta pró Jer k fejeze ver fe ve te pró k összefü prófé áldo erk tartal