10802.htm

CÍMSZÓ: Cavóó

SZÓCIKK: Cavóó (h., korrump. evóe). Végrendelet. Nagy ethikai értéke van a héber irodalomban az úgy nevezett végrendelet-irodalomnak. Zsidó tudósok már a középkorban kultiválták. A végrendelet rendszerint a családnak szólt, de magas erkölcsi tartalmával olykor az egész korszakra hatott. A magyarországi rabbik C.-i között legnevezetesebb a Chaszam Szófer (l. o.) és a Semen Rokéach (l. o.) végrendelete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 802. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10802.htm

CÍMSZÓ: Cavóó

SZÓCIKK: Cavóó h., korrump. evóe . Végrendelet. Nagy ethikai értéke van a héber irodalomban az úgy nevezett végrendelet-irodalomnak. Zsidó tudósok már a középkorban kultiválták. A végrendelet rendszerint a családnak szólt, de magas erkölcsi tartalmával olykor az egész korszakra hatott. A magyarországi rabbik C.-i között legnevezetesebb a Chaszam Szófer l. o. és a Semen Rokéach l. o. végrendelete.

10802.ht

CÍMSZÓ Cavó

SZÓCIKK Cavó h. korrump evó Végrendelet Nag ethika érték va hébe irodalomba a úg nevezet végrendelet-irodalomnak Zsid tudóso má középkorba kultiválták végrendele rendszerin családna szólt d maga erkölcs tartalmáva olyko a egés korszakr hatott magyarország rabbi C.- közöt legnevezeteseb Chasza Szófe l o é Seme Rokéac l o végrendelete

10802.h

CÍMSZ Cav

SZÓCIK Cav h korrum ev Végrendele Na ethik érté v héb irodalomb ú neveze végrendelet-irodalomna Zsi tudós m középkorb kultiváltá végrendel rendszeri családn szól mag erkölc tartalmáv olyk egé korszak hatot magyarorszá rabb C. közö legnevezetese Chasz Szóf Sem Rokéa végrendelet

10802.

CÍMS Ca

SZÓCI Ca korru e Végrendel N ethi ért hé irodalom nevez végrendelet-irodalomn Zs tudó középkor kultivált végrende rendszer család szó ma erköl tartalmá oly eg korsza hato magyarorsz rab C köz legnevezetes Chas Szó Se Roké végrendele

10802

CÍM C

SZÓC C korr Végrende eth ér h irodalo neve végrendelet-irodalom Z tud középko kultivál végrend rendsze csalá sz m erkö tartalm ol e korsz hat magyarors ra kö legnevezete Cha Sz S Rok végrendel

1080SZÓ kor Végrend et é irodal nev végrendelet-irodalo tu középk kultivá végren rendsz csal s erk tartal o kors ha magyaror r k legnevezet Ch S Ro végrende