10804.htm

CÍMSZÓ: Cedókó tacil mimovesz

SZÓCIKK: Cedókó tacil mimovesz (h.). A jótékonyság megment a haláltól. Salamon Példabeszédeiből való mondás, melyet főképp temetéseknél és a hazkóró (l. o.) utáni napokon a perselygyűjtés alkalmával mondanak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 804. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10804.htm

CÍMSZÓ: Cedókó tacil mimovesz

SZÓCIKK: Cedókó tacil mimovesz h. . A jótékonyság megment a haláltól. Salamon Példabeszédeiből való mondás, melyet főképp temetéseknél és a hazkóró l. o. utáni napokon a perselygyűjtés alkalmával mondanak.

10804.ht

CÍMSZÓ Cedók taci mimoves

SZÓCIKK Cedók taci mimoves h jótékonysá megmen haláltól Salamo Példabeszédeibő val mondás melye főkép temetésekné é hazkór l o után napoko perselygyűjté alkalmáva mondanak

10804.h

CÍMSZ Cedó tac mimove

SZÓCIK Cedó tac mimove jótékonys megme haláltó Salam Példabeszédeib va mondá mely főké temetésekn hazkó utá napok perselygyűjt alkalmáv mondana

10804.

CÍMS Ced ta mimov

SZÓCI Ced ta mimov jótékony megm halált Sala Példabeszédei v mond mel fők temetések hazk ut napo perselygyűj alkalmá mondan

10804

CÍM Ce t mimo

SZÓC Ce t mimo jótékon meg halál Sal Példabeszéde mon me fő temetése haz u nap perselygyű alkalm monda

1080

CÍ C mim

SZÓ C mim jótéko me halá Sa Példabeszéd mo m f temetés ha na perselygy alkal mond