10816.htm

CÍMSZÓ: Chad gadjó

SZÓCIKK: Chad gadjó (h), egy gödölye, a peszachi haggada (l. o.) utolsó dalának refrénje s egyszersmind a dalnak közkeletű neve. Népies formájú költemény arról, hogy Isten hatalma és igazsága mindenek fölött áll. Arameus nyelven van írva. A C. kifejezést a zsargon nyelvhasználat «vegyes társaság» értelmében is használja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 816. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10816.htm

CÍMSZÓ: Chad gadjó

SZÓCIKK: Chad gadjó h , egy gödölye, a peszachi haggada l. o. utolsó dalának refrénje s egyszersmind a dalnak közkeletű neve. Népies formájú költemény arról, hogy Isten hatalma és igazsága mindenek fölött áll. Arameus nyelven van írva. A C. kifejezést a zsargon nyelvhasználat vegyes társaság értelmében is használja.

10816.ht

CÍMSZÓ Cha gadj

SZÓCIKK Cha gadj eg gödölye peszach haggad l o utols dalána refrénj egyszersmin dalna közkelet neve Népie formáj költemén arról hog Iste hatalm é igazság mindene fölöt áll Arameu nyelve va írva C kifejezés zsargo nyelvhasznála vegye társasá értelmébe i használja

10816.h

CÍMSZ Ch gad

SZÓCIK Ch gad e gödöly peszac hagga utol dalán refrén egyszersmi daln közkele nev Népi formá költemé arró ho Ist hatal igazsá minden fölö ál Arame nyelv v írv kifejezé zsarg nyelvhasznál vegy társas értelméb használj

10816.

CÍMS C ga

SZÓCI C ga gödöl pesza hagg uto dalá refré egyszersm dal közkel ne Nép form költem arr h Is hata igazs minde föl á Aram nyel ír kifejez zsar nyelvhaszná veg társa értelmé használ

10816

CÍM g

SZÓC g gödö pesz hag ut dal refr egyszers da közke n Né for költe ar I hat igaz mind fö Ara nye í kifeje zsa nyelvhaszn ve társ értelm haszná

1081SZÓ göd pes ha u da ref egyszer d közk N fo költ a ha iga min f Ar ny kifej zs nyelvhasz v tár értel haszn