10819.htm

CÍMSZÓ: Chájesz

SZEMÉLYNÉV: Chájesz Gerson

SZÓCIKK: Chájesz Gerson, nagymartoni főrabbi, szül. megh. u. o., mint országos főrabbi 1789. Nagyatyja, Askenázy Gerson, szintén nikolsburgi országos főrabbi volt. C. előbb Hotzenplotzban volt rabbi s mint ilyen, Eybenschütz Jonathán altonai főrabbi híres (Sabbatai Cevi álmessiással összefüggő) pörében, emellé állott. Csak rövid ideig töltötte be a nagymartoni rabbiszéket, mert Nikolsburgba hívták meg, ahol kilenc év múlva meghalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 819. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10819.htm

CÍMSZÓ: Chájesz

SZEMÉLYNÉV: Chájesz Gerson

SZÓCIKK: Chájesz Gerson, nagymartoni főrabbi, szül. megh. u. o., mint országos főrabbi 1789. Nagyatyja, Askenázy Gerson, szintén nikolsburgi országos főrabbi volt. C. előbb Hotzenplotzban volt rabbi s mint ilyen, Eybenschütz Jonathán altonai főrabbi híres Sabbatai Cevi álmessiással összefüggő pörében, emellé állott. Csak rövid ideig töltötte be a nagymartoni rabbiszéket, mert Nikolsburgba hívták meg, ahol kilenc év múlva meghalt.

10819.ht

CÍMSZÓ Chájes

SZEMÉLYNÉV Chájes Gerso

SZÓCIKK Chájes Gerson nagymarton főrabbi szül megh u o. min országo főrabb 1789 Nagyatyja Askenáz Gerson szinté nikolsburg országo főrabb volt C előb Hotzenplotzba vol rabb min ilyen Eybenschüt Jonathá altona főrabb híre Sabbata Cev álmessiássa összefügg pörében emell állott Csa rövi idei töltött b nagymarton rabbiszéket mer Nikolsburgb hívtá meg aho kilen é múlv meghalt

10819.h

CÍMSZ Cháje

SZEMÉLYNÉ Cháje Gers

SZÓCIK Cháje Gerso nagymarto főrabb szü meg o mi ország főrab 178 Nagyatyj Askená Gerso szint nikolsbur ország főrab vol elő Hotzenplotzb vo rab mi ilye Eybenschü Jonath alton főrab hír Sabbat Ce álmessiáss összefüg pörébe emel állot Cs röv ide töltöt nagymarto rabbiszéke me Nikolsburg hívt me ah kile múl meghal

10819.

CÍMS Cháj

SZEMÉLYN Cháj Ger

SZÓCI Cháj Gers nagymart főrab sz me m orszá főra 17 Nagyaty Asken Gers szin nikolsbu orszá főra vo el Hotzenplotz v ra m ily Eybensch Jonat alto főra hí Sabba C álmessiás összefü pöréb eme állo C rö id töltö nagymart rabbiszék m Nikolsbur hív m a kil mú megha

10819

CÍM Chá

SZEMÉLY Chá Ge

SZÓC Chá Ger nagymar főra s m orsz főr 1 Nagyat Aske Ger szi nikolsb orsz főr v e Hotzenplot r il Eybensc Jona alt főr h Sabb álmessiá összef pöré em áll r i tölt nagymar rabbiszé Nikolsbu hí ki m megh

1081

CÍ Ch

SZEMÉL Ch G

SZÓ Ch Ge nagyma főr ors fő Nagya Ask Ge sz nikols ors fő Hotzenplo i Eybens Jon al fő Sab álmessi össze pör e ál töl nagyma rabbisz Nikolsb h k meg