10822.htm

CÍMSZÓ: Chalizók

SZÓCIKK: Chaliziók. Dunamelléki bolgárok voltak, akik II. Gejza alatt 1152. a magyarokkal szövetségre léptek. Vallásuk Mózes törvényein alapult és ha nem is egészen tisztán, de vallási szokásaikat ily módon sokáig meg is őrizték. A C. a zsidó hittel kozár szomszédjaik révén ismerkedtek meg, mert ezek nagy buzgalommal terjesztették a zsidó vallást. Az egykorú följegyzés, amely a C.-ra utal, hangsúlyozza, hogy a C. Mózes törvényét nem egészen tisztán követték, aminek az lehetett az oka, hogy a bolgárok között különféle vallásos szokások terjedtek el és főleg kiütköztek ezekből a mohamedán elemek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 822. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10822.htm

CÍMSZÓ: Chalizók

SZÓCIKK: Chaliziók. Dunamelléki bolgárok voltak, akik II. Gejza alatt 1152. a magyarokkal szövetségre léptek. Vallásuk Mózes törvényein alapult és ha nem is egészen tisztán, de vallási szokásaikat ily módon sokáig meg is őrizték. A C. a zsidó hittel kozár szomszédjaik révén ismerkedtek meg, mert ezek nagy buzgalommal terjesztették a zsidó vallást. Az egykorú följegyzés, amely a C.-ra utal, hangsúlyozza, hogy a C. Mózes törvényét nem egészen tisztán követték, aminek az lehetett az oka, hogy a bolgárok között különféle vallásos szokások terjedtek el és főleg kiütköztek ezekből a mohamedán elemek.

10822.ht

CÍMSZÓ Chalizó

SZÓCIKK Chaliziók Dunamellék bolgáro voltak aki II Gejz alat 1152 magyarokka szövetségr léptek Vallásu Móze törvényei alapul é h ne i egésze tisztán d vallás szokásaika il módo sokái me i őrizték C zsid hitte kozá szomszédjai révé ismerkedte meg mer eze nag buzgalomma terjesztetté zsid vallást A egykor följegyzés amel C.-r utal hangsúlyozza hog C Móze törvényé ne egésze tisztá követték amine a lehetet a oka hog bolgáro közöt különfél valláso szokáso terjedte e é főle kiütközte ezekbő mohamedá elemek

10822.h

CÍMSZ Chaliz

SZÓCIK Chalizió Dunamellé bolgár volta ak I Gej ala 115 magyarokk szövetség lépte Vallás Móz törvénye alapu n egész tisztá vallá szokásaik i mód soká m őrizté zsi hitt koz szomszédja rév ismerkedt me me ez na buzgalomm terjesztett zsi vallás egyko följegyzé ame C.- uta hangsúlyozz ho Móz törvény n egész tiszt követté amin lehete ok ho bolgár közö különfé vallás szokás terjedt fől kiütközt ezekb mohamed eleme

10822.

CÍMS Chali

SZÓCI Chalizi Dunamell bolgá volt a Ge al 11 magyarok szövetsé lépt Vallá Mó törvény alap egés tiszt vall szokásai mó sok őrizt zs hit ko szomszédj ré ismerked m m e n buzgalom terjesztet zs vallá egyk följegyz am C. ut hangsúlyoz h Mó törvén egés tisz követt ami lehet o h bolgá köz különf vallá szoká terjed fő kiütköz ezek mohame elem

10822

CÍM Chal

SZÓC Chaliz Dunamel bolg vol G a 1 magyaro szövets lép Vall M törvén ala egé tisz val szokása m so őriz z hi k szomszéd r ismerke buzgalo terjeszte z vall egy följegy a C u hangsúlyo M törvé egé tis követ am lehe bolg kö külön vall szok terje f kiütkö eze moham ele

1082

CÍ Cha

SZÓ Chali Duname bol vo magyar szövet lé Val törvé al eg tis va szokás s őri h szomszé ismerk buzgal terjeszt val eg följeg hangsúly törv eg ti köve a leh bol k külö val szo terj kiütk ez moha el