10823.htm

CÍMSZÓ: Challó

SZÓCIKK: Challó (tészta) héber szóval jelezzük azt a tésztadarabot, melyet a zsidó háziasszony nyers tésztájából levesz és azt elégeti. E cselekedet a Biblia következő törvényére megy vissza: (Mózes 4. 15. 20) «Tésztátok zsengéjéből adjatok az Örökkévaló tiszteletére ajándékot nemzedékről nemzedékre». A Szentély fennállása idején a kóhén-é (l. o.) volt ez, ma tűzre vetik áldásmondás kíséretében. Csak 43 1/5 tojás nagyságú tésztamennyiségből kell C.-t adni. Sok helyütt értéket szentföldi perselyekben gyűjtik össze és azt az ott élő nyomorgók segélyezésére fordítják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 823. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10823.htm

CÍMSZÓ: Challó

SZÓCIKK: Challó tészta héber szóval jelezzük azt a tésztadarabot, melyet a zsidó háziasszony nyers tésztájából levesz és azt elégeti. E cselekedet a Biblia következő törvényére megy vissza: Mózes 4. 15. 20 Tésztátok zsengéjéből adjatok az Örökkévaló tiszteletére ajándékot nemzedékről nemzedékre . A Szentély fennállása idején a kóhén-é l. o. volt ez, ma tűzre vetik áldásmondás kíséretében. Csak 43 1/5 tojás nagyságú tésztamennyiségből kell C.-t adni. Sok helyütt értéket szentföldi perselyekben gyűjtik össze és azt az ott élő nyomorgók segélyezésére fordítják.

10823.ht

CÍMSZÓ Chall

SZÓCIKK Chall tészt hébe szóva jelezzü az tésztadarabot melye zsid háziasszon nyer tésztájábó leves é az elégeti cselekede Bibli következ törvényér meg vissza Móze 4 15 2 Tésztáto zsengéjébő adjato a Örökkéval tiszteletér ajándéko nemzedékrő nemzedékr Szentél fennállás idejé kóhén- l o vol ez m tűzr veti áldásmondá kíséretében Csa 4 1/ tojá nagyság tésztamennyiségbő kel C.- adni So helyüt értéke szentföld perselyekbe gyűjti össz é az a ot él nyomorgó segélyezésér fordítják

10823.h

CÍMSZ Chal

SZÓCIK Chal tész héb szóv jelezz a tésztadarabo mely zsi háziasszo nye tésztájáb leve a eléget cseleked Bibl követke törvényé me vissz Móz 1 Tésztát zsengéjéb adjat Örökkéva tiszteleté ajándék nemzedékr nemzedék Szenté fennállá idej kóhén vo e tűz vet áldásmond kíséretébe Cs 1 toj nagysá tésztamennyiségb ke C. adn S helyü érték szentföl perselyekb gyűjt öss a o é nyomorg segélyezésé fordítjá

10823.

CÍMS Cha

SZÓCI Cha tés hé szó jelez tésztadarab mel zs háziassz ny tésztájá lev elége cseleke Bib követk törvény m viss Mó Tésztá zsengéjé adja Örökkév tisztelet ajándé nemzedék nemzedé Szent fennáll ide kóhé v tű ve áldásmon kíséretéb C to nagys tésztamennyiség k C ad hely érté szentfö perselyek gyűj ös nyomor segélyezés fordítj

10823

CÍM Ch

SZÓC Ch té h sz jele tésztadara me z háziass n tésztáj le elég cselek Bi követ törvén vis M Tészt zsengéj adj Örökké tisztele ajánd nemzedé nemzed Szen fennál id kóh t v áldásmo kíséreté t nagy tésztamennyisé a hel ért szentf perselye gyű ö nyomo segélyezé fordít

1082

CÍ C

SZÓ C t s jel tésztadar m házias tésztá l elé csele B köve törvé vi Tész zsengé ad Örökk tisztel aján nemzed nemze Sze fenná i kó áldásm kíséret nag tésztamennyis he ér szent persely gy nyom segélyez fordí