10826.htm

CÍMSZÓ: Chamiso Ószor bisvát

SZÓCIKK: Chamiso ószor bisvát. Sevát hónap tizenötödik napja, a fák újéve. A palesztinai klimatikus viszonyokat tekintetbe véve, kb. sevát hó közepére (február-március) tehető a gyümölcsöző természet megújhodása. Ezért tették meg ünneppé sevát hónap 15. napját. Szokás ekkor többféle gyümölcsöt fogyasztani, közöttük olyat, melyet még abban az évben nem élveztek. Némely vidéken tizenötféle gyümölcsöt fogyasztanak a napi számnak megfelelően. Liturgiai változás csak abban mutatkozik, hogy a tachanur (l. o.) ima elmarad.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 826. címszó a lexikon => 164. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10826.htm

CÍMSZÓ: Chamiso Ószor bisvát

SZÓCIKK: Chamiso ószor bisvát. Sevát hónap tizenötödik napja, a fák újéve. A palesztinai klimatikus viszonyokat tekintetbe véve, kb. sevát hó közepére február-március tehető a gyümölcsöző természet megújhodása. Ezért tették meg ünneppé sevát hónap 15. napját. Szokás ekkor többféle gyümölcsöt fogyasztani, közöttük olyat, melyet még abban az évben nem élveztek. Némely vidéken tizenötféle gyümölcsöt fogyasztanak a napi számnak megfelelően. Liturgiai változás csak abban mutatkozik, hogy a tachanur l. o. ima elmarad.

10826.ht

CÍMSZÓ Chamis Ószo bisvá

SZÓCIKK Chamis ószo bisvát Sevá hóna tizenötödi napja fá újéve palesztina klimatiku viszonyoka tekintetb véve kb sevá h közepér február-márciu tehet gyümölcsöz természe megújhodása Ezér tetté me ünnepp sevá hóna 15 napját Szoká ekko többfél gyümölcsö fogyasztani közöttü olyat melye mé abba a évbe ne élveztek Némel vidéke tizenötfél gyümölcsö fogyasztana nap számna megfelelően Liturgia változá csa abba mutatkozik hog tachanu l o im elmarad

10826.h

CÍMSZ Chami Ósz bisv

SZÓCIK Chami ósz bisvá Sev hón tizenötöd napj f újév palesztin klimatik viszonyok tekintet vév k sev közepé február-márci tehe gyümölcsö termész megújhodás Ezé tett m ünnep sev hón 1 napjá Szok ekk többfé gyümölcs fogyasztan között olya mely m abb évb n élvezte Néme vidék tizenötfé gyümölcs fogyasztan na számn megfelelőe Liturgi változ cs abb mutatkozi ho tachan i elmara

10826.

CÍMS Cham Ós bis

SZÓCI Cham ós bisv Se hó tizenötö nap újé paleszti klimati viszonyo tekinte vé se közep február-márc teh gyümölcs termés megújhodá Ez tet ünne se hó napj Szo ek többf gyümölc fogyaszta közöt oly mel ab év élvezt Ném vidé tizenötf gyümölc fogyaszta n szám megfelelő Liturg válto c ab mutatkoz h tacha elmar

10826

CÍM Cha Ó bi

SZÓC Cha ó bis S h tizenöt na új paleszt klimat viszony tekint v s köze február-már te gyümölc termé megújhod E te ünn s h nap Sz e több gyümöl fogyaszt közö ol me a é élvez Né vid tizenöt gyümöl fogyaszt szá megfelel Litur vált a mutatko tach elma

1082

CÍ Ch b

SZÓ Ch bi tizenö n ú palesz klima viszon tekin köz február-má t gyümöl term megújho t ün na S töb gyümö fogyasz köz o m élve N vi tizenö gyümö fogyasz sz megfele Litu vál mutatk tac elm