10830.htm

CÍMSZÓ: Chárif

SZÓCIKK: Chárif, arameus szó, amely a héber nyelvhasználatban is meggyökeresedett és éleselméjűséget jelent. Ebből származott a talmudi előadás kifejezésére a charifusz szó, ellentétben az exegesissel, amelyet magidusz-nak (megidesz) neveznek. Címnek is használatos és rendszerint szellemességükről híres talmudtudósokat tüntetnek ki vele. Több híres magyar rabbi C. néven él a talmudikus irodalomban. (L. Altenkunstadt Jakab; Heller Cevi Hirs ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 830. címszó a lexikon => 165. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10830.htm

CÍMSZÓ: Chárif

SZÓCIKK: Chárif, arameus szó, amely a héber nyelvhasználatban is meggyökeresedett és éleselméjűséget jelent. Ebből származott a talmudi előadás kifejezésére a charifusz szó, ellentétben az exegesissel, amelyet magidusz-nak megidesz neveznek. Címnek is használatos és rendszerint szellemességükről híres talmudtudósokat tüntetnek ki vele. Több híres magyar rabbi C. néven él a talmudikus irodalomban. L. Altenkunstadt Jakab; Heller Cevi Hirs .

10830.ht

CÍMSZÓ Chári

SZÓCIKK Chárif arameu szó amel hébe nyelvhasználatba i meggyökeresedet é éleselméjűsége jelent Ebbő származot talmud előadá kifejezésér charifus szó ellentétbe a exegesissel amelye magidusz-na megides neveznek Címne i használato é rendszerin szellemességükrő híre talmudtudósoka tüntetne k vele Töb híre magya rabb C néve é talmudiku irodalomban L Altenkunstad Jakab Helle Cev Hir

10830.h

CÍMSZ Chár

SZÓCIK Chári arame sz ame héb nyelvhasználatb meggyökeresede éleselméjűség jelen Ebb származo talmu előad kifejezésé charifu sz ellentétb exegesisse amely magidusz-n megide nevezne Címn használat rendszeri szellemességükr hír talmudtudósok tüntetn vel Tö hír magy rab név talmudik irodalomba Altenkunsta Jaka Hell Ce Hi

10830.

CÍMS Chá

SZÓCI Chár aram s am hé nyelvhasználat meggyökeresed éleselméjűsé jele Eb származ talm előa kifejezés charif s ellentét exegesiss amel magidusz- megid nevezn Cím használa rendszer szellemességük hí talmudtudóso tüntet ve T hí mag ra né talmudi irodalomb Altenkunst Jak Hel C H

10830

CÍM Ch

SZÓC Chá ara a h nyelvhasznála meggyökerese éleselméjűs jel E szárma tal elő kifejezé chari ellenté exegesis ame magidusz megi nevez Cí használ rendsze szellemességü h talmudtudós tünte v h ma r n talmud irodalom Altenkuns Ja He

1083

CÍ C

SZÓ Ch ar nyelvhasznál meggyökeres éleselméjű je szárm ta el kifejez char ellent exegesi am magidus meg neve C haszná rendsz szellemesség talmudtudó tünt m talmu irodalo Altenkun J H