10840.htm

CÍMSZÓ: Chásszidizmus

SZÓCIKK: Chásszidizmus, vallásos irányzat, amely a kabbalából (l. o.) meríti miszticizmusát. Ez az irányzat Magyarországon is megerősödött és jellegzetes életformákat bontott ki az északkeleti és erdélyi részeken, de nem itt, hanem Lengyelországban támadt és a XVII. sz.-ban. onnan ágazott el mindenfelé. Eleinte a Lurja-féle miszticizmusból táplálkozott, később lényegesebb részeiben eltért attól és a XVII. sz. sok csalódást okozott messianizmusának hatása alatt új ideológiát teremtett. Tulajdonképpeni megalapítója Israel bal Semtov (= Best, 1. Chasszid), akit ma is még a chásszideus hitvallók eszményképének tisztelnek. Tanításai arra irányultak, hogy a vallásos megnyugvásért küzdő embert eloldja a komor aszkézistől, amely ránehezedik a lélekre és megakadályozza Istenhez való boldog szárnyalásában. Az élet legfőbb feladatául a harmonikus örömérzésben való megtisztulást hirdeti a C. Ezt csak belső lelkesedéssel (hisz-lahuvusz) éri el az ember és csak úgy, ha olyan fokig forralja fel eksztázisát, hogy az anyagias indulatok kiolvadnak belőle és szinte személytelennek érzi magát. Az individuális léteitől való eloldást (bitulha-jes) nem az anyagi életöröm élesebb átérezhetése végett követeli a C,. hanem azért, hogy általa az igazi vallásosságba tisztulhasson az ember. A chásszid az Avódában (szolgálat) teljesíti meg ezt a megtisztulást. Az Avóda, amelyben az élet köznapi tevékenysége is magasabb jelentőséget nyer és az istentisztelettel harmonikusan összeforr, értelmét a lelki elmélyülésből (kavvónó) nyeri és szent cselekedetté is ez avatja. A C. főleg ezen a ponton tér el a Lurja-féle miszticizmustól, amely a kavvónó alatt az akaratnak céltudatos megfeszülését érti, míg a C. az érzelmekben elmerülő és magában az életben gyökerező akarást érti alatta. Mérhetetlen magasságig nő a chásszidikus felfogásban az ember elhivatása és ezért is tiszteli a caddikot, akiben a legmagasabb isteni szférákban megtisztult ember képviselőjét látja. A chásszideus világszemlélet kardinális alapelve, hogy az egész természet eloldhatatlan Istentől, nem csak eszmei, de materiális jelenségeiben is. Minden szerves és minden szervetlen életben Istennek elszórt szikrái (necicósz) működnek, még a legrútabb és legalacsonyabb dolgok is a necicósztól élnek. Gyűlölni és megvetni már ezért sem szabad semmit sem. Az alacsonyrendű dolgokba hullott istenszikrák méltatlan helyzetükben is megtartják isteni természetüket és az Istenhez tartoznak, bárha attól időlegesen el szakadtak. Visszaömlésüket megváltásnak érzi az istenség és az istenlélek (Sechina) megváltását ilyenformán az ember segítheti elő, ha egyforma szeretettel arra törekszik, hogy minden teremtett dologban zavartalanul működhessen az Isten természete, mert kelyhükből csak akkor térnek vissza ősforrásukhoz az istenszikrák, ha hivatásukat megteljesítették. Ebben a felfogásban elhomályosul a rút és a szép között való különbség és az élet közönséges funkciói is ebben nemesülnek meg. A chásszid zsidó oltárnak tekinti az asztalát és áldozásnak a lakomáját. Bárha a C.-ban a spekulatív elem elég bőséges, rendszerét mégsem a spekulációkból fejlesztette ki, hanem inkább a természetbe forrt világlátásból és legpregnánsabban legendáiban és példázataiban jut kifejezésre. Népies irányzattá ezért nőhetett meg. A hitéletben a vallásos impulzusnak a külső formáktól való felszabadulásra törekszik a C. történetének első évtizedeiben a Talmud ellen is fordult, de fejlődése során felismerte a benne rejlő erőforrásokat és visszatért hozzá, úgy hogy a talmudikus tudományok legintenzívebb művelésével a C.-ban is találkozunk. Hitéleti alapja természetesen a Sulchan Áruch és csak abban tér el a nemchásszideus irányzattól, hogy életet önt a száraz formalizmusba, ami istentiszteleti rendjében is felismerhető. Az imádkozást nem kötelességszerűen és gépiesen végzi a chászid, hanem boldog örömmel és valóban emelkedett ünnepi hangulatban. Eksztázisa másokra idegenül hat, de kétségtelenül a belső örömteljes izgalom megnyilatkozása az és mindenesetre őszinte, ha talán túl hangos is. A chásszidikus élet központján a rebbe (caddik, korrumpált értelemben: csodarabbi) áll, aki a zsidó élet legfőbb instanciája. A máramarosszigeti, munkácsi, belzi, szadagorai, rebbékhez ezrével zarándokolnak a hívek, hogy lelki és anyagi gondjaik között vigasztalást és tanácsot kapjanak (l. Csodarabbi). A C. új életformákkal gazdagította a zsidóságot, megszínesítette a költészetét, kimélyítette lelki életét, de túlságba hajtott miszticizmusa elvonja a gyakorlati élettől és elidegeníti a világi kultúrától. Rendszerét a Ladiból való Snéur ben Salman építette ki és röviden chabad-nak mondják. Ez a szó a kabbalisztikus háromegy szefirosz: a chochmó (bölcsesség), binó (értelem) és daász (felismerés) szavak kezdőbetűinek összevonásából alakult és azt jelzi, hogy a rendszerben az értelem dominál.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 840. címszó a lexikon => 165. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10840.htm

CÍMSZÓ: Chásszidizmus

SZÓCIKK: Chásszidizmus, vallásos irányzat, amely a kabbalából l. o. meríti miszticizmusát. Ez az irányzat Magyarországon is megerősödött és jellegzetes életformákat bontott ki az északkeleti és erdélyi részeken, de nem itt, hanem Lengyelországban támadt és a XVII. sz.-ban. onnan ágazott el mindenfelé. Eleinte a Lurja-féle miszticizmusból táplálkozott, később lényegesebb részeiben eltért attól és a XVII. sz. sok csalódást okozott messianizmusának hatása alatt új ideológiát teremtett. Tulajdonképpeni megalapítója Israel bal Semtov = Best, 1. Chasszid , akit ma is még a chásszideus hitvallók eszményképének tisztelnek. Tanításai arra irányultak, hogy a vallásos megnyugvásért küzdő embert eloldja a komor aszkézistől, amely ránehezedik a lélekre és megakadályozza Istenhez való boldog szárnyalásában. Az élet legfőbb feladatául a harmonikus örömérzésben való megtisztulást hirdeti a C. Ezt csak belső lelkesedéssel hisz-lahuvusz éri el az ember és csak úgy, ha olyan fokig forralja fel eksztázisát, hogy az anyagias indulatok kiolvadnak belőle és szinte személytelennek érzi magát. Az individuális léteitől való eloldást bitulha-jes nem az anyagi életöröm élesebb átérezhetése végett követeli a C,. hanem azért, hogy általa az igazi vallásosságba tisztulhasson az ember. A chásszid az Avódában szolgálat teljesíti meg ezt a megtisztulást. Az Avóda, amelyben az élet köznapi tevékenysége is magasabb jelentőséget nyer és az istentisztelettel harmonikusan összeforr, értelmét a lelki elmélyülésből kavvónó nyeri és szent cselekedetté is ez avatja. A C. főleg ezen a ponton tér el a Lurja-féle miszticizmustól, amely a kavvónó alatt az akaratnak céltudatos megfeszülését érti, míg a C. az érzelmekben elmerülő és magában az életben gyökerező akarást érti alatta. Mérhetetlen magasságig nő a chásszidikus felfogásban az ember elhivatása és ezért is tiszteli a caddikot, akiben a legmagasabb isteni szférákban megtisztult ember képviselőjét látja. A chásszideus világszemlélet kardinális alapelve, hogy az egész természet eloldhatatlan Istentől, nem csak eszmei, de materiális jelenségeiben is. Minden szerves és minden szervetlen életben Istennek elszórt szikrái necicósz működnek, még a legrútabb és legalacsonyabb dolgok is a necicósztól élnek. Gyűlölni és megvetni már ezért sem szabad semmit sem. Az alacsonyrendű dolgokba hullott istenszikrák méltatlan helyzetükben is megtartják isteni természetüket és az Istenhez tartoznak, bárha attól időlegesen el szakadtak. Visszaömlésüket megváltásnak érzi az istenség és az istenlélek Sechina megváltását ilyenformán az ember segítheti elő, ha egyforma szeretettel arra törekszik, hogy minden teremtett dologban zavartalanul működhessen az Isten természete, mert kelyhükből csak akkor térnek vissza ősforrásukhoz az istenszikrák, ha hivatásukat megteljesítették. Ebben a felfogásban elhomályosul a rút és a szép között való különbség és az élet közönséges funkciói is ebben nemesülnek meg. A chásszid zsidó oltárnak tekinti az asztalát és áldozásnak a lakomáját. Bárha a C.-ban a spekulatív elem elég bőséges, rendszerét mégsem a spekulációkból fejlesztette ki, hanem inkább a természetbe forrt világlátásból és legpregnánsabban legendáiban és példázataiban jut kifejezésre. Népies irányzattá ezért nőhetett meg. A hitéletben a vallásos impulzusnak a külső formáktól való felszabadulásra törekszik a C. történetének első évtizedeiben a Talmud ellen is fordult, de fejlődése során felismerte a benne rejlő erőforrásokat és visszatért hozzá, úgy hogy a talmudikus tudományok legintenzívebb művelésével a C.-ban is találkozunk. Hitéleti alapja természetesen a Sulchan Áruch és csak abban tér el a nemchásszideus irányzattól, hogy életet önt a száraz formalizmusba, ami istentiszteleti rendjében is felismerhető. Az imádkozást nem kötelességszerűen és gépiesen végzi a chászid, hanem boldog örömmel és valóban emelkedett ünnepi hangulatban. Eksztázisa másokra idegenül hat, de kétségtelenül a belső örömteljes izgalom megnyilatkozása az és mindenesetre őszinte, ha talán túl hangos is. A chásszidikus élet központján a rebbe caddik, korrumpált értelemben: csodarabbi áll, aki a zsidó élet legfőbb instanciája. A máramarosszigeti, munkácsi, belzi, szadagorai, rebbékhez ezrével zarándokolnak a hívek, hogy lelki és anyagi gondjaik között vigasztalást és tanácsot kapjanak l. Csodarabbi . A C. új életformákkal gazdagította a zsidóságot, megszínesítette a költészetét, kimélyítette lelki életét, de túlságba hajtott miszticizmusa elvonja a gyakorlati élettől és elidegeníti a világi kultúrától. Rendszerét a Ladiból való Snéur ben Salman építette ki és röviden chabad-nak mondják. Ez a szó a kabbalisztikus háromegy szefirosz: a chochmó bölcsesség , binó értelem és daász felismerés szavak kezdőbetűinek összevonásából alakult és azt jelzi, hogy a rendszerben az értelem dominál.

10840.ht

CÍMSZÓ Chásszidizmu

SZÓCIKK Chásszidizmus valláso irányzat amel kabbalábó l o merít miszticizmusát E a irányza Magyarországo i megerősödöt é jellegzete életformáka bontot k a északkelet é erdély részeken d ne itt hane Lengyelországba támad é XVII sz.-ban onna ágazot e mindenfelé Eleint Lurja-fél miszticizmusbó táplálkozott későb lényegeseb részeibe eltér attó é XVII sz so csalódás okozot messianizmusána hatás alat ú ideológiá teremtett Tulajdonképpen megalapítój Israe ba Semto Best 1 Chasszi aki m i mé chásszideu hitvalló eszményképéne tisztelnek Tanítása arr irányultak hog valláso megnyugvásér küzd ember eloldj komo aszkézistől amel ránehezedi lélekr é megakadályozz Istenhe val boldo szárnyalásában A éle legfőb feladatáu harmoniku örömérzésbe val megtisztulás hirdet C Ez csa bels lelkesedésse hisz-lahuvus ér e a embe é csa úgy h olya foki forralj fe eksztázisát hog a anyagia indulato kiolvadna belől é szint személytelenne érz magát A individuáli léteitő val eloldás bitulha-je ne a anyag életörö éleseb átérezhetés véget követel C, hane azért hog által a igaz vallásosságb tisztulhasso a ember chásszi a Avódába szolgála teljesít me ez megtisztulást A Avóda amelybe a éle köznap tevékenység i magasab jelentősége nye é a istentisztelette harmonikusa összeforr értelmé lelk elmélyülésbő kavvón nyer é szen cselekedett i e avatja C főle eze ponto té e Lurja-fél miszticizmustól amel kavvón alat a akaratna céltudato megfeszülésé érti mí C a érzelmekbe elmerül é magába a életbe gyökerez akarás ért alatta Mérhetetle magassági n chásszidiku felfogásba a embe elhivatás é ezér i tisztel caddikot akibe legmagasab isten szférákba megtisztul embe képviselőjé látja chásszideu világszemléle kardináli alapelve hog a egés természe eloldhatatla Istentől ne csa eszmei d materiáli jelenségeibe is Minde szerve é minde szervetle életbe Istenne elszór szikrá necicós működnek mé legrútab é legalacsonyab dolgo i necicósztó élnek Gyűlöln é megvetn má ezér se szaba semmi sem A alacsonyrend dolgokb hullot istenszikrá méltatla helyzetükbe i megtartjá isten természetüke é a Istenhe tartoznak bárh attó időlegese e szakadtak Visszaömlésüke megváltásna érz a istensé é a istenléle Sechin megváltásá ilyenformá a embe segíthet elő h egyform szeretette arr törekszik hog minde teremtet dologba zavartalanu működhesse a Iste természete mer kelyhükbő csa akko térne vissz ősforrásukho a istenszikrák h hivatásuka megteljesítették Ebbe felfogásba elhomályosu rú é szé közöt val különbsé é a éle közönsége funkció i ebbe nemesülne meg chásszi zsid oltárna tekint a asztalá é áldozásna lakomáját Bárh C.-ba spekulatí ele elé bőséges rendszeré mégse spekulációkbó fejlesztett ki hane inkáb természetb forr világlátásbó é legpregnánsabba legendáiba é példázataiba ju kifejezésre Népie irányzatt ezér nőhetet meg hitéletbe valláso impulzusna küls formáktó val felszabadulásr törekszi C történeténe els évtizedeibe Talmu elle i fordult d fejlődés sorá felismert benn rejl erőforrásoka é visszatér hozzá úg hog talmudiku tudományo legintenzíveb műveléséve C.-ba i találkozunk Hitélet alapj természetese Sulcha Áruc é csa abba té e nemchásszideu irányzattól hog élete ön szára formalizmusba am istentisztelet rendjébe i felismerhető A imádkozás ne kötelességszerűe é gépiese végz chászid hane boldo örömme é valóba emelkedet ünnep hangulatban Eksztázis másokr idegenü hat d kétségtelenü bels örömtelje izgalo megnyilatkozás a é mindenesetr őszinte h talá tú hango is chásszidiku éle központjá rebb caddik korrumpál értelemben csodarabb áll ak zsid éle legfőb instanciája máramarosszigeti munkácsi belzi szadagorai rebbékhe ezréve zarándokolna hívek hog lelk é anyag gondjai közöt vigasztalás é tanácso kapjana l Csodarabb C ú életformákka gazdagított zsidóságot megszínesített költészetét kimélyített lelk életét d túlságb hajtot miszticizmus elvonj gyakorlat élettő é elidegenít világ kultúrától Rendszeré Ladibó val Snéu be Salma épített k é rövide chabad-na mondják E sz kabbalisztiku háromeg szefirosz chochm bölcsessé bin értele é daás felismeré szava kezdőbetűine összevonásábó alakul é az jelzi hog rendszerbe a értele dominál

10840.h

CÍMSZ Chásszidizm

SZÓCIK Chásszidizmu vallás irányza ame kabbaláb merí miszticizmusá irányz Magyarország megerősödö jellegzet életformák bonto északkele erdél részeke n it han Lengyelországb táma XVI sz.-ba onn ágazo mindenfel Elein Lurja-fé miszticizmusb táplálkozot késő lényegese részeib elté att XVI s s csalódá okozo messianizmusán hatá ala ideológi teremtet Tulajdonképpe megalapító Isra b Semt Bes Chassz ak m chásszide hitvall eszményképén tisztelne Tanítás ar irányulta ho vallás megnyugvásé küz embe elold kom aszkézistő ame ránehezed lélek megakadályoz Istenh va bold szárnyalásába él legfő feladatá harmonik örömérzésb va megtisztulá hirde E cs bel lelkesedéss hisz-lahuvu é emb cs úg oly fok forral f eksztázisá ho anyagi indulat kiolvadn belő szin személytelenn ér magá individuál léteit va eloldá bitulha-j n anya életör élese átérezheté vége követe C han azér ho álta iga vallásosság tisztulhass embe chássz Avódáb szolgál teljesí m e megtisztulás Avód amelyb él közna tevékenysé magasa jelentőség ny istentisztelett harmonikus összefor értelm lel elmélyülésb kavvó nye sze cselekedet avatj fől ez pont t Lurja-fé miszticizmustó ame kavvó ala akaratn céltudat megfeszülés ért m érzelmekb elmerü magáb életb gyökere akará ér alatt Mérhetetl magasság chásszidik felfogásb emb elhivatá ezé tiszte caddiko akib legmagasa iste szférákb megtisztu emb képviselőj látj chásszide világszemlél kardinál alapelv ho egé termész eloldhatatl Istentő n cs eszme materiál jelenségeib i Mind szerv mind szervetl életb Istenn elszó szikr necicó működne m legrúta legalacsonya dolg necicószt élne Gyűlöl megvet m ezé s szab semm se alacsonyren dolgok hullo istenszikr méltatl helyzetükb megtartj iste természetük Istenh tartozna bár att időleges szakadta Visszaömlésük megváltásn ér istens istenlél Sechi megváltás ilyenform emb segíthe el egyfor szeretett ar törekszi ho mind teremte dologb zavartalan működhess Ist természet me kelyhükb cs akk térn viss ősforrásukh istenszikrá hivatásuk megteljesítetté Ebb felfogásb elhomályos r sz közö va különbs él közönség funkci ebb nemesüln me chássz zsi oltárn tekin asztal áldozásn lakomájá Bár C.-b spekulat el el bősége rendszer mégs spekulációkb fejlesztet k han inká természet for világlátásb legpregnánsabb legendáib példázataib j kifejezésr Népi irányzat ezé nőhete me hitéletb vallás impulzusn kül formákt va felszabadulás töreksz történetén el évtizedeib Talm ell fordul fejlődé sor felismer ben rej erőforrások visszaté hozz ú ho talmudik tudomány legintenzíve művelésév C.-b találkozun Hitéle alap természetes Sulch Áru cs abb t nemchásszide irányzattó ho élet ö szár formalizmusb a istentisztele rendjéb felismerhet imádkozá n kötelességszerű gépies vég chászi han bold örömm valób emelkede ünne hangulatba Eksztázi mások idegen ha kétségtelen bel örömtelj izgal megnyilatkozá mindeneset őszint tal t hang i chásszidik él központj reb caddi korrumpá értelembe csodarab ál a zsi él legfő instanciáj máramarossziget munkács belz szadagora rebbékh ezrév zarándokoln híve ho lel anya gondja közö vigasztalá tanács kapjan Csodarab életformákk gazdagítot zsidóságo megszínesítet költészeté kimélyítet lel életé túlság hajto miszticizmu elvon gyakorla élett elidegení vilá kultúrátó Rendszer Ladib va Sné b Salm építet rövid chabad-n mondjá s kabbalisztik hárome szefiros choch bölcsess bi értel daá felismer szav kezdőbetűin összevonásáb alaku a jelz ho rendszerb értel dominá

10840.

CÍMS Chásszidiz

SZÓCI Chásszidizm vallá irányz am kabbalá mer miszticizmus irány Magyarorszá megerősöd jellegze életformá bont északkel erdé részek i ha Lengyelország tám XV sz.-b on ágaz mindenfe Elei Lurja-f miszticizmus táplálkozo kés lényeges részei elt at XV csalód okoz messianizmusá hat al ideológ teremte Tulajdonképp megalapít Isr Sem Be Chass a chásszid hitval eszményképé tiszteln Tanítá a irányult h vallá megnyugvás kü emb elol ko aszkézist am ráneheze léle megakadályo Isten v bol szárnyalásáb é legf feladat harmoni örömérzés v megtisztul hird c be lelkesedés hisz-lahuv em c ú ol fo forra eksztázis h anyag indula kiolvad bel szi személytelen é mag individuá létei v elold bitulha- any életö éles átérezhet vég követ ha azé h ált ig vallásossá tisztulhas emb cháss Avódá szolgá teljes megtisztulá Avó amely é közn tevékenys magas jelentősé n istentisztelet harmoniku összefo értel le elmélyülés kavv ny sz cselekede avat fő e pon Lurja-f miszticizmust am kavv al akarat céltuda megfeszülé ér érzelmek elmer magá élet gyöker akar é alat Mérhetet magassá chásszidi felfogás em elhivat ez tiszt caddik aki legmagas ist szférák megtiszt em képviselő lát chásszid világszemlé kardiná alapel h eg termés eloldhatat Istent c eszm materiá jelenségei Min szer min szervet élet Isten elsz szik necic működn legrút legalacsony dol necicósz éln Gyűlö megve ez sza sem s alacsonyre dolgo hull istenszik méltat helyzetük megtart ist természetü Isten tartozn bá at időlege szakadt Visszaömlésü megváltás é isten istenlé Sech megváltá ilyenfor em segíth e egyfo szeretet a töreksz h min teremt dolog zavartala működhes Is természe m kelyhük c ak tér vis ősforrásuk istenszikr hivatásu megteljesített Eb felfogás elhomályo s köz v különb é közönsé funkc eb nemesül m cháss zs oltár teki aszta áldozás lakomáj Bá C.- spekula e e bőség rendsze még spekulációk fejleszte ha ink természe fo világlátás legpregnánsab legendái példázatai kifejezés Nép irányza ez nőhet m hitélet vallá impulzus kü formák v felszabadulá töreks történeté e évtizedei Tal el fordu fejlőd so felisme be re erőforráso visszat hoz h talmudi tudomán legintenzív művelésé C.- találkozu Hitél ala természete Sulc Ár c ab nemchásszid irányzatt h éle szá formalizmus istentisztel rendjé felismerhe imádkoz kötelességszer gépie vé chász ha bol öröm való emelked ünn hangulatb Eksztáz máso idege h kétségtele be örömtel izga megnyilatkoz mindenese őszin ta han chásszidi é központ re cadd korrump értelemb csodara á zs é legf instanciá máramarosszige munkác bel szadagor rebbék ezré zarándokol hív h le any gondj köz vigasztal tanác kapja Csodara életformák gazdagíto zsidóság megszínesíte költészet kimélyíte le élet túlsá hajt miszticizm elvo gyakorl élet elidegen vil kultúrát Rendsze Ladi v Sn Sal építe rövi chabad- mondj kabbaliszti három szefiro choc bölcses b érte da felisme sza kezdőbetűi összevonásá alak jel h rendszer érte domin

10840

CÍM Chásszidi

SZÓC Chásszidiz vall irány a kabbal me miszticizmu irán Magyarorsz megerősö jellegz életform bon északke erd része h Lengyelorszá tá X sz.- o ága mindenf Ele Lurja- miszticizmu táplálkoz ké lényege része el a X csaló oko messianizmus ha a ideoló teremt Tulajdonkép megalapí Is Se B Chas chásszi hitva eszménykép tisztel Tanít irányul vall megnyugvá k em elo k aszkézis a ránehez lél megakadály Iste bo szárnyalásá leg felada harmon örömérzé megtisztu hir b lelkesedé hisz-lahu e o f forr eksztázi anya indul kiolva be sz személytele ma individu léte elol bitulha an élet éle átérezhe vé köve h az ál i vallásoss tisztulha em chás Avód szolg telje megtisztul Av amel köz tevékeny maga jelentős istentisztele harmonik összef érte l elmélyülé kav n s cseleked ava f po Lurja- miszticizmus a kav a akara céltud megfeszül é érzelme elme mag éle gyöke aka ala Mérhete magass chásszid felfogá e elhiva e tisz caddi ak legmaga is szférá megtisz e képvisel lá chásszi világszeml kardin alape e termé eloldhata Isten esz materi jelensége Mi sze mi szerve éle Iste els szi neci működ legrú legalacson do necicós él Gyűl megv e sz se alacsonyr dolg hul istenszi mélta helyzetü megtar is természet Iste tartoz b a időleg szakad Visszaömlés megváltá iste istenl Sec megvált ilyenfo e segít egyf szerete töreks mi terem dolo zavartal működhe I termész kelyhü a té vi ősforrásu istenszik hivatás megteljesítet E felfogá elhomály kö külön közöns funk e nemesü chás z oltá tek aszt áldozá lakomá B C. spekul bősé rendsz mé spekuláció fejleszt h in termész f világlátá legpregnánsa legendá példázata kifejezé Né irányz e nőhe hitéle vall impulzu k formá felszabadul törek történet évtizede Ta e ford fejlő s felism b r erőforrás vissza ho talmud tudomá legintenzí művelés C. találkoz Hité al természet Sul Á a nemchásszi irányzat él sz formalizmu istentiszte rendj felismerh imádko kötelességsze gépi v chás h bo örö val emelke ün hangulat Eksztá más ideg kétségtel b örömte izg megnyilatko mindenes őszi t ha chásszid közpon r cad korrum értelem csodar z leg instanci máramarosszig munká be szadago rebbé ezr zarándoko hí l an gond kö vigaszta taná kapj Csodar életformá gazdagít zsidósá megszínesít költésze kimélyít l éle túls haj miszticiz elv gyakor éle elidege vi kultúrá Rendsz Lad S Sa épít röv chabad mond kabbaliszt háro szefir cho bölcse ért d felism sz kezdőbetű összevonás ala je rendsze ért domi

1084

CÍ Chásszid

SZÓ Chásszidi val irán kabba m miszticizm irá Magyarors megerős jelleg életfor bo északk er rész Lengyelorsz t sz. ág minden El Lurja miszticizm táplálko k lényeg rész e csal ok messianizmu h ideol terem Tulajdonké megalap I S Cha chássz hitv eszményké tiszte Taní irányu val megnyugv e el aszkézi ránehe lé megakadál Ist b szárnyalás le felad harmo örömérz megtiszt hi lelkesed hisz-lah for eksztáz any indu kiolv b s személytel m individ lét elo bitulh a éle él átérezh v köv a á vallásos tisztulh e chá Avó szol telj megtisztu A ame kö tevéken mag jelentő istentisztel harmoni össze ért elmélyül ka cseleke av p Lurja miszticizmu ka akar céltu megfeszü érzelm elm ma él gyök ak al Mérhet magas chásszi felfog elhiv tis cadd a legmag i szfér megtis képvise l chássz világszem kardi alap term eloldhat Iste es mater jelenség M sz m szerv él Ist el sz nec műkö legr legalacso d necicó é Gyű meg s s alacsony dol hu istensz mélt helyzet megta i természe Ist tarto időle szaka Visszaömlé megvált ist isten Se megvál ilyenf segí egy szeret törek m tere dol zavarta működh termés kelyh t v ősforrás istenszi hivatá megteljesíte felfog elhomál k külö közön fun nemes chá olt te asz áldoz lakom C speku bős rends m spekuláci fejlesz i termés világlát legpregnáns legend példázat kifejez N irány nőh hitél val impulz form felszabadu töre történe évtized T for fejl felis erőforrá vissz h talmu tudom legintenz művelé C találko Hit a természe Su nemchássz irányza é s formalizm istentiszt rend felismer imádk kötelességsz gép chá b ör va emelk ü hangula Ekszt má ide kétségte örömt iz megnyilatk mindene ősz h chásszi közpo ca korru értele csoda le instanc máramarosszi munk b szadag rebb ez zarándok h a gon k vigaszt tan kap Csoda életform gazdagí zsidós megszínesí költész kimélyí él túl ha misztici el gyako él elideg v kultúr Rends La S épí rö chaba mon kabbalisz hár szefi ch bölcs ér felis s kezdőbet összevoná al j rendsz ér dom