10842.htm

CÍMSZÓ: Chasz vecholiló

SZÓCIKK: Chasz vecholiló (h.). Isten őrizzen! Isten ments! Tulajdonképpen: szentségtelenség legyen (amiről beszélnek, tehát a gondolat, szándék, vállalkozás vagy esemény, ha az nem felel meg a zsidó erkölcsöknek, vagy más okból káros és veszedelmes). Az értelme tehát az: tekintse szentségtelenségnek, amitől tartózkodni kell. A szánakozás kifejezésére is használják és ebben az esetben az Istenhez forduló könyörgés a C. még pedig «szánd meg őt» értelemben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 842. címszó a lexikon => 166. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10842.htm

CÍMSZÓ: Chasz vecholiló

SZÓCIKK: Chasz vecholiló h. . Isten őrizzen! Isten ments! Tulajdonképpen: szentségtelenség legyen amiről beszélnek, tehát a gondolat, szándék, vállalkozás vagy esemény, ha az nem felel meg a zsidó erkölcsöknek, vagy más okból káros és veszedelmes . Az értelme tehát az: tekintse szentségtelenségnek, amitől tartózkodni kell. A szánakozás kifejezésére is használják és ebben az esetben az Istenhez forduló könyörgés a C. még pedig szánd meg őt értelemben.

10842.ht

CÍMSZÓ Chas vecholil

SZÓCIKK Chas vecholil h Iste őrizzen Iste ments Tulajdonképpen szentségtelensé legye amirő beszélnek tehá gondolat szándék vállalkozá vag esemény h a ne fele me zsid erkölcsöknek vag má okbó káro é veszedelme A értelm tehá az tekints szentségtelenségnek amitő tartózkodn kell szánakozá kifejezésér i használjá é ebbe a esetbe a Istenhe fordul könyörgé C mé pedi szán me ő értelemben

10842.h

CÍMSZ Cha vecholi

SZÓCIK Cha vecholi Ist őrizze Ist ment Tulajdonképpe szentségtelens legy amir beszélne teh gondola szándé vállalkoz va esemén n fel m zsi erkölcsökne va m okb kár veszedelm értel teh a tekint szentségtelenségne amit tartózkod kel szánakoz kifejezésé használj ebb esetb Istenh fordu könyörg m ped szá m értelembe

10842.

CÍMS Ch vechol

SZÓCI Ch vechol Is őrizz Is men Tulajdonképp szentségtelen leg ami beszéln te gondol szánd vállalko v esemé fe zs erkölcsökn v ok ká veszedel érte te tekin szentségtelenségn ami tartózko ke szánako kifejezés használ eb eset Isten ford könyör pe sz értelemb

10842

CÍM C vecho

SZÓC C vecho I őriz I me Tulajdonkép szentségtele le am beszél t gondo szán vállalk esem f z erkölcsök o k veszede ért t teki szentségtelenség am tartózk k szának kifejezé haszná e ese Iste for könyö p s értelem

1084

CÍ vech

SZÓ vech őri m Tulajdonké szentségtel l a beszé gond szá vállal ese erkölcsö veszed ér tek szentségtelensé a tartóz szána kifejez haszn es Ist fo köny értele