10847.htm

CÍMSZÓ: Cházák

SZÓCIKK: Cházák (h.). Légy erős. A zsinagógában használatos jókívánság a Szentírás egy-egy könyvének befejezése után. Az értelme az, hogy a hívek erős kitartásra ösztönzik egymást mindabban, amire az Isten törvénye kötelezi őket. A kívánság így hangzik: chazak, chazak, véniszchazzék (legyél erős, legyél erős, erősíttessünk meg). Az előimádkozó a kívánságot viszonzásul megismétli.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 847. címszó a lexikon => 167. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10847.htm

CÍMSZÓ: Cházák

SZÓCIKK: Cházák h. . Légy erős. A zsinagógában használatos jókívánság a Szentírás egy-egy könyvének befejezése után. Az értelme az, hogy a hívek erős kitartásra ösztönzik egymást mindabban, amire az Isten törvénye kötelezi őket. A kívánság így hangzik: chazak, chazak, véniszchazzék legyél erős, legyél erős, erősíttessünk meg . Az előimádkozó a kívánságot viszonzásul megismétli.

10847.ht

CÍMSZÓ Cházá

SZÓCIKK Cházá h Lég erős zsinagógába használato jókívánsá Szentírá egy-eg könyvéne befejezés után A értelm az hog híve erő kitartásr ösztönzi egymás mindabban amir a Iste törvény kötelez őket kívánsá íg hangzik chazak chazak véniszchazzé legyé erős legyé erős erősíttessün me A előimádkoz kívánságo viszonzásu megismétli

10847.h

CÍMSZ Cház

SZÓCIK Cház Lé erő zsinagógáb használat jókíváns Szentír egy-e könyvén befejezé utá értel a ho hív er kitartás ösztönz egymá mindabba ami Ist törvén kötele őke kíváns í hangzi chaza chaza véniszchazz legy erő legy erő erősíttessü m előimádko kívánság viszonzás megismétl

10847.

CÍMS Chá

SZÓCI Chá L er zsinagógá használa jókíván Szentí egy- könyvé befejez ut érte h hí e kitartá ösztön egym mindabb am Is törvé kötel ők kíván hangz chaz chaz véniszchaz leg er leg er erősíttess előimádk kívánsá viszonzá megismét

10847

CÍM Ch

SZÓC Ch e zsinagóg használ jókívá Szent egy könyv befeje u ért h kitart ösztö egy mindab a I törv köte ő kívá hang cha cha véniszcha le e le e erősíttes előimád kíváns viszonz megismé

1084

CÍ C

SZÓ C zsinagó haszná jókív Szen eg köny befej ér kitar öszt eg minda tör köt kív han ch ch véniszch l l erősítte előimá kíván viszon megism