10849.htm

CÍMSZÓ: Chazir

SZÓCIKK: Chazir (h., chazer), disznó. A Biblia azért rekesztette ki az ehető állatok sorából, mert van ugyan hasított patája, de nem kérődző (Móz. 3. 11,7). Már a Talmud idején is C. szóval fejezte ki a nép, amit a legtilosabbnak tartott. Még ma is a disznóhús-evéssel példázzák a törvényszegést és hitetlenséget (chazer fresszer). Kóser chazerfüszl (kóser disznóláb) a gúnyos megjelölése a hipokritának, ki olyan mint a disznó, mikor lefekszik s előre nyújtja lábait és tüntet a hasított patájával, mintha kóser volna. De mégsem az, hanem egészben véve tisztátalan.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 849. címszó a lexikon => 167. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10849.htm

CÍMSZÓ: Chazir

SZÓCIKK: Chazir h., chazer , disznó. A Biblia azért rekesztette ki az ehető állatok sorából, mert van ugyan hasított patája, de nem kérődző Móz. 3. 11,7 . Már a Talmud idején is C. szóval fejezte ki a nép, amit a legtilosabbnak tartott. Még ma is a disznóhús-evéssel példázzák a törvényszegést és hitetlenséget chazer fresszer . Kóser chazerfüszl kóser disznóláb a gúnyos megjelölése a hipokritának, ki olyan mint a disznó, mikor lefekszik s előre nyújtja lábait és tüntet a hasított patájával, mintha kóser volna. De mégsem az, hanem egészben véve tisztátalan.

10849.ht

CÍMSZÓ Chazi

SZÓCIKK Chazi h. chaze disznó Bibli azér rekesztett k a ehet állato sorából mer va ugya hasítot patája d ne kérődz Móz 3 11, Má Talmu idejé i C szóva fejezt k nép ami legtilosabbna tartott Mé m i disznóhús-evésse példázzá törvényszegés é hitetlensége chaze fressze Kóse chazerfüsz kóse disznólá gúnyo megjelölés hipokritának k olya min disznó miko lefekszi előr nyújtj lábai é tünte hasítot patájával minth kóse volna D mégse az hane egészbe vév tisztátalan

10849.h

CÍMSZ Chaz

SZÓCIK Chaz h chaz diszn Bibl azé rekesztet ehe állat sorábó me v ugy hasíto patáj n kérőd Mó 11 M Talm idej szóv fejez né am legtilosabbn tartot M disznóhús-evéss példázz törvényszegé hitetlenség chaz fressz Kós chazerfüs kós disznól gúny megjelölé hipokritána oly mi diszn mik lefeksz elő nyújt lába tünt hasíto patájáva mint kós voln mégs a han egészb vé tisztátala

10849.

CÍMS Cha

SZÓCI Cha cha disz Bib az rekeszte eh álla soráb m ug hasít patá kérő M 1 Tal ide szó feje n a legtilosabb tarto disznóhús-evés példáz törvényszeg hitetlensé cha fress Kó chazerfü kó disznó gún megjelöl hipokritán ol m disz mi lefeks el nyúj láb tün hasít patájáv min kó vol még ha egész v tisztátal

10849

CÍM Ch

SZÓC Ch ch dis Bi a rekeszt e áll sorá u hasí pat kér Ta id sz fej legtilosab tart disznóhús-evé példá törvénysze hitetlens ch fres K chazerf k diszn gú megjelö hipokritá o dis m lefek e nyú lá tü hasí patájá mi k vo mé h egés tisztáta

1084

CÍ C

SZÓ C c di B rekesz ál sor has pa ké T i s fe legtilosa tar disznóhús-ev péld törvénysz hitetlen c fre chazer disz g megjel hipokrit di lefe ny l t has patáj m v m egé tisztát