10858.htm

CÍMSZÓ: Chevra

SZÓCIKK: Chevra (Chevró, h.). Egyesület, szövetség. Már a bibliai héberségben előforduló kifejezés. A C. szó azoknak a zsidó egyesüléseknek megnevezésére szolgál, amelyek a zsidó hittudományok művelésére és jótékonyság gyakorlására alakultak. Pl. chevra kadisa (l. o.), chevrasz bikur cholim (l. o.), Sász C. chevrasz mezonosz-tanulók elhelyezésére alakult intézmény stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 858. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10858.htm

CÍMSZÓ: Chevra

SZÓCIKK: Chevra Chevró, h. . Egyesület, szövetség. Már a bibliai héberségben előforduló kifejezés. A C. szó azoknak a zsidó egyesüléseknek megnevezésére szolgál, amelyek a zsidó hittudományok művelésére és jótékonyság gyakorlására alakultak. Pl. chevra kadisa l. o. , chevrasz bikur cholim l. o. , Sász C. chevrasz mezonosz-tanulók elhelyezésére alakult intézmény stb.

10858.ht

CÍMSZÓ Chevr

SZÓCIKK Chevr Chevró h Egyesület szövetség Má biblia héberségbe előfordul kifejezés C sz azokna zsid egyesülésekne megnevezésér szolgál amelye zsid hittudományo művelésér é jótékonysá gyakorlásár alakultak Pl chevr kadis l o chevras biku choli l o Sás C chevras mezonosz-tanuló elhelyezésér alakul intézmén stb

10858.h

CÍMSZ Chev

SZÓCIK Chev Chevr Egyesüle szövetsé M bibli héberségb előfordu kifejezé s azokn zsi egyesülésekn megnevezésé szolgá amely zsi hittudomány művelésé jótékonys gyakorlásá alakulta P chev kadi chevra bik chol Sá chevra mezonosz-tanul elhelyezésé alaku intézmé st

10858.

CÍMS Che

SZÓCI Che Chev Egyesül szövets bibl héberség előford kifejez azok zs egyesülések megnevezés szolg amel zs hittudomán művelés jótékony gyakorlás alakult che kad chevr bi cho S chevr mezonosz-tanu elhelyezés alak intézm s

10858

CÍM Ch

SZÓC Ch Che Egyesü szövet bib hébersé előfor kifeje azo z egyesülése megnevezé szol ame z hittudomá művelé jótékon gyakorlá alakul ch ka chev b ch chev mezonosz-tan elhelyezé ala intéz

1085

CÍ C

SZÓ C Ch Egyes szöve bi hébers előfo kifej az egyesülés megnevez szo am hittudom művel jótéko gyakorl alaku c k che c che mezonosz-ta elhelyez al inté