10860.htm

CÍMSZÓ: Chevrasz bikur chólim

SZÓCIKK: Chevrasz bikur chólim (h.). Beteglátogató egyesület. Ilyen majdnem minden hitközségben működik és az a feladata, hogy látogassa a betegeket, amit különös jótéteménynek tart a zsidó felfogás. Azontúl még az is a feladata, hogy a betegeket szükség esetén gyógyíttassa és a kenyérkereső nélkül maradt családot támogassa (l. Betegek látogatása).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 860. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10860.htm

CÍMSZÓ: Chevrasz bikur chólim

SZÓCIKK: Chevrasz bikur chólim h. . Beteglátogató egyesület. Ilyen majdnem minden hitközségben működik és az a feladata, hogy látogassa a betegeket, amit különös jótéteménynek tart a zsidó felfogás. Azontúl még az is a feladata, hogy a betegeket szükség esetén gyógyíttassa és a kenyérkereső nélkül maradt családot támogassa l. Betegek látogatása .

10860.ht

CÍMSZÓ Chevras biku chóli

SZÓCIKK Chevras biku chóli h Beteglátogat egyesület Ilye majdne minde hitközségbe működi é a feladata hog látogass betegeket ami különö jótéteményne tar zsid felfogás Azontú mé a i feladata hog betegeke szüksé eseté gyógyíttass é kenyérkeres nélkü marad családo támogass l Betege látogatás

10860.h

CÍMSZ Chevra bik chól

SZÓCIK Chevra bik chól Beteglátoga egyesüle Ily majdn mind hitközségb működ feladat ho látogas betegeke am külön jótéteményn ta zsi felfogá Azont m feladat ho betegek szüks eset gyógyíttas kenyérkere nélk mara család támogas Beteg látogatá

10860.

CÍMS Chevr bi chó

SZÓCI Chevr bi chó Beteglátog egyesül Il majd min hitközség műkö felada h látoga betegek a külö jótétemény t zs felfog Azon felada h betege szük ese gyógyítta kenyérker nél mar csalá támoga Bete látogat

10860

CÍM Chev b ch

SZÓC Chev b ch Betegláto egyesü I maj mi hitközsé műk felad látog betege kül jótétemén z felfo Azo felad beteg szü es gyógyítt kenyérke né ma csal támog Bet látoga

1086

CÍ Che c

SZÓ Che c Beteglát egyes ma m hitközs mű fela láto beteg kü jótétemé felf Az fela bete sz e gyógyít kenyérk n m csa támo Be látog