10861.htm

CÍMSZÓ: Chevrasz mezónosz

SZÓCIKK: Chevrasz mezónosz (h.). Élelmező egyesület, mensa. A diákok és szegények élelmezésére és segélyezésére alakult intézmény. Majdnem minden hitközségben van ilyen egyesület, főleg ahol jesiva működik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 861. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10861.htm

CÍMSZÓ: Chevrasz mezónosz

SZÓCIKK: Chevrasz mezónosz h. . Élelmező egyesület, mensa. A diákok és szegények élelmezésére és segélyezésére alakult intézmény. Majdnem minden hitközségben van ilyen egyesület, főleg ahol jesiva működik.

10861.ht

CÍMSZÓ Chevras mezónos

SZÓCIKK Chevras mezónos h Élelmez egyesület mensa diáko é szegénye élelmezésér é segélyezésér alakul intézmény Majdne minde hitközségbe va ilye egyesület főle aho jesiv működik

10861.h

CÍMSZ Chevra mezóno

SZÓCIK Chevra mezóno Élelme egyesüle mens diák szegény élelmezésé segélyezésé alaku intézmén Majdn mind hitközségb v ily egyesüle fől ah jesi működi

10861.

CÍMS Chevr mezón

SZÓCI Chevr mezón Élelm egyesül men diá szegén élelmezés segélyezés alak intézmé Majd min hitközség il egyesül fő a jes működ

10861

CÍM Chev mezó

SZÓC Chev mezó Élel egyesü me di szegé élelmezé segélyezé ala intézm Maj mi hitközsé i egyesü f je műkö

1086

CÍ Che mez

SZÓ Che mez Éle egyes m d szeg élelmez segélyez al intéz Ma m hitközs egyes j műk