10865.htm

CÍMSZÓ: Chiddus

SZÓCIKK: Chiddus (Chiddis, h.) Csoda. Csodálatos eset, vagy ötlet. C.-nak nevezik a talmudi novellát, új jogesetekre, vagy kérdésekre adott döntést is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 865. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10865.htm

CÍMSZÓ: Chiddus

SZÓCIKK: Chiddus Chiddis, h. Csoda. Csodálatos eset, vagy ötlet. C.-nak nevezik a talmudi novellát, új jogesetekre, vagy kérdésekre adott döntést is.

10865.ht

CÍMSZÓ Chiddu

SZÓCIKK Chiddu Chiddis h Csoda Csodálato eset vag ötlet C.-na nevezi talmud novellát ú jogesetekre vag kérdésekr adot döntés is

10865.h

CÍMSZ Chidd

SZÓCIK Chidd Chiddi Csod Csodálat ese va ötle C.-n nevez talmu novellá jogesetekr va kérdések ado dönté i

10865.

CÍMS Chid

SZÓCI Chid Chidd Cso Csodála es v ötl C.- neve talm novell jogesetek v kérdése ad dönt

10865

CÍM Chi

SZÓC Chi Chid Cs Csodál e öt C. nev tal novel jogesete kérdés a dön

1086

CÍ Ch

SZÓ Ch Chi C Csodá ö C ne ta nove jogeset kérdé dö