10872.htm

CÍMSZÓ: Chippus

SZÓCIKK: Chippus (h.). Felkeresés. A felolvasásra kerülő tórai szakasz felkeresésére alkalmazzák a kifejezést. Szombat, vagy ünnepnap előtt felgöngyölítik a Tóratekercset, hogy az esedékes szidrát megkeressék. Ezt az előzetes gondoskodást azért rendszeresítették, hogy az istentisztelet alatt megkímélhessék a gyülekezetet a várakozástól (Checcó deciburó). Régibb rítusú templomban a reggeli ima elején végzik; ros hasonó és jom kippur napján modernebb istentiszteleteken is, hogy a körülhaladás által a Tóra megcsókolására alkalmat adjanak. A C.-nál való funkció éppen olyan megtiszteltetés, mint az alijó (l. o.) és ugyanolyan formák között kínálják fel a hitközség tagjainak, mint amazt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 872. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10872.htm

CÍMSZÓ: Chippus

SZÓCIKK: Chippus h. . Felkeresés. A felolvasásra kerülő tórai szakasz felkeresésére alkalmazzák a kifejezést. Szombat, vagy ünnepnap előtt felgöngyölítik a Tóratekercset, hogy az esedékes szidrát megkeressék. Ezt az előzetes gondoskodást azért rendszeresítették, hogy az istentisztelet alatt megkímélhessék a gyülekezetet a várakozástól Checcó deciburó . Régibb rítusú templomban a reggeli ima elején végzik; ros hasonó és jom kippur napján modernebb istentiszteleteken is, hogy a körülhaladás által a Tóra megcsókolására alkalmat adjanak. A C.-nál való funkció éppen olyan megtiszteltetés, mint az alijó l. o. és ugyanolyan formák között kínálják fel a hitközség tagjainak, mint amazt.

10872.ht

CÍMSZÓ Chippu

SZÓCIKK Chippu h Felkeresés felolvasásr kerül tóra szakas felkeresésér alkalmazzá kifejezést Szombat vag ünnepna előt felgöngyölíti Tóratekercset hog a esedéke szidrá megkeressék Ez a előzete gondoskodás azér rendszeresítették hog a istentisztele alat megkímélhessé gyülekezete várakozástó Checc decibur Régib rítus templomba reggel im elejé végzik ro hason é jo kippu napjá moderneb istentiszteleteke is hog körülhaladá álta Tór megcsókolásár alkalma adjanak C.-ná val funkci éppe olya megtiszteltetés min a alij l o é ugyanolya formá közöt kínáljá fe hitközsé tagjainak min amazt

10872.h

CÍMSZ Chipp

SZÓCIK Chipp Felkeresé felolvasás kerü tór szaka felkeresésé alkalmazz kifejezés Szomba va ünnepn elő felgöngyölít Tóratekercse ho esedék szidr megkeressé E előzet gondoskodá azé rendszeresítetté ho istentisztel ala megkímélhess gyülekezet várakozást Chec decibu Régi rítu templomb regge i elej végzi r haso j kipp napj moderne istentiszteletek i ho körülhalad ált Tó megcsókolásá alkalm adjana C.-n va funkc épp oly megtisztelteté mi ali ugyanoly form közö kínálj f hitközs tagjaina mi amaz

10872.

CÍMS Chip

SZÓCI Chip Felkeres felolvasá ker tó szak felkeresés alkalmaz kifejezé Szomb v ünnep el felgöngyölí Tóratekercs h esedé szid megkeress előze gondoskod az rendszeresített h istentiszte al megkímélhes gyülekeze várakozás Che decib Rég rít templom regg ele végz has kip nap modern istentisztelete h körülhala ál T megcsókolás alkal adjan C.- v funk ép ol megtiszteltet m al ugyanol for köz kínál hitköz tagjain m ama

10872

CÍM Chi

SZÓC Chi Felkere felolvas ke t sza felkeresé alkalma kifejez Szom ünne e felgöngyöl Tóratekerc esed szi megkeres előz gondosko a rendszeresítet istentiszt a megkímélhe gyülekez várakozá Ch deci Ré rí templo reg el vég ha ki na moder istentisztelet körülhal á megcsókolá alka adja C. fun é o megtisztelte a ugyano fo kö kíná hitkö tagjai am

1087

CÍ Ch

SZÓ Ch Felker felolva k sz felkeres alkalm kifeje Szo ünn felgöngyö Tórateker ese sz megkere elő gondosk rendszeresíte istentisz megkímélh gyüleke várakoz C dec R r templ re e vé h k n mode istentisztele körülha megcsókol alk adj C fu megtisztelt ugyan f k kín hitk tagja a