10873.htm

CÍMSZÓ: Chnyok

SZÓCIKK: Chnyok (szl.). Templomlakó. Olyan chaszideus, aki nemcsak az istentisztelet alatt tartózkodik a zsinagógában, hanem azon túl is és a napnak javarészét imádkozással tölti el. Céltalanul ténfergő vakbuzgóságával kihívja a gúnyolódást, amelyet a nép humora C.-kal fejez ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 873. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10873.htm

CÍMSZÓ: Chnyok

SZÓCIKK: Chnyok szl. . Templomlakó. Olyan chaszideus, aki nemcsak az istentisztelet alatt tartózkodik a zsinagógában, hanem azon túl is és a napnak javarészét imádkozással tölti el. Céltalanul ténfergő vakbuzgóságával kihívja a gúnyolódást, amelyet a nép humora C.-kal fejez ki.

10873.ht

CÍMSZÓ Chnyo

SZÓCIKK Chnyo szl Templomlakó Olya chaszideus ak nemcsa a istentisztele alat tartózkodi zsinagógában hane azo tú i é napna javarészé imádkozássa tölt el Céltalanu ténferg vakbuzgóságáva kihívj gúnyolódást amelye né humor C.-ka feje ki

10873.h

CÍMSZ Chny

SZÓCIK Chny sz Templomlak Oly chaszideu a nemcs istentisztel ala tartózkod zsinagógába han az t napn javarész imádkozáss töl e Céltalan ténfer vakbuzgóságáv kihív gúnyolódás amely n humo C.-k fej k

10873.

CÍMS Chn

SZÓCI Chn s Templomla Ol chaszide nemc istentiszte al tartózko zsinagógáb ha a nap javarés imádkozás tö Céltala ténfe vakbuzgóságá kihí gúnyolódá amel hum C.- fe

10873

CÍM Ch

SZÓC Ch Temploml O chaszid nem istentiszt a tartózk zsinagógá h na javaré imádkozá t Céltal ténf vakbuzgóság kih gúnyolód ame hu C. f

1087

CÍ C

SZÓ C Templom chaszi ne istentisz tartóz zsinagóg n javar imádkoz Célta tén vakbuzgósá ki gúnyoló am h C