10876.htm

CÍMSZÓ: Chóchom

SZÓCIKK: Chóchom (cháchám, h.) Bölcs, okos. Chochem fün der manistane: a Haggada bölcse, okoskodó, valaki, aki fölösleges kérdésekkel zaklatja meg az embereket, vagy magától értetődő kérdéseket úgy tárgyal, mintha azok nagyon bonyolultak volnának. A peszachi Hagada-könyvben ugyanis szó van négyféle fiúról, akik az ünnep jelentőségéről kérdezősködnek. Első helyen a «bölcs» fiút említi a Haggada, amelynek első szakasza «Mánistanó» (mivel különbözik) szavakkal kezdődik. A népies szólásban a «manistane» a Haggada szót helyettesít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 876. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10876.htm

CÍMSZÓ: Chóchom

SZÓCIKK: Chóchom cháchám, h. Bölcs, okos. Chochem fün der manistane: a Haggada bölcse, okoskodó, valaki, aki fölösleges kérdésekkel zaklatja meg az embereket, vagy magától értetődő kérdéseket úgy tárgyal, mintha azok nagyon bonyolultak volnának. A peszachi Hagada-könyvben ugyanis szó van négyféle fiúról, akik az ünnep jelentőségéről kérdezősködnek. Első helyen a bölcs fiút említi a Haggada, amelynek első szakasza Mánistanó mivel különbözik szavakkal kezdődik. A népies szólásban a manistane a Haggada szót helyettesít.

10876.ht

CÍMSZÓ Chócho

SZÓCIKK Chócho cháchám h Bölcs okos Choche fü de manistane Haggad bölcse okoskodó valaki ak fölöslege kérdésekke zaklatj me a embereket vag magátó értetőd kérdéseke úg tárgyal minth azo nagyo bonyolulta volnának peszach Hagada-könyvbe ugyani sz va négyfél fiúról aki a ünne jelentőségérő kérdezősködnek Els helye bölc fiú említ Haggada amelyne els szakasz Mánistan mive különbözi szavakka kezdődik népie szólásba manistan Haggad szó helyettesít

10876.h

CÍMSZ Chóch

SZÓCIK Chóch cháchá Bölc oko Choch f d manistan Hagga bölcs okoskod valak a fölösleg kérdésekk zaklat m embereke va magát értető kérdések ú tárgya mint az nagy bonyolult volnána peszac Hagada-könyvb ugyan s v négyfé fiúró ak ünn jelentőségér kérdezősködne El hely böl fi emlí Haggad amelyn el szakas Mánista miv különböz szavakk kezdődi népi szólásb manista Hagga sz helyettesí

10876.

CÍMS Chóc

SZÓCI Chóc chách Böl ok Choc manista Hagg bölc okosko vala fölösle kérdések zakla emberek v magá értet kérdése tárgy min a nag bonyolul volnán pesza Hagada-könyv ugya négyf fiúr a ün jelentőségé kérdezősködn E hel bö f eml Hagga amely e szaka Mánist mi különbö szavak kezdőd nép szólás manist Hagg s helyettes

10876

CÍM Chó

SZÓC Chó chác Bö o Cho manist Hag böl okosk val fölösl kérdése zakl embere mag érte kérdés tárg mi na bonyolu volná pesz Hagada-köny ugy négy fiú ü jelentőség kérdezősköd he b em Hagg amel szak Mánis m különb szava kezdő né szólá manis Hag helyette

1087

CÍ Ch

SZÓ Ch chá B Ch manis Ha bö okos va fölös kérdés zak ember ma ért kérdé tár m n bonyol voln pes Hagada-kön ug nég fi jelentősé kérdezőskö h e Hag ame sza Máni külön szav kezd n szól mani Ha helyett