10880.htm

CÍMSZÓ: Chól hamóéd

SZÓCIKK: Chól hamóéd (h.). Az ünnep köznapja, A pészach (l. o.) és szukkósz (l. o.) ünnepének csak első és utolsó napja munkaszünetes ünnep a Tóra értelmében, a középső napokra a munka meg van engedve, ezért e napokat C.-nak, ünnepköznek nevezik. Az ünnepi szertartás e napokra is kötelező : pészachkor a maccoszevés (illetve choméc-tilalom), szukkószra a sátorban való tartózkodás és a lulavlengetés. Az imarendben az ünnepi vonatkozású imák is megmaradnak (Haliéi, muszaf, tóraolvasás stb.). Az ünnep másodnapját a naptári bizonytalanság miatt a Talmud előtti időben szintén megünnepelték és azóta is megtartják, bár a naptár már rendezve van II. Hillel óta (II. század).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 880. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10880.htm

CÍMSZÓ: Chól hamóéd

SZÓCIKK: Chól hamóéd h. . Az ünnep köznapja, A pészach l. o. és szukkósz l. o. ünnepének csak első és utolsó napja munkaszünetes ünnep a Tóra értelmében, a középső napokra a munka meg van engedve, ezért e napokat C.-nak, ünnepköznek nevezik. Az ünnepi szertartás e napokra is kötelező : pészachkor a maccoszevés illetve choméc-tilalom , szukkószra a sátorban való tartózkodás és a lulavlengetés. Az imarendben az ünnepi vonatkozású imák is megmaradnak Haliéi, muszaf, tóraolvasás stb. . Az ünnep másodnapját a naptári bizonytalanság miatt a Talmud előtti időben szintén megünnepelték és azóta is megtartják, bár a naptár már rendezve van II. Hillel óta II. század .

10880.ht

CÍMSZÓ Chó hamóé

SZÓCIKK Chó hamóé h A ünne köznapja pészac l o é szukkós l o ünnepéne csa els é utols napj munkaszünete ünne Tór értelmében középs napokr munk me va engedve ezér napoka C.-nak ünnepközne nevezik A ünnep szertartá napokr i kötelez pészachko maccoszevé illetv choméc-tilalo szukkószr sátorba val tartózkodá é lulavlengetés A imarendbe a ünnep vonatkozás imá i megmaradna Haliéi muszaf tóraolvasá stb A ünne másodnapjá naptár bizonytalansá miat Talmu előtt időbe szinté megünnepelté é azót i megtartják bá naptá má rendezv va II Hille ót II száza

10880.h

CÍMSZ Ch hamó

SZÓCIK Ch hamó ünn köznapj pésza szukkó ünnepén cs el utol nap munkaszünet ünn Tó értelmébe közép napok mun m v engedv ezé napok C.-na ünnepközn nevezi ünne szertart napok kötele pészachk maccoszev illet choméc-tilal szukkósz sátorb va tartózkod lulavlengeté imarendb ünne vonatkozá im megmaradn Halié musza tóraolvas st ünn másodnapj naptá bizonytalans mia Talm előt időb szint megünnepelt azó megtartjá b napt m rendez v I Hill ó I száz

10880.

CÍMS C ham

SZÓCI C ham ün köznap pész szukk ünnepé c e uto na munkaszüne ün T értelméb közé napo mu enged ez napo C.-n ünnepköz nevez ünn szertar napo kötel pészach maccosze ille choméc-tila szukkós sátor v tartózko lulavlenget imarend ünn vonatkoz i megmarad Hali musz tóraolva s ün másodnap napt bizonytalan mi Tal elő idő szin megünnepel az megtartj nap rende Hil szá

10880

CÍM ha

SZÓC ha ü közna pés szuk ünnep ut n munkaszün ü értelmé köz nap m enge e nap C.- ünnepkö neve ün szerta nap köte pészac maccosz ill choméc-til szukkó sáto tartózk lulavlenge imaren ün vonatko megmara Hal mus tóraolv ü másodna nap bizonytala m Ta el id szi megünnepe a megtart na rend Hi sz

1088

CÍ h

SZÓ h közn pé szu ünne u munkaszü értelm kö na eng na C. ünnepk nev ü szert na köt pésza maccos il choméc-ti szukk sát tartóz lulavleng imare ü vonatk megmar Ha mu tóraol másodn na bizonytal T e i sz megünnep megtar n ren H s