10881.htm

CÍMSZÓ: Chólem

SZÓCIKK: Chólem, a héber magánhangzó-rendszerben az ó, amelyet németesen au-nak, lengyelesen aj-nak ejtenek ki. A maszoréták melópumnak (tele száj) is nevezik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 881. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10881.htm

CÍMSZÓ: Chólem

SZÓCIKK: Chólem, a héber magánhangzó-rendszerben az ó, amelyet németesen au-nak, lengyelesen aj-nak ejtenek ki. A maszoréták melópumnak tele száj is nevezik.

10881.ht

CÍMSZÓ Chóle

SZÓCIKK Chólem hébe magánhangzó-rendszerbe a ó amelye németese au-nak lengyelese aj-na ejtene ki maszorétá melópumna tel szá i nevezik

10881.h

CÍMSZ Chól

SZÓCIK Chóle héb magánhangzó-rendszerb amely németes au-na lengyeles aj-n ejten k maszorét melópumn te sz nevezi

10881.

CÍMS Chó

SZÓCI Chól hé magánhangzó-rendszer amel némete au-n lengyele aj- ejte maszoré melópum t s nevez

10881

CÍM Ch

SZÓC Chó h magánhangzó-rendsze ame német au- lengyel aj ejt maszor melópu neve

1088

CÍ C

SZÓ Ch magánhangzó-rendsz am néme au lengye a ej maszo melóp nev