10883.htm

CÍMSZÓ: Choliló

SZÓCIKK: Choliló (h.), annyi mint: ments Isten. Chasz pecholiló formájában is használatos. Van még egy harmadik formája is: chasz vesólom C. a héber chol szóból ered, amely köznapit jelent. Chasz a chassza (segítséget keresni) szó rövidítése. A felkiáltás értelme tehát: ments meg Isten minden közönségestől.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 883. címszó a lexikon => 170. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10883.htm

CÍMSZÓ: Choliló

SZÓCIKK: Choliló h. , annyi mint: ments Isten. Chasz pecholiló formájában is használatos. Van még egy harmadik formája is: chasz vesólom C. a héber chol szóból ered, amely köznapit jelent. Chasz a chassza segítséget keresni szó rövidítése. A felkiáltás értelme tehát: ments meg Isten minden közönségestől.

10883.ht

CÍMSZÓ Cholil

SZÓCIKK Cholil h anny mint ment Isten Chas pecholil formájába i használatos Va mé eg harmadi formáj is chas vesólo C hébe cho szóbó ered amel köznapi jelent Chas chassz segítsége keresn sz rövidítése felkiáltá értelm tehát ment me Iste minde közönségestől

10883.h

CÍMSZ Choli

SZÓCIK Choli ann min men Iste Cha pecholi formájáb használato V m e harmad formá i cha vesól héb ch szób ere ame köznap jelen Cha chass segítség keres s rövidítés felkiált értel tehá men m Ist mind közönségestő

10883.

CÍMS Chol

SZÓCI Chol an mi me Ist Ch pechol formájá használat harma form ch vesó hé c szó er am közna jele Ch chas segítsé kere rövidíté felkiál érte teh me Is min közönségest

10883

CÍM Cho

SZÓC Cho a m m Is C pecho formáj használa harm for c ves h sz e a közn jel C cha segíts ker rövidít felkiá ért te m I mi közönséges

1088

CÍ Ch

SZÓ Ch I pech formá használ har fo ve s köz je ch segít ke rövidí felki ér t m közönsége