10885.htm

CÍMSZÓ: Chorban bész hamikdos

SZÓCIKK: Chorban bész hamikdos (h.). A jeruzsálemi szentély pusztulása, amely két ízben történt. Először 586. Kr. születése előtt, másodszor pedig a rendes időszámítás 70. esztendejében. Mindkettő ab hó 9. napjára esik. E katasztrófák emlékére tartják az ab hó 9. napjára elrendelt böjtnapot. (l. Tisó be-av). A templompusztulás emlékére rendszeresítették az éjféli ájtatosságokat is. (l. Tikkun chacosz).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 885. címszó a lexikon => 170. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10885.htm

CÍMSZÓ: Chorban bész hamikdos

SZÓCIKK: Chorban bész hamikdos h. . A jeruzsálemi szentély pusztulása, amely két ízben történt. Először 586. Kr. születése előtt, másodszor pedig a rendes időszámítás 70. esztendejében. Mindkettő ab hó 9. napjára esik. E katasztrófák emlékére tartják az ab hó 9. napjára elrendelt böjtnapot. l. Tisó be-av . A templompusztulás emlékére rendszeresítették az éjféli ájtatosságokat is. l. Tikkun chacosz .

10885.ht

CÍMSZÓ Chorba bés hamikdo

SZÓCIKK Chorba bés hamikdo h jeruzsálem szentél pusztulása amel ké ízbe történt Előszö 586 Kr születés előtt másodszo pedi rende időszámítá 70 esztendejében Mindkett a h 9 napjár esik katasztrófá emlékér tartjá a a h 9 napjár elrendel böjtnapot l Tis be-a templompusztulá emlékér rendszeresítetté a éjfél ájtatosságoka is l Tikku chacos

10885.h

CÍMSZ Chorb bé hamikd

SZÓCIK Chorb bé hamikd jeruzsále szenté pusztulás ame k ízb történ Elősz 58 K születé előt másodsz ped rend időszámít 7 esztendejébe Mindket napjá esi katasztróf emléké tartj napjá elrende böjtnapo Ti be- templompusztul emléké rendszeresített éjfé ájtatosságok i Tikk chaco

10885.

CÍMS Chor b hamik

SZÓCI Chor b hamik jeruzsál szent pusztulá am íz törté Elős 5 szület elő másods pe ren időszámí esztendejéb Mindke napj es katasztró emlék tart napj elrend böjtnap T be templompusztu emlék rendszeresítet éjf ájtatosságo Tik chac

10885

CÍM Cho hami

SZÓC Cho hami jeruzsá szen pusztul a í tört Elő szüle el másod p re időszám esztendejé Mindk nap e katasztr emlé tar nap elren böjtna b templompuszt emlé rendszeresíte éj ájtatosság Ti cha

1088

CÍ Ch ham

SZÓ Ch ham jeruzs sze pusztu tör El szül e máso r időszá esztendej Mind na kataszt eml ta na elre böjtn templompusz eml rendszeresít é ájtatossá T ch