10888.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Géza

SZÓCIKK: C. Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 1872 máj. 1. A Nemzeti Zenedében tanult Rausch Károlynál, majd hosszabb ideig Párisban folytatta tanulmányait. Írt dalokat, kisebb tánczeneműveket és operetteket is. Számos dala jelent meg előkelő francia zeneműkiadóknál. Operettjei: A modern Diogenes (1 felv.). Kolumbusz báró (Ráskai Feren szövegére) és Muki (Pierre Wolf szövegére, Heltai Jenő verseire).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 888. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10888.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Géza

SZÓCIKK: C. Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 1872 máj. 1. A Nemzeti Zenedében tanult Rausch Károlynál, majd hosszabb ideig Párisban folytatta tanulmányait. Írt dalokat, kisebb tánczeneműveket és operetteket is. Számos dala jelent meg előkelő francia zeneműkiadóknál. Operettjei: A modern Diogenes 1 felv. . Kolumbusz báró Ráskai Feren szövegére és Muki Pierre Wolf szövegére, Heltai Jenő verseire .

10888.ht

CÍMSZÓ Chori

SZEMÉLYNÉV Chori Géz

SZÓCIKK C Géza zeneszerző szül Budapeste 187 máj 1 Nemzet Zenedébe tanul Rausc Károlynál maj hosszab idei Párisba folytatt tanulmányait Ír dalokat kiseb tánczeneműveke é operetteke is Számo dal jelen me előkel franci zeneműkiadóknál Operettjei moder Diogene felv Kolumbus bár Ráska Fere szövegér é Muk Pierr Wol szövegére Helta Jen verseir

10888.h

CÍMSZ Chor

SZEMÉLYNÉ Chor Gé

SZÓCIK Géz zeneszerz szü Budapest 18 má Nemze Zenedéb tanu Raus Károlyná ma hossza ide Párisb folytat tanulmányai Í daloka kise tánczeneművek operettek i Szám da jele m előke franc zeneműkiadókná Operettje mode Diogen fel Kolumbu bá Rásk Fer szövegé Mu Pier Wo szövegér Helt Je versei

10888.

CÍMS Cho

SZEMÉLYN Cho G

SZÓCI Gé zeneszer sz Budapes 1 m Nemz Zenedé tan Rau Károlyn m hossz id Páris folyta tanulmánya dalok kis tánczeneműve operette Szá d jel elők fran zeneműkiadókn Operettj mod Dioge fe Kolumb b Rás Fe szöveg M Pie W szövegé Hel J verse

10888

CÍM Ch

SZEMÉLY Ch

SZÓC G zenesze s Budape Nem Zened ta Ra Károly hoss i Pári folyt tanulmány dalo ki tánczeneműv operett Sz je elő fra zeneműkiadók Operett mo Diog f Kolum Rá F szöve Pi szöveg He vers

1088

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ zenesz Budap Ne Zene t R Károl hos Pár foly tanulmán dal k tánczenemű operet S j el fr zeneműkiadó Operet m Dio Kolu R szöv P szöve H ver