10889.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Zsigmond

SZÓCIKK: "5. Chorin, Zsigmond, orvos (C. Ferenc bátyja), szül. 1832. megh. 1875. Munkatársa volt a hazai és külföldi orvosi szaksajtónak. Számos tanulmányát olvashatjuk a Közegészség és Törvényszéki Orvostan (1866), Fürdői Lapokban (1868, 72), Gyógyászatban (1872), Fővárosi Lapokban, Magyar orvosok és természettudósok Munkálataiban (XVI. k.), Herkules fürdő fejlesztéséről írt munkája könyv alakban is megjelent ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 889. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10889.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Zsigmond

SZÓCIKK: 5. Chorin, Zsigmond, orvos C. Ferenc bátyja , szül. 1832. megh. 1875. Munkatársa volt a hazai és külföldi orvosi szaksajtónak. Számos tanulmányát olvashatjuk a Közegészség és Törvényszéki Orvostan 1866 , Fürdői Lapokban 1868, 72 , Gyógyászatban 1872 , Fővárosi Lapokban, Magyar orvosok és természettudósok Munkálataiban XVI. k. , Herkules fürdő fejlesztéséről írt munkája könyv alakban is megjelent .

10889.ht

CÍMSZÓ Chori

SZEMÉLYNÉV Chori Zsigmon

SZÓCIKK 5 Chorin Zsigmond orvo C Feren bátyj szül 1832 megh 1875 Munkatárs vol haza é külföld orvos szaksajtónak Számo tanulmányá olvashatju Közegészsé é Törvényszék Orvosta 186 Fürdő Lapokba 1868 7 Gyógyászatba 187 Főváros Lapokban Magya orvoso é természettudóso Munkálataiba XVI k Herkule fürd fejlesztésérő ír munkáj köny alakba i megjelen

10889.h

CÍMSZ Chor

SZEMÉLYNÉ Chor Zsigmo

SZÓCIK Chori Zsigmon orv Fere báty szü 183 meg 187 Munkatár vo haz külföl orvo szaksajtóna Szám tanulmány olvashatj Közegészs Törvényszé Orvost 18 Fürd Lapokb 186 Gyógyászatb 18 Főváro Lapokba Magy orvos természettudós Munkálataib XV Herkul für fejlesztésér í munká kön alakb megjele

10889.

CÍMS Cho

SZEMÉLYN Cho Zsigm

SZÓCI Chor Zsigmo or Fer bát sz 18 me 18 Munkatá v ha külfö orv szaksajtón Szá tanulmán olvashat Közegész Törvénysz Orvos 1 Für Lapok 18 Gyógyászat 1 Fővár Lapokb Mag orvo természettudó Munkálatai X Herku fü fejlesztésé munk kö alak megjel

10889

CÍM Ch

SZEMÉLY Ch Zsig

SZÓC Cho Zsigm o Fe bá s 1 m 1 Munkat h külf or szaksajtó Sz tanulmá olvasha Közegés Törvénys Orvo Fü Lapo 1 Gyógyásza Fővá Lapok Ma orv természettud Munkálata Herk f fejlesztés mun k ala megje

1088

CÍ C

SZEMÉL C Zsi

SZÓ Ch Zsig F b Munka kül o szaksajt S tanulm olvash Közegé Törvény Orv F Lap Gyógyász Főv Lapo M or természettu Munkálat Her fejleszté mu al megj