10893.htm

CÍMSZÓ: Chovér

SZÓCIKK: Chovér (h.). Társ. De címnek is használatos. A zsinagógái életben általában minden házas zsidó férfit C. címmel tisztelnek meg, aztán azokat a nőtlen embereket is, kik a zsidó tudományokban bizonyos jártasságot tudnak felmutatni s nekik előrehaladásuk igazolásául mesterük, rendszerint a rabbi, C.-levelet állit ki. (Ez elnevezés további fokozatairól l. a Morénu).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 893. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10893.htm

CÍMSZÓ: Chovér

SZÓCIKK: Chovér h. . Társ. De címnek is használatos. A zsinagógái életben általában minden házas zsidó férfit C. címmel tisztelnek meg, aztán azokat a nőtlen embereket is, kik a zsidó tudományokban bizonyos jártasságot tudnak felmutatni s nekik előrehaladásuk igazolásául mesterük, rendszerint a rabbi, C.-levelet állit ki. Ez elnevezés további fokozatairól l. a Morénu .

10893.ht

CÍMSZÓ Chové

SZÓCIKK Chové h Társ D címne i használatos zsinagógá életbe általába minde háza zsid férfi C címme tisztelne meg aztá azoka nőtle embereke is ki zsid tudományokba bizonyo jártasságo tudna felmutatn neki előrehaladásu igazolásáu mesterük rendszerin rabbi C.-levele álli ki E elnevezé tovább fokozatairó l Morén

10893.h

CÍMSZ Chov

SZÓCIK Chov Tár címn használato zsinagóg életb általáb mind ház zsi férf címm tiszteln me azt azok nőtl emberek i k zsi tudományokb bizony jártasság tudn felmutat nek előrehaladás igazolásá mesterü rendszeri rabb C.-level áll k elnevez továb fokozatair Moré

10893.

CÍMS Cho

SZÓCI Cho Tá cím használat zsinagó élet általá min há zs fér cím tisztel m az azo nőt embere zs tudományok bizon jártassá tud felmuta ne előrehaladá igazolás mester rendszer rab C.-leve ál elneve tová fokozatai Mor

10893

CÍM Ch

SZÓC Ch T cí használa zsinag éle által mi h z fé cí tiszte a az nő ember z tudományo bizo jártass tu felmut n előrehalad igazolá meste rendsze ra C.-lev á elnev tov fokozata Mo

1089

CÍ C

SZÓ C c használ zsina él álta m f c tiszt a n embe tudomány biz jártas t felmu előrehala igazol mest rendsz r C.-le elne to fokozat M