10895.htm

CÍMSZÓ: Chucpa

SZÓCIKK: Chucpa, máig használatos tiszta arameus szó, mely szemtelenséget, arroganciát jelent s a «chacaf» igéből származik. A C. kifejezés a Talmudban és a rabbinikus irodalomban főleg erkölcsi mondásokban fordul elő. Ilyen pl.« A szemtelenség királyság korona nélkül»; «A szemtelenség a gonoszság jele». Ma a C. kifejezést chücpé-nek ejtik ki és csupán a zsargon-nyelv használja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 895. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10895.htm

CÍMSZÓ: Chucpa

SZÓCIKK: Chucpa, máig használatos tiszta arameus szó, mely szemtelenséget, arroganciát jelent s a chacaf igéből származik. A C. kifejezés a Talmudban és a rabbinikus irodalomban főleg erkölcsi mondásokban fordul elő. Ilyen pl. A szemtelenség királyság korona nélkül ; A szemtelenség a gonoszság jele . Ma a C. kifejezést chücpé-nek ejtik ki és csupán a zsargon-nyelv használja.

10895.ht

CÍMSZÓ Chucp

SZÓCIKK Chucpa mái használato tiszt arameu szó mel szemtelenséget arroganciá jelen chaca igébő származik C kifejezé Talmudba é rabbiniku irodalomba főle erkölcs mondásokba fordu elő Ilye pl szemtelensé királysá koron nélkü szemtelensé gonoszsá jel M C kifejezés chücpé-ne ejti k é csupá zsargon-nyel használja

10895.h

CÍMSZ Chuc

SZÓCIK Chucp má használat tisz arame sz me szemtelensége arroganci jele chac igéb származi kifejez Talmudb rabbinik irodalomb fől erkölc mondásokb ford el Ily p szemtelens királys koro nélk szemtelens gonoszs je kifejezé chücpé-n ejt csup zsargon-nye használj

10895.

CÍMS Chu

SZÓCI Chuc m használa tis aram s m szemtelenség arroganc jel cha igé származ kifeje Talmud rabbini irodalom fő erköl mondások for e Il szemtelen király kor nél szemtelen gonosz j kifejez chücpé- ej csu zsargon-ny használ

10895

CÍM Ch

SZÓC Chu használ ti ara szemtelensé arrogan je ch ig szárma kifej Talmu rabbin irodalo f erkö mondáso fo I szemtele királ ko né szemtele gonos kifeje chücpé e cs zsargon-n haszná

1089

CÍ C

SZÓ Ch haszná t ar szemtelens arroga j c i szárm kife Talm rabbi irodal erk mondás f szemtel kirá k n szemtel gono kifej chücp c zsargon- haszn