10896.htm

CÍMSZÓ: Chukász

SZÓCIKK: Chukász, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 19. fejezetének elejétől a 22. fejezet 1. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Tisztító víz készítése. Mózes a sziklából vizet fakaszt. A Jordán keleti partvidékének elfoglalása. Áron halála. Az első hódítások. Győzelem az emoriták fölött. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák könyve 11.fejezetének elejétől a 33. versig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy az utóbbi is a Jiftách bíráskodása alatt véghezvitt hódításokról számol be. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt (Chukasz-Bólok).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 896. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10896.htm

CÍMSZÓ: Chukász

SZÓCIKK: Chukász, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 19. fejezetének elejétől a 22. fejezet 1. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Tisztító víz készítése. Mózes a sziklából vizet fakaszt. A Jordán keleti partvidékének elfoglalása. Áron halála. Az első hódítások. Győzelem az emoriták fölött. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Bírák könyve 11.fejezetének elejétől a 33. versig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy az utóbbi is a Jiftách bíráskodása alatt véghezvitt hódításokról számol be. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt Chukasz-Bólok .

10896.ht

CÍMSZÓ Chukás

SZÓCIKK Chukász hetiszakasz mel Móze 4 könyv 19 fejezeténe elejétő 22 fejeze 1 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Tisztít ví készítése Móze sziklábó vize fakaszt Jordá kelet partvidékéne elfoglalása Áro halála A els hódítások Győzele a emoritá fölött hetiszakaszho tartoz próféta rés Bírá könyv 11.fejezeténe elejétő 33 versi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog a utóbb i Jiftác bíráskodás alat véghezvit hódításokró számo be Néh naptár beosztá folytá következ hetiszakassza olvastati együt Chukasz-Bólo

10896.h

CÍMSZ Chuká

SZÓCIK Chukás hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 2 fejez versé terje rés foglal magába Röv tartalm Tisztí v készítés Móz szikláb viz fakasz Jord kele partvidékén elfoglalás Ár halál el hódításo Győzel emorit fölöt hetiszakaszh tarto prófét ré Bír köny 11.fejezetén elejét 3 vers terje tór prófét ré közö összefüggé ho utób Jiftá bíráskodá ala véghezvi hódításokr szám b Né naptá beoszt folyt követke hetiszakassz olvastat együ Chukasz-Ból

10896.

CÍMS Chuk

SZÓCI Chuká hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Tiszt készíté Mó sziklá vi fakas Jor kel partvidéké elfoglalá Á halá e hódítás Győze emori fölö hetiszakasz tart prófé r Bí kön 11.fejezeté elejé ver terj tó prófé r köz összefügg h utó Jift bíráskod al véghezv hódítások szá N napt beosz foly követk hetiszakass olvasta egy Chukasz-Bó

10896

CÍM Chu

SZÓC Chuk hetiszak M kö fejezet elej fej ver ter r fogl magá R tarta Tisz készít M szikl v faka Jo ke partvidék elfoglal hal hódítá Győz emor föl hetiszakas tar próf B kö 11.fejezet elej ve ter t próf kö összefüg ut Jif bírásko a véghez hódításo sz nap beos fol követ hetiszakas olvast eg Chukasz-B

1089

CÍ Ch

SZÓ Chu hetisza k fejeze ele fe ve te fog mag tart Tis készí szik fak J k partvidé elfogla ha hódít Győ emo fö hetiszaka ta pró k 11.fejeze ele v te pró k összefü u Ji bírásk véghe hódítás s na beo fo köve hetiszaka olvas e Chukasz-