10900.htm

CÍMSZÓ: Cicisz

SZÓCIKK: Cicisz (h.). Szemlélő-rojtok. Így nevezik gyapjúszálakból álló rojtot, melyet a zsidók köpenyeiken viseltek. A törvény bibliai eredetre megy vissza (IV. Mózes 15. fejezet 37-41). Elkészítése előírt szabályok szerint történik. Cél: Gondoljunk Istenre és az ő törvényeire. Ma csak a talisz-on és a talisz kótónon található (l. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 900. címszó a lexikon => 173. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10900.htm

CÍMSZÓ: Cicisz

SZÓCIKK: Cicisz h. . Szemlélő-rojtok. Így nevezik gyapjúszálakból álló rojtot, melyet a zsidók köpenyeiken viseltek. A törvény bibliai eredetre megy vissza IV. Mózes 15. fejezet 37-41 . Elkészítése előírt szabályok szerint történik. Cél: Gondoljunk Istenre és az ő törvényeire. Ma csak a talisz-on és a talisz kótónon található l. o. .

10900.ht

CÍMSZÓ Cicis

SZÓCIKK Cicis h Szemlélő-rojtok Íg nevezi gyapjúszálakbó áll rojtot melye zsidó köpenyeike viseltek törvén biblia eredetr meg vissz IV Móze 15 fejeze 37-4 Elkészítés előír szabályo szerin történik Cél Gondoljun Istenr é a törvényeire M csa talisz-o é talis kótóno találhat l o

10900.h

CÍMSZ Cici

SZÓCIK Cici Szemlélő-rojto Í nevez gyapjúszálakb ál rojto mely zsid köpenyeik viselte törvé bibli eredet me viss I Móz 1 fejez 37- Elkészíté előí szabály szeri történi Cé Gondolju Isten törvényeir cs talisz- tali kótón találha

10900.

CÍMS Cic

SZÓCI Cic Szemlélő-rojt neve gyapjúszálak á rojt mel zsi köpenyei viselt törv bibl erede m vis Mó feje 37 Elkészít elő szabál szer történ C Gondolj Iste törvényei c talisz tal kótó találh

10900

CÍM Ci

SZÓC Ci Szemlélő-roj nev gyapjúszála roj me zs köpenye visel tör bib ered vi M fej 3 Elkészí el szabá sze törté Gondol Ist törvénye talis ta kót talál

1090

CÍ C

SZÓ C Szemlélő-ro ne gyapjúszál ro m z köpeny vise tö bi ere v fe Elkész e szab sz tört Gondo Is törvény tali t kó talá