10903.htm

CÍMSZÓ: Cidkijáh

SZÓCIKK: Cidkijáh ben Ábrahám há-rófe. 1230 körül élt Rómában. Sihbólé ho-keket cím alatt könyvet melyben honfitársának, Kalonymos ben Sábbátái zsidó tudósnak 1050 körül Magyarországon tett utazásáról is megemlékezik. A könyve gyűjteményszerű, a régibb teológiai irodalom adatait egyszerűen egymás mellé állítja. Kalonymosszal kapcsolatban elbeszélésszerűen emlékezik meg arról az ítéletről, amelyet K. a zs. vallás védelmében hozott Esztergomban (l. Kalonymos).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 903. címszó a lexikon => 173. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10903.htm

CÍMSZÓ: Cidkijáh

SZÓCIKK: Cidkijáh ben Ábrahám há-rófe. 1230 körül élt Rómában. Sihbólé ho-keket cím alatt könyvet melyben honfitársának, Kalonymos ben Sábbátái zsidó tudósnak 1050 körül Magyarországon tett utazásáról is megemlékezik. A könyve gyűjteményszerű, a régibb teológiai irodalom adatait egyszerűen egymás mellé állítja. Kalonymosszal kapcsolatban elbeszélésszerűen emlékezik meg arról az ítéletről, amelyet K. a zs. vallás védelmében hozott Esztergomban l. Kalonymos .

10903.ht

CÍMSZÓ Cidkijá

SZÓCIKK Cidkijá be Ábrahá há-rófe 123 körü él Rómában Sihból ho-keke cí alat könyve melybe honfitársának Kalonymo be Sábbátá zsid tudósna 105 körü Magyarországo tet utazásáró i megemlékezik könyv gyűjteményszerű régib teológia irodalo adatai egyszerűe egymá mell állítja Kalonymossza kapcsolatba elbeszélésszerűe emlékezi me arró a ítéletről amelye K zs vallá védelmébe hozot Esztergomba l Kalonymo

10903.h

CÍMSZ Cidkij

SZÓCIK Cidkij b Ábrah há-róf 12 kör é Rómába Sihbó ho-kek c ala könyv melyb honfitársána Kalonym b Sábbát zsi tudósn 10 kör Magyarország te utazásár megemlékezi köny gyűjteményszer régi teológi irodal adata egyszerű egym mel állítj Kalonymossz kapcsolatb elbeszélésszerű emlékez m arr ítéletrő amely z vall védelméb hozo Esztergomb Kalonym

10903.

CÍMS Cidki

SZÓCI Cidki Ábra há-ró 1 kö Rómáb Sihb ho-ke al köny mely honfitársán Kalony Sábbá zs tudós 1 kö Magyarorszá t utazásá megemlékez kön gyűjteménysze rég teológ iroda adat egyszer egy me állít Kalonymoss kapcsolat elbeszélésszer emléke ar ítéletr amel val védelmé hoz Esztergom Kalony

10903

CÍM Cidk

SZÓC Cidk Ábr há-r k Rómá Sih ho-k a kön mel honfitársá Kalon Sább z tudó k Magyarorsz utazás megemléke kö gyűjteménysz ré teoló irod ada egysze eg m állí Kalonymos kapcsola elbeszéléssze emlék a ítélet ame va védelm ho Esztergo Kalon

1090

CÍ Cid

SZÓ Cid Áb há- Róm Si ho- kö me honfitárs Kalo Sáb tud Magyarors utazá megemlék k gyűjteménys r teol iro ad egysz e áll Kalonymo kapcsol elbeszéléssz emlé ítéle am v védel h Eszterg Kalo