10904.htm

CÍMSZÓ: Cidkoszchó cedek

SZÓCIKK: Cidkoszchó cedek (h.) Igazságod igazság. A 119. zsoltár 142. versének kezdő szava. Ugyanígy kezdődik egy szombati ima is, melyet délután mondanak a téflió (l. o.) után. Ez az ima a következő bibliai versekből áll: Ps. 119, 142; 71, 19; 36,7. Ez az ima elmarad, ha a következő hét valamelyik napján tachanunt (l. o.) nem mondanak ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 904. címszó a lexikon => 173. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10904.htm

CÍMSZÓ: Cidkoszchó cedek

SZÓCIKK: Cidkoszchó cedek h. Igazságod igazság. A 119. zsoltár 142. versének kezdő szava. Ugyanígy kezdődik egy szombati ima is, melyet délután mondanak a téflió l. o. után. Ez az ima a következő bibliai versekből áll: Ps. 119, 142; 71, 19; 36,7. Ez az ima elmarad, ha a következő hét valamelyik napján tachanunt l. o. nem mondanak .

10904.ht

CÍMSZÓ Cidkoszch cede

SZÓCIKK Cidkoszch cede h Igazságo igazság 119 zsoltá 142 verséne kezd szava Ugyaníg kezdődi eg szombat im is melye délutá mondana téfli l o után E a im következ biblia versekbő áll Ps 119 142 71 19 36,7 E a im elmarad h következ hé valamelyi napjá tachanun l o ne mondana

10904.h

CÍMSZ Cidkoszc ced

SZÓCIK Cidkoszc ced Igazság igazsá 11 zsolt 14 versén kez szav Ugyaní kezdőd e szomba i i mely délut mondan téfl utá i követke bibli versekb ál P 11 14 7 1 36, i elmara követke h valamely napj tachanu n mondan

10904.

CÍMS Cidkosz ce

SZÓCI Cidkosz ce Igazsá igazs 1 zsol 1 versé ke sza Ugyan kezdő szomb mel délu monda téf ut követk bibl versek á 1 1 36 elmar követk valamel nap tachan monda

10904

CÍM Cidkos c

SZÓC Cidkos c Igazs igaz zso vers k sz Ugya kezd szom me dél mond té u követ bib verse 3 elma követ valame na tacha mond

1090

CÍ Cidko

SZÓ Cidko Igaz iga zs ver s Ugy kez szo m dé mon t köve bi vers elm köve valam n tach mon