10906.htm

CÍMSZÓ: Ción bölcseinek jegyzőkönyve

SZÓCIKK: Ción bölcseinek jegyzőkönyve. A XX. sz. legvakmerőbb irodalmi csalása, amely a német pamphlet irodalom csatornáin Magyarországba is eljutott. A könyv a kereszténység ellen irányuló világszervezkedéssel vádolja meg a zsidóságot. A veszedelmes összeesküvés központjában Ción bölcsei állnak és titkos üléseiken ők szabják meg a világhatalomért való küzdelem módozatait. Minden száz esztendőben kongresszust tart ez a titkos alakulat, a legutolsót 1897. tartotta Baselben, a cionista-kongresszus ürügye alatt és a hírhedt jegyzőkönyv a titkos ülés lefolyását örökíti meg. A 256 oldalra terjedő pamphlet minden állítása szemenszedett valótlanság. Olyan szolidaritás, amely a világ egész zsidóságát egyetlen egységbe tömöríti, még államéletének virágkorában sem tartotta össze a zsidó erőket és a diaszpórában még kevésbé alakulhatott ki az egész zsidóságot uraló világakarat. A diaszpóra kétezer éves történetében egyszer sem fordult elő, hogy a zsidók titkos politikai alakulásokban védelmezték volna a saját érdekeiket, vagy veszedelmeztették volna a nemzsidó nemzetek érdekeit. Ción bölcsei nem léteztek, titkos társaságba nem tömörültek és költött dolog a jegyzőkönyvük is, amely a modern antiszemitizmus kútforrásává avatódott. Az egész rémmesét Müller von Hausen szolgálaton kívüli német kapitány találta ki, még pedig úgy, hogy meghamisított egy régi orosz kémjelentést, amely maga is hamisítvány volt, mert adatait és vádjait egy még régebbi regényből plagizálta. Sir John Retcliffe (Hermann Godsche álneve) Biarritz címen regényt írt, amelynek egyik fejezete *A prágai zsidótemetőben» felírás alatt olvasható. Ebben fantasztikus leírást ad Ción bölcseiről, akik százévenként összegyűlnek a prágai zsidó temetőben, hogy megbeszéljék a keresztény világ leigázásának további módozatait. A Cion bölcseiről szóló fantáziát innen vette Müller von Hausen, a dialógokat pedig Maurice Jolly francia ügyvédnek 1864. írt Beszélgetések Macchiavelli és Montesquieu között az alvilágban c. pasquilljéből, a protokullumot pedig Sergej Nilus professzornak, az orosz titkos rendőrséghez 1905. beterjesztett kémjelentéséből hamisította ki. Az antiszemita harcmodorra jellemző, hogy Mauriee Jolly dialógjai III. Napóleon ellen fordultak és tizenöt havi börtönt kapott a rágalmai miatt. Sergej Nilus az orosz viszonyokra alkalmazta a francia dialógot és vádjait a szabadkőművesek ellen fordította. Müller von Hausen pedig a zsidókra applikálta. Maurice Jollyt meghamisította Godsche, Godschet meghamisította Sergej Nilus, Sergej Nilust Müller von Hausen. A Biarritz c. regényben nyoma sincs a jegyzőkönyvnek, ezt az orosz rendőrágens állította össze a regény száz helyen szétszórt állításából, Müller von Hausen pedig átgyúrta és mint C.-t tálalta fel. Dr. J. Stanjek, D. Hermann Strack, a berlini egyetem teológia professzora, B. Segel és sok más keresztény és zsidó tudós leleplezte a hamisítást és kritikai alapon utasították vissza Müller von Hausen rosszhiszemű fantazmagóriáját. A háborút követő erkölcsi hanyatlás között a rágalmak mégis termékeny talajba hullottak és a fajvédelmi alapon szervezkedő antiszemitizmus elhitető és dokumentált historikumnak fogadta mindenütt Müller von Hausen durva hazudozását. Egy időben még a londoni «Times» is félreverte a harangokat a cioni bölcsek miatt és Henry Ford is a «jegyzőkönyv» hatása alatt írta meg Az internacionális zsidó mint világprobléma c. könyvét. Szerencse, hogy ez a könyv sem kerülte ki a sorsát és meghamisítva került a német könyvpiacra, úgy hogy Ford bírói eljárást is indított a fordító ellen, az antiszemitizmusnak hátat fordított és a zsidóságtól az ellene irányult támadásért nyilvánosan bocsánatot kért. «őszintén sajnálom, - írta Ford - hogy a Deurborn Indepedent (Ford lapja), amelyet az újjáépítés szolgálatába állítottam, hitelt adott a cióni bölcsek jegyzőkönyvének, amely hamisításnak bizonyult. Sajnálom az újságnak azt az állítását is, hogy a zsidóság a világ tőkéjét magához akarja ragadni és világuralomra törekszik. Sajnálom a sok vádaskodást, amely a zsidók erkölcse és becsülete ellen fordult. Ha idejében észreveszem e vádak általánosító tendenciáját, nyomban megakadályoztam volna az elterjesztésüket, mert jól ismerem a zsidóság szerepét a civilizációban és az emberiség fejlődésében, szorgalmát és önzetlen érdeklődését a közjólét iránt.» Végül fogadalmat tesz, hogy a zsidóság ellen elkövetett ártalmakat tőle telhetőén jóvá teszi. Mindezek után még csak a következőket jegyezzük meg: C. nemcsak rosszhiszemű, de ügyetlen hamisítás is. Müller von Hausen azt állítja, hogy ezt a jegyzőkönyvet az első baseli cionista kongresszus keretében tartott titkos üléseiken írták Ción bölcsei. A baseli kongresszust, mint ismeretes, 1897. tartották meg. A jegyzőkönyv mégis már úgy említi Loubet-t, mint a francia köztársaság elnökét, holott az elnöki székbe csak két évvel ezután, 1899. került. Említés történik a jegyzőkönyvben Bourgeois francia közoktatásügyi miniszter iskolareformjáról is, amelyet pontosan másfél esztendővel későbben valósított meg. Így fest az antiszemitizmus igazság szeretete és ennyire hiteles a C. amely Müller von Hausen hazug fogalmazásában arra buzdítja a zsidóságot, hogy mételyezze meg materialista világszemlélettel a keresztény társadalmat és szervezze meg mindenütt a véres háborút, amely a kereszténység összeomlására vezet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 906. címszó a lexikon => 173. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10906.htm

CÍMSZÓ: Ción bölcseinek jegyzőkönyve

SZÓCIKK: Ción bölcseinek jegyzőkönyve. A XX. sz. legvakmerőbb irodalmi csalása, amely a német pamphlet irodalom csatornáin Magyarországba is eljutott. A könyv a kereszténység ellen irányuló világszervezkedéssel vádolja meg a zsidóságot. A veszedelmes összeesküvés központjában Ción bölcsei állnak és titkos üléseiken ők szabják meg a világhatalomért való küzdelem módozatait. Minden száz esztendőben kongresszust tart ez a titkos alakulat, a legutolsót 1897. tartotta Baselben, a cionista-kongresszus ürügye alatt és a hírhedt jegyzőkönyv a titkos ülés lefolyását örökíti meg. A 256 oldalra terjedő pamphlet minden állítása szemenszedett valótlanság. Olyan szolidaritás, amely a világ egész zsidóságát egyetlen egységbe tömöríti, még államéletének virágkorában sem tartotta össze a zsidó erőket és a diaszpórában még kevésbé alakulhatott ki az egész zsidóságot uraló világakarat. A diaszpóra kétezer éves történetében egyszer sem fordult elő, hogy a zsidók titkos politikai alakulásokban védelmezték volna a saját érdekeiket, vagy veszedelmeztették volna a nemzsidó nemzetek érdekeit. Ción bölcsei nem léteztek, titkos társaságba nem tömörültek és költött dolog a jegyzőkönyvük is, amely a modern antiszemitizmus kútforrásává avatódott. Az egész rémmesét Müller von Hausen szolgálaton kívüli német kapitány találta ki, még pedig úgy, hogy meghamisított egy régi orosz kémjelentést, amely maga is hamisítvány volt, mert adatait és vádjait egy még régebbi regényből plagizálta. Sir John Retcliffe Hermann Godsche álneve Biarritz címen regényt írt, amelynek egyik fejezete *A prágai zsidótemetőben felírás alatt olvasható. Ebben fantasztikus leírást ad Ción bölcseiről, akik százévenként összegyűlnek a prágai zsidó temetőben, hogy megbeszéljék a keresztény világ leigázásának további módozatait. A Cion bölcseiről szóló fantáziát innen vette Müller von Hausen, a dialógokat pedig Maurice Jolly francia ügyvédnek 1864. írt Beszélgetések Macchiavelli és Montesquieu között az alvilágban c. pasquilljéből, a protokullumot pedig Sergej Nilus professzornak, az orosz titkos rendőrséghez 1905. beterjesztett kémjelentéséből hamisította ki. Az antiszemita harcmodorra jellemző, hogy Mauriee Jolly dialógjai III. Napóleon ellen fordultak és tizenöt havi börtönt kapott a rágalmai miatt. Sergej Nilus az orosz viszonyokra alkalmazta a francia dialógot és vádjait a szabadkőművesek ellen fordította. Müller von Hausen pedig a zsidókra applikálta. Maurice Jollyt meghamisította Godsche, Godschet meghamisította Sergej Nilus, Sergej Nilust Müller von Hausen. A Biarritz c. regényben nyoma sincs a jegyzőkönyvnek, ezt az orosz rendőrágens állította össze a regény száz helyen szétszórt állításából, Müller von Hausen pedig átgyúrta és mint C.-t tálalta fel. Dr. J. Stanjek, D. Hermann Strack, a berlini egyetem teológia professzora, B. Segel és sok más keresztény és zsidó tudós leleplezte a hamisítást és kritikai alapon utasították vissza Müller von Hausen rosszhiszemű fantazmagóriáját. A háborút követő erkölcsi hanyatlás között a rágalmak mégis termékeny talajba hullottak és a fajvédelmi alapon szervezkedő antiszemitizmus elhitető és dokumentált historikumnak fogadta mindenütt Müller von Hausen durva hazudozását. Egy időben még a londoni Times is félreverte a harangokat a cioni bölcsek miatt és Henry Ford is a jegyzőkönyv hatása alatt írta meg Az internacionális zsidó mint világprobléma c. könyvét. Szerencse, hogy ez a könyv sem kerülte ki a sorsát és meghamisítva került a német könyvpiacra, úgy hogy Ford bírói eljárást is indított a fordító ellen, az antiszemitizmusnak hátat fordított és a zsidóságtól az ellene irányult támadásért nyilvánosan bocsánatot kért. őszintén sajnálom, - írta Ford - hogy a Deurborn Indepedent Ford lapja , amelyet az újjáépítés szolgálatába állítottam, hitelt adott a cióni bölcsek jegyzőkönyvének, amely hamisításnak bizonyult. Sajnálom az újságnak azt az állítását is, hogy a zsidóság a világ tőkéjét magához akarja ragadni és világuralomra törekszik. Sajnálom a sok vádaskodást, amely a zsidók erkölcse és becsülete ellen fordult. Ha idejében észreveszem e vádak általánosító tendenciáját, nyomban megakadályoztam volna az elterjesztésüket, mert jól ismerem a zsidóság szerepét a civilizációban és az emberiség fejlődésében, szorgalmát és önzetlen érdeklődését a közjólét iránt. Végül fogadalmat tesz, hogy a zsidóság ellen elkövetett ártalmakat tőle telhetőén jóvá teszi. Mindezek után még csak a következőket jegyezzük meg: C. nemcsak rosszhiszemű, de ügyetlen hamisítás is. Müller von Hausen azt állítja, hogy ezt a jegyzőkönyvet az első baseli cionista kongresszus keretében tartott titkos üléseiken írták Ción bölcsei. A baseli kongresszust, mint ismeretes, 1897. tartották meg. A jegyzőkönyv mégis már úgy említi Loubet-t, mint a francia köztársaság elnökét, holott az elnöki székbe csak két évvel ezután, 1899. került. Említés történik a jegyzőkönyvben Bourgeois francia közoktatásügyi miniszter iskolareformjáról is, amelyet pontosan másfél esztendővel későbben valósított meg. Így fest az antiszemitizmus igazság szeretete és ennyire hiteles a C. amely Müller von Hausen hazug fogalmazásában arra buzdítja a zsidóságot, hogy mételyezze meg materialista világszemlélettel a keresztény társadalmat és szervezze meg mindenütt a véres háborút, amely a kereszténység összeomlására vezet.

10906.ht

CÍMSZÓ Ció bölcseine jegyzőkönyv

SZÓCIKK Ció bölcseine jegyzőkönyve XX sz legvakmerőb irodalm csalása amel néme pamphle irodalo csatornái Magyarországb i eljutott köny kereszténysé elle irányul világszervezkedésse vádolj me zsidóságot veszedelme összeesküvé központjába Ció bölcse állna é titko üléseike ő szabjá me világhatalomér val küzdele módozatait Minde szá esztendőbe kongresszus tar e titko alakulat legutolsó 1897 tartott Baselben cionista-kongresszu ürügy alat é hírhed jegyzőköny titko ülé lefolyásá örökít meg 25 oldalr terjed pamphle minde állítás szemenszedet valótlanság Olya szolidaritás amel vilá egés zsidóságá egyetle egységb tömöríti mé államéleténe virágkorába se tartott össz zsid erőke é diaszpórába mé kevésb alakulhatot k a egés zsidóságo ural világakarat diaszpór kéteze éve történetébe egysze se fordul elő hog zsidó titko politika alakulásokba védelmezté voln sajá érdekeiket vag veszedelmeztetté voln nemzsid nemzete érdekeit Ció bölcse ne léteztek titko társaságb ne tömörülte é költöt dolo jegyzőkönyvü is amel moder antiszemitizmu kútforrásáv avatódott A egés rémmesé Mülle vo Hause szolgálato kívül néme kapitán talált ki mé pedi úgy hog meghamisítot eg rég oros kémjelentést amel mag i hamisítván volt mer adatai é vádjai eg mé régebb regénybő plagizálta Si Joh Retcliff Herman Godsch álnev Biarrit címe regény írt amelyne egyi fejezet * prága zsidótemetőbe felírá alat olvasható Ebbe fantasztiku leírás a Ció bölcseiről aki százévenkén összegyűlne prága zsid temetőben hog megbeszéljé keresztén vilá leigázásána tovább módozatait Cio bölcseirő szól fantáziá inne vett Mülle vo Hausen dialógoka pedi Mauric Joll franci ügyvédne 1864 ír Beszélgetése Macchiavell é Montesquie közöt a alvilágba c pasquilljéből protokullumo pedi Serge Nilu professzornak a oros titko rendőrséghe 1905 beterjesztet kémjelentésébő hamisított ki A antiszemit harcmodorr jellemző hog Maurie Joll dialógja III Napóleo elle fordulta é tizenö hav börtön kapot rágalma miatt Serge Nilu a oros viszonyokr alkalmazt franci dialógo é vádjai szabadkőművese elle fordította Mülle vo Hause pedi zsidókr applikálta Mauric Jolly meghamisított Godsche Godsche meghamisított Serge Nilus Serge Nilus Mülle vo Hausen Biarrit c regénybe nyom sinc jegyzőkönyvnek ez a oros rendőrágen állított össz regén szá helye szétszór állításából Mülle vo Hause pedi átgyúrt é min C.- tálalt fel Dr J Stanjek D Herman Strack berlin egyete teológi professzora B Sege é so má keresztén é zsid tudó leleplezt hamisítás é kritika alapo utasítottá vissz Mülle vo Hause rosszhiszem fantazmagóriáját háború követ erkölcs hanyatlá közöt rágalma mégi terméken talajb hullotta é fajvédelm alapo szervezked antiszemitizmu elhitet é dokumentál historikumna fogadt mindenüt Mülle vo Hause durv hazudozását Eg időbe mé london Time i félrevert harangoka cion bölcse miat é Henr For i jegyzőköny hatás alat írt me A internacionáli zsid min világproblém c könyvét Szerencse hog e köny se került k sorsá é meghamisítv kerül néme könyvpiacra úg hog For bíró eljárás i indítot fordít ellen a antiszemitizmusna háta fordítot é zsidóságtó a ellen irányul támadásér nyilvánosa bocsánato kért őszinté sajnálom írt For hog Deurbor Indepeden For lapj amelye a újjáépíté szolgálatáb állítottam hitel adot ción bölcse jegyzőkönyvének amel hamisításna bizonyult Sajnálo a újságna az a állításá is hog zsidósá vilá tőkéjé magáho akarj ragadn é világuralomr törekszik Sajnálo so vádaskodást amel zsidó erkölcs é becsület elle fordult H idejébe észrevesze váda általánosít tendenciáját nyomba megakadályozta voln a elterjesztésüket mer jó ismere zsidósá szerepé civilizációba é a emberisé fejlődésében szorgalmá é önzetle érdeklődésé közjólé iránt Végü fogadalma tesz hog zsidósá elle elkövetet ártalmaka től telhetőé jóv teszi Mindeze utá mé csa következőke jegyezzü meg C nemcsa rosszhiszemű d ügyetle hamisítá is Mülle vo Hause az állítja hog ez jegyzőkönyve a els basel cionist kongresszu keretébe tartot titko üléseike írtá Ció bölcsei basel kongresszust min ismeretes 1897 tartottá meg jegyzőköny mégi má úg említ Loubet-t min franci köztársasá elnökét holot a elnök székb csa ké évve ezután 1899 került Említé történi jegyzőkönyvbe Bourgeoi franci közoktatásügy miniszte iskolareformjáró is amelye pontosa másfé esztendőve későbbe valósítot meg Íg fes a antiszemitizmu igazsá szeretet é ennyir hitele C amel Mülle vo Hause hazu fogalmazásába arr buzdítj zsidóságot hog mételyezz me materialist világszemlélette keresztén társadalma é szervezz me mindenüt vére háborút amel kereszténysé összeomlásár vezet

10906.h

CÍMSZ Ci bölcsein jegyzőköny

SZÓCIK Ci bölcsein jegyzőkönyv X s legvakmerő irodal csalás ame ném pamphl irodal csatorná Magyarország eljutot kön kereszténys ell irányu világszervezkedéss vádol m zsidóságo veszedelm összeesküv központjáb Ci bölcs álln titk üléseik szabj m világhatalomé va küzdel módozatai Mind sz esztendőb kongresszu ta titk alakula legutols 189 tartot Baselbe cionista-kongressz ürüg ala hírhe jegyzőkön titk ül lefolyás örökí me 2 oldal terje pamphl mind állítá szemenszede valótlansá Oly szolidaritá ame vil egé zsidóság egyetl egység tömörít m államéletén virágkoráb s tartot öss zsi erők diaszpóráb m kevés alakulhato egé zsidóság ura világakara diaszpó kétez év történetéb egysz s fordu el ho zsid titk politik alakulásokb védelmezt vol saj érdekeike va veszedelmeztett vol nemzsi nemzet érdekei Ci bölcs n létezte titk társaság n tömörült költö dol jegyzőkönyv i ame mode antiszemitizm kútforrásá avatódot egé rémmes Müll v Haus szolgálat kívü ném kapitá talál k m ped úg ho meghamisíto e ré oro kémjelentés ame ma hamisítvá vol me adata vádja e m régeb regényb plagizált S Jo Retclif Herma Godsc álne Biarri cím regén ír amelyn egy fejeze prág zsidótemetőb felír ala olvashat Ebb fantasztik leírá Ci bölcseirő ak százévenké összegyűln prág zsi temetőbe ho megbeszélj kereszté vil leigázásán továb módozatai Ci bölcseir szó fantázi inn vet Müll v Hause dialógok ped Mauri Jol franc ügyvédn 186 í Beszélgetés Macchiavel Montesqui közö alvilágb pasquilljébő protokullum ped Serg Nil professzorna oro titk rendőrségh 190 beterjeszte kémjelentéséb hamisítot k antiszemi harcmodor jellemz ho Mauri Jol dialógj II Napóle ell fordult tizen ha börtö kapo rágalm miat Serg Nil oro viszonyok alkalmaz franc dialóg vádja szabadkőműves ell fordított Müll v Haus ped zsidók applikált Mauri Joll meghamisítot Godsch Godsch meghamisítot Serg Nilu Serg Nilu Müll v Hause Biarri regényb nyo sin jegyzőkönyvne e oro rendőráge állítot öss regé sz hely szétszó állításábó Müll v Haus ped átgyúr mi C. tálal fe D Stanje Herma Strac berli egyet teológ professzor Seg s m kereszté zsi tud leleplez hamisítá kritik alap utasított viss Müll v Haus rosszhisze fantazmagóriájá hábor köve erkölc hanyatl közö rágalm még terméke talaj hullott fajvédel alap szervezke antiszemitizm elhite dokumentá historikumn fogad mindenü Müll v Haus dur hazudozásá E időb m londo Tim félrever harangok cio bölcs mia Hen Fo jegyzőkön hatá ala ír m internacionál zsi mi világproblé könyvé Szerencs ho kön s kerül sors meghamisít kerü ném könyvpiacr ú ho Fo bír eljárá indíto fordí elle antiszemitizmusn hát fordíto zsidóságt elle irányu támadásé nyilvános bocsánat kér őszint sajnálo ír Fo ho Deurbo Indepede Fo lap amely újjáépít szolgálatá állította hite ado ció bölcs jegyzőkönyvéne ame hamisításn bizonyul Sajnál újságn a állítás i ho zsidós vil tőkéj magáh akar ragad világuralom törekszi Sajnál s vádaskodás ame zsid erkölc becsüle ell fordul idejéb észrevesz vád általánosí tendenciájá nyomb megakadályozt vol elterjesztésüke me j ismer zsidós szerep civilizációb emberis fejlődésébe szorgalm önzetl érdeklődés közjól irán Vég fogadalm tes ho zsidós ell elkövete ártalmak tő telhető jó tesz Mindez ut m cs következők jegyezz me nemcs rosszhiszem ügyetl hamisít i Müll v Haus a állítj ho e jegyzőkönyv el base cionis kongressz keretéb tarto titk üléseik írt Ci bölcse base kongresszus mi ismerete 189 tartott me jegyzőkön még m ú emlí Loubet- mi franc köztársas elnöké holo elnö szék cs k évv ezutá 189 kerül Említ történ jegyzőkönyvb Bourgeo franc közoktatásüg miniszt iskolareformjár i amely pontos másf esztendőv később valósíto me Í fe antiszemitizm igazs szerete ennyi hitel ame Müll v Haus haz fogalmazásáb ar buzdít zsidóságo ho mételyez m materialis világszemlélett kereszté társadalm szervez m mindenü vér háború ame kereszténys összeomlásá veze

10906.

CÍMS C bölcsei jegyzőkön

SZÓCI C bölcsei jegyzőköny legvakmer iroda csalá am né pamph iroda csatorn Magyarorszá eljuto kö keresztény el irány világszervezkedés vádo zsidóság veszedel összeeskü központjá C bölc áll tit ülései szab világhatalom v küzde módozata Min s esztendő kongressz t tit alakul legutol 18 tarto Baselb cionista-kongress ürü al hírh jegyzőkö tit ü lefolyá örök m olda terj pamph min állít szemenszed valótlans Ol szolidarit am vi eg zsidósá egyet egysé tömörí államéleté virágkorá tarto ös zs erő diaszpórá kevé alakulhat eg zsidósá ur világakar diaszp kéte é történeté egys ford e h zsi tit politi alakulások védelmez vo sa érdekeik v veszedelmeztet vo nemzs nemze érdeke C bölc létezt tit társasá tömörül költ do jegyzőköny am mod antiszemitiz kútforrás avatódo eg rémme Mül Hau szolgála kív né kapit talá pe ú h meghamisít r or kémjelenté am m hamisítv vo m adat vádj rége regény plagizál J Retcli Herm Gods áln Biarr cí regé í amely eg fejez prá zsidótemető felí al olvasha Eb fantaszti leír C bölcseir a százévenk összegyűl prá zs temetőb h megbeszél kereszt vi leigázásá tová módozata C bölcsei sz fantáz in ve Mül Haus dialógo pe Maur Jo fran ügyvéd 18 Beszélgeté Macchiave Montesqu köz alvilág pasquilljéb protokullu pe Ser Ni professzorn or tit rendőrség 19 beterjeszt kémjelentésé hamisíto antiszem harcmodo jellem h Maur Jo dialóg I Napól el fordul tize h bört kap rágal mia Ser Ni or viszonyo alkalma fran dialó vádj szabadkőműve el fordítot Mül Hau pe zsidó applikál Maur Jol meghamisíto Godsc Godsc meghamisíto Ser Nil Ser Nil Mül Haus Biarr regény ny si jegyzőkönyvn or rendőrág állíto ös reg s hel szétsz állításáb Mül Hau pe átgyú m C tála f Stanj Herm Stra berl egye teoló professzo Se kereszt zs tu leleple hamisít kriti ala utasítot vis Mül Hau rosszhisz fantazmagóriáj hábo köv erköl hanyat köz rágal mé termék tala hullot fajvéde ala szervezk antiszemitiz elhit dokument historikum foga minden Mül Hau du hazudozás idő lond Ti félreve harango ci bölc mi He F jegyzőkö hat al í internacioná zs m világprobl könyv Szerenc h kö kerü sor meghamisí ker né könyvpiac h F bí eljár indít ford ell antiszemitizmus há fordít zsidóság ell irány támadás nyilváno bocsána ké őszin sajnál í F h Deurb Indeped F la amel újjáépí szolgálat állított hit ad ci bölc jegyzőkönyvén am hamisítás bizonyu Sajná újság állítá h zsidó vi tőké magá aka raga világuralo töreksz Sajná vádaskodá am zsi erköl becsül el fordu idejé észreves vá általános tendenciáj nyom megakadályoz vo elterjesztésük m isme zsidó szere civilizáció emberi fejlődéséb szorgal önzet érdeklődé közjó irá Vé fogadal te h zsidó el elkövet ártalma t telhet j tes Minde u c következő jegyez m nemc rosszhisze ügyet hamisí Mül Hau állít h jegyzőköny e bas cioni kongress kereté tart tit ülései ír C bölcs bas kongresszu m ismeret 18 tartot m jegyzőkö mé eml Loubet m fran köztársa elnök hol eln szé c év ezut 18 kerü Emlí törté jegyzőkönyv Bourge fran közoktatásü minisz iskolareformjá amel ponto más esztendő későb valósít m f antiszemitiz igaz szeret enny hite am Mül Hau ha fogalmazásá a buzdí zsidóság h mételye materiali világszemlélet kereszt társadal szerve minden vé hábor am keresztény összeomlás vez

10906

CÍM bölcse jegyzőkö

SZÓC bölcse jegyzőkön legvakme irod csal a n pamp irod csator Magyarorsz eljut k keresztén e irán világszervezkedé vád zsidósá veszede összeesk központj böl ál ti ülése sza világhatalo küzd módozat Mi esztend kongress ti alaku leguto 1 tart Basel cionista-kongres ür a hír jegyzők ti lefoly örö old ter pamp mi állí szemensze valótlan O szolidari a v e zsidós egye egys tömör államélet virágkor tart ö z er diaszpór kev alakulha e zsidós u világaka diasz két történet egy for zs ti polit alakuláso védelme v s érdekei veszedelmezte v nemz nemz érdek böl létez ti társas tömörü köl d jegyzőkön a mo antiszemiti kútforrá avatód e rémm Mü Ha szolgál kí n kapi tal p meghamisí o kémjelent a hamisít v ada vád rég regén plagizá Retcl Her God ál Biar c reg amel e feje pr zsidótemet fel a olvash E fantaszt leí bölcsei százéven összegyű pr z temető megbeszé keresz v leigázás tov módozat bölcse s fantá i v Mü Hau dialóg p Mau J fra ügyvé 1 Beszélget Macchiav Montesq kö alvilá pasquilljé protokull p Se N professzor o ti rendőrsé 1 beterjesz kémjelentés hamisít antisze harcmod jelle Mau J dialó Napó e fordu tiz bör ka rága mi Se N o viszony alkalm fra dial vád szabadkőműv e fordíto Mü Ha p zsid appliká Mau Jo meghamisít Gods Gods meghamisít Se Ni Se Ni Mü Hau Biar regén n s jegyzőkönyv o rendőrá állít ö re he széts állításá Mü Ha p átgy tál Stan Her Str ber egy teol professz S keresz z t lelepl hamisí krit al utasíto vi Mü Ha rosszhis fantazmagóriá háb kö erkö hanya kö rága m termé tal hullo fajvéd al szervez antiszemiti elhi dokumen historiku fog minde Mü Ha d hazudozá id lon T félrev harang c böl m H jegyzők ha a internacion z világprob köny Szeren k ker so meghamis ke n könyvpia b eljá indí for el antiszemitizmu h fordí zsidósá el irán támadá nyilván bocsán k őszi sajná Deur Indepe l ame újjáép szolgála állítot hi a c böl jegyzőkönyvé a hamisítá bizony Sajn újsá állít zsid v tők mag ak rag világural töreks Sajn vádaskod a zs erkö becsü e ford idej észreve v általáno tendenciá nyo megakadályo v elterjesztésü ism zsid szer civilizáci ember fejlődésé szorga önze érdeklőd közj ir V fogada t zsid e elköve ártalm telhe te Mind következ jegye nem rosszhisz ügye hamis Mü Ha állí jegyzőkön ba cion kongres keret tar ti ülése í bölc ba kongressz ismere 1 tarto jegyzők m em Loube fra köztárs elnö ho el sz é ezu 1 ker Eml tört jegyzőköny Bourg fra közoktatás minis iskolareformj ame pont má esztend késő valósí antiszemiti iga szere enn hit a Mü Ha h fogalmazás buzd zsidósá métely material világszemléle keresz társada szerv minde v hábo a keresztén összeomlá ve

1090

CÍ bölcs jegyzők

SZÓ bölcs jegyzőkö legvakm iro csa pam iro csato Magyarors elju kereszté irá világszervezked vá zsidós veszed összees központ bö á t ülés sz világhatal küz módoza M eszten kongres t alak legut tar Base cionista-kongre ü hí jegyző t lefol ör ol te pam m áll szemensz valótla szolidar zsidó egy egy tömö államéle virágko tar e diaszpó ke alakulh zsidó világak dias ké történe eg fo z t poli alakulás védelm érdeke veszedelmezt nem nem érde bö léte t társa tömör kö jegyzőkö m antiszemit kútforr avató rém M H szolgá k kap ta meghamis kémjelen hamisí ad vá ré regé plagiz Retc He Go á Bia re ame fej p zsidóteme fe olvas fantasz le bölcse százéve összegy p temet megbesz keres leigázá to módoza bölcs fant M Ha dialó Ma fr ügyv Beszélge Macchia Montes k alvil pasquillj protokul S professzo t rendőrs beterjes kémjelenté hamisí antisz harcmo jell Ma dial Nap ford ti bö k rág m S viszon alkal fr dia vá szabadkőmű fordít M H zsi applik Ma J meghamisí God God meghamisí S N S N M Ha Bia regé jegyzőköny rendőr állí r h szét állítás M H átg tá Sta He St be eg teo profess keres lelep hamis kri a utasít v M H rosszhi fantazmagóri há k erk hany k rág term ta hull fajvé a szerve antiszemit elh dokume historik fo mind M H hazudoz i lo félre haran bö jegyző h internacio világpro kön Szere ke s meghami k könyvpi elj ind fo e antiszemitizm ford zsidós e irá támad nyilvá bocsá ősz sajn Deu Indep am újjáé szolgál állíto h bö jegyzőkönyv hamisít bizon Saj újs állí zsi tő ma a ra világura törek Saj vádasko z erk becs for ide észrev általán tendenci ny megakadály elterjesztés is zsi sze civilizác embe fejlődés szorg önz érdeklő köz i fogad zsi elköv ártal telh t Min követke jegy ne rosszhis ügy hami M H áll jegyzőkö b cio kongre kere ta t ülés böl b kongress ismer tart jegyző e Loub fr köztár eln h e s ez ke Em tör jegyzőkön Bour fr közoktatá mini iskolareform am pon m eszten kés valós antiszemit ig szer en hi M H fogalmazá buz zsidós métel materia világszemlél keres társad szer mind háb kereszté összeoml v