10908.htm

CÍMSZÓ: Cirkumcisio

SZÓCIKK: "Circumcisio, héberül: brisz miló (a körülmetélés szövetsége). Szokták még röviden «brisz»-nek, vagy miután a szövetség Ábrahámmal kötött briszó sel Avróhom óvinu-nek és brisz bószor-nak (testi szövetség) is nevezni. Az aktus latin neve C. A. C. egy, a különböző népeknél nagyon elterjedt ősi szokás. Az emberiségnek kb. egyheted részénél, a zsidókon kívül a mohamedánoknál, polinézeknél, Afrika, Amerika és Ausztrália népei között szokásban van a C. de többnyire a serdülő, egyes helyeken az ötéves fiúgyermekeken hajtják végre. Az őskorban az az edomiták, moabiták, ammoniták, föníciaiak, arabok, kolchisziak és az egyiptomiak között dívott ez a szokás. Utóbbiak már Kr. e. 4000 évvel körülmetélték a fiúgyermekeket, ezt a szertartást azután a filiszteusok kivételével az összes szomszédos népek átvették. A C. eredete, oka és célja felől a legkülönbözőbb felfogások uralkodnak. A gyakran emlegetett egészségi szempontok alig játszhattak szerepet a régi népeknél; tény azonban, hogy a primitív törzseknél szokásban volt a nemi aktus megkönnyítése céljából a hímtagon bizonyos operációt végrehajtani. Egy másik felfogás szerint a C. az öncsonkításnak, vagy a megférfiatlanításnak (kasztráció) a csökevénye, amelyet egyes népeknél bizonyos vallásos szertartások között végeztek. Ismét mások szerint a C. a stigmatizációnak az aktusa, amely a test felajánlásával akarja a démon vagy az Isten oltalmát elnyerni. Sokan úgy fogják fel a C-t, mint egyszerű törzsjelet, amilyen a tetoválás, mások bátorságpróbának veszik, amelyen a régi népeknél minden fiúgyermeknek vagy ifjúnak át kellett esni, mielőtt teljes jogokkal felvették a törzs kötelékébe. A legelterjedtebb felfogás az, hogy a C. az istenség iránti odaadásnak a jele. A szertartásnál hullajtott vér pedig az istenséggel és a törzzsel való egyesülésnek a szimbóluma. A pszichoanalízis szerint a C. nem egyéb, mint egy profilaxis (megelőzés), amely a pubertás idejében fellépő nemi gerjedelmek elfojtására szolgál. Érdekes, hogy a C.-ról Philónak és Maimonidesnek is ugyanez volt a véleménye. A C. a zsidóknál a legrégibb korba vezethető vissza. A Biblia több helyen megemlékezik a C.-ról: «Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy minden fiúgyermek nyolcnapos korában metéltessék körül az örök szövetség jeleképpen.» (Mózesi.17, 10-14). Mózes asszonya, a midjanita Cipóra körülmetélte fiát egy kőkéssel (Mózes 2. 4, 24-26), Józsua körülmetélte a pusztai vándorlás ideje alatt született izraelitákat. (Jósua 5, 2-9.) Kezdetben valószínűleg a zsidóknál is felserdült ifjúkorban történt a C. csak később, mikor pusztán nemzeti szokásból vallásos jellegű szertartássá változott át, hajtották végre a C.-t a csecsemőkön. Maga a szertartás, miután kővel, vagy kőkéssel végezték, minden valószínűség szerint a kőkorszakból ered. A C. szimbolikus jellegét először Jeremiás próféta emelte ki: «Metéljétek magatokat körül és vágjatok le a ti szívetek előbőrét!» (Jer. 4., 4.). A C. tehát, minthogy az Isten és Izrael közötti szövetségnek a jele, nem egyéb, minta szív C.-nak a szimbóluma. A Biblia több helyen költői módon fejti ki ezt a szimbólumot. Az ember olyan mint a szőlővenyige. Ahogyan az a nyesés által, úgy az ember a C. által nemesedik meg. Egy másik hasonlat szerint a természet alkotja a magot s az ember csinál belőle kenyeret. Amiként a természet alkotásai gyakran az emberi kéz munkája révén válnak tökéletessé, ugyanúgy a természetes ösztönöket is az erkölcsös akarat szelídíti meg. A C. tehát a zsidóság erkölcsi tökéletességének és szentségideáljának a szimbóluma, jelképezi egyúttal a Tórában előírt kötelességeket, amelyeket a zsidók teljesíteni tartoznak Istennel szemben. Éppen ezért a C-n a prozelitának is át kell esnie, ha a zsidó hitre tér. Aki nem hajtatja végre fián a C.-t, vagy akin magán nem végezték ezt el, az «a szövetség szétrombolója» s mint ilyen nem: tartoztatik Izrael közösségébe. A C.-t nyolcnapos korában hajtják végre a gyermeken, feltéve, ha egészségi állapota nem teszi szükségessé a szertartás elhalasztását. Ha a nyolcadik nap szombat vagy ünnepnapra esik, a C. akkor is végrehajtandó. Az aktust az ősi időkben kőkéssel végezték, ma erre a célra mindkét oldalán élesre fent acélkést használnak. Maga az aktus három részből áll: 1. a tulajdonképpeni körülmetélés (miló); vagyis a felső elő bőr hegyének levágása; 2. a perió a makk feltárása olyképpen, hogy az alsó, gyenge előbőrt felvágják, majd visszatolják a makk alá; 3. a mécicó, a seb kiszívása, hogy a vérzés elálljon. Az eltávolított előbőrt hamuba vagy porba helyezik, jeléül az Isten és Izrael közötti szövetségnek, amelynek következtében Izrael úgy el fog szaporodni, mint a föld pora vagy a tenger fövénye. Az öröm szimbólumául a szertartás alkalmával gyertyát is szoktak gyújtani. A szék mellé, amelyen a «szandak» (koma) a gyermeket a C.-hoz ölében tartja, Éliás próféta székét (kiszé sel Élijohu) állítják. Ez a szék azt jelképezi, hogy a gyermek előtt majdan Éliás próféta lebegjen mintaképül, aki legbuzgóbb hirdetője volt a szent szövetségnek s mint ilyet «malach hábrisz»-nek, a szövetség követének nevezték. A szertartás alkalmával a gyermek atyja (bál bérisz) és a többi jelenlevők, első sorban pedig a mohél (a körülmetélést végző) az ilyenkor szokásos imákat mondják, az utóbbi egy pohár borral a kezében, amelyből iszik s a gyermek ajkát is megnedvesíti. Ugyanekkor adnak nevet is a gyermeknek. A szertartás egy vallásos lakomával (szudo) zárul, mely után az asztali imát egy dal vezeti be, amely a C.-ról szól. A kereszténység Jézus megkeresztelését úgy tekintette, mint «Krisztus körülmetélését», amely aktust rajta az összes keresztények helyett hajtották végre. Ezzel szemben Pál apostol (Galat. 5., 1-6.) azért harcolt, hogy a C.-t a pogány keresztényeken ne végezzék el, viszont a zsidó keresztények számára engedélyezte ezt a szertartást (Rómaiak. 2., 25.; Korinth. Lev. I. 7., 18.). A IV. sz.-tól kezdve a keresztény egyház minden jan. 1. megünnepli Jézus körülmetélésének emlékét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 908. címszó a lexikon => 175. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10908.htm

CÍMSZÓ: Cirkumcisio

SZÓCIKK: Circumcisio, héberül: brisz miló a körülmetélés szövetsége . Szokták még röviden brisz -nek, vagy miután a szövetség Ábrahámmal kötött briszó sel Avróhom óvinu-nek és brisz bószor-nak testi szövetség is nevezni. Az aktus latin neve C. A. C. egy, a különböző népeknél nagyon elterjedt ősi szokás. Az emberiségnek kb. egyheted részénél, a zsidókon kívül a mohamedánoknál, polinézeknél, Afrika, Amerika és Ausztrália népei között szokásban van a C. de többnyire a serdülő, egyes helyeken az ötéves fiúgyermekeken hajtják végre. Az őskorban az az edomiták, moabiták, ammoniták, föníciaiak, arabok, kolchisziak és az egyiptomiak között dívott ez a szokás. Utóbbiak már Kr. e. 4000 évvel körülmetélték a fiúgyermekeket, ezt a szertartást azután a filiszteusok kivételével az összes szomszédos népek átvették. A C. eredete, oka és célja felől a legkülönbözőbb felfogások uralkodnak. A gyakran emlegetett egészségi szempontok alig játszhattak szerepet a régi népeknél; tény azonban, hogy a primitív törzseknél szokásban volt a nemi aktus megkönnyítése céljából a hímtagon bizonyos operációt végrehajtani. Egy másik felfogás szerint a C. az öncsonkításnak, vagy a megférfiatlanításnak kasztráció a csökevénye, amelyet egyes népeknél bizonyos vallásos szertartások között végeztek. Ismét mások szerint a C. a stigmatizációnak az aktusa, amely a test felajánlásával akarja a démon vagy az Isten oltalmát elnyerni. Sokan úgy fogják fel a C-t, mint egyszerű törzsjelet, amilyen a tetoválás, mások bátorságpróbának veszik, amelyen a régi népeknél minden fiúgyermeknek vagy ifjúnak át kellett esni, mielőtt teljes jogokkal felvették a törzs kötelékébe. A legelterjedtebb felfogás az, hogy a C. az istenség iránti odaadásnak a jele. A szertartásnál hullajtott vér pedig az istenséggel és a törzzsel való egyesülésnek a szimbóluma. A pszichoanalízis szerint a C. nem egyéb, mint egy profilaxis megelőzés , amely a pubertás idejében fellépő nemi gerjedelmek elfojtására szolgál. Érdekes, hogy a C.-ról Philónak és Maimonidesnek is ugyanez volt a véleménye. A C. a zsidóknál a legrégibb korba vezethető vissza. A Biblia több helyen megemlékezik a C.-ról: Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy minden fiúgyermek nyolcnapos korában metéltessék körül az örök szövetség jeleképpen. Mózesi.17, 10-14 . Mózes asszonya, a midjanita Cipóra körülmetélte fiát egy kőkéssel Mózes 2. 4, 24-26 , Józsua körülmetélte a pusztai vándorlás ideje alatt született izraelitákat. Jósua 5, 2-9. Kezdetben valószínűleg a zsidóknál is felserdült ifjúkorban történt a C. csak később, mikor pusztán nemzeti szokásból vallásos jellegű szertartássá változott át, hajtották végre a C.-t a csecsemőkön. Maga a szertartás, miután kővel, vagy kőkéssel végezték, minden valószínűség szerint a kőkorszakból ered. A C. szimbolikus jellegét először Jeremiás próféta emelte ki: Metéljétek magatokat körül és vágjatok le a ti szívetek előbőrét! Jer. 4., 4. . A C. tehát, minthogy az Isten és Izrael közötti szövetségnek a jele, nem egyéb, minta szív C.-nak a szimbóluma. A Biblia több helyen költői módon fejti ki ezt a szimbólumot. Az ember olyan mint a szőlővenyige. Ahogyan az a nyesés által, úgy az ember a C. által nemesedik meg. Egy másik hasonlat szerint a természet alkotja a magot s az ember csinál belőle kenyeret. Amiként a természet alkotásai gyakran az emberi kéz munkája révén válnak tökéletessé, ugyanúgy a természetes ösztönöket is az erkölcsös akarat szelídíti meg. A C. tehát a zsidóság erkölcsi tökéletességének és szentségideáljának a szimbóluma, jelképezi egyúttal a Tórában előírt kötelességeket, amelyeket a zsidók teljesíteni tartoznak Istennel szemben. Éppen ezért a C-n a prozelitának is át kell esnie, ha a zsidó hitre tér. Aki nem hajtatja végre fián a C.-t, vagy akin magán nem végezték ezt el, az a szövetség szétrombolója s mint ilyen nem: tartoztatik Izrael közösségébe. A C.-t nyolcnapos korában hajtják végre a gyermeken, feltéve, ha egészségi állapota nem teszi szükségessé a szertartás elhalasztását. Ha a nyolcadik nap szombat vagy ünnepnapra esik, a C. akkor is végrehajtandó. Az aktust az ősi időkben kőkéssel végezték, ma erre a célra mindkét oldalán élesre fent acélkést használnak. Maga az aktus három részből áll: 1. a tulajdonképpeni körülmetélés miló ; vagyis a felső elő bőr hegyének levágása; 2. a perió a makk feltárása olyképpen, hogy az alsó, gyenge előbőrt felvágják, majd visszatolják a makk alá; 3. a mécicó, a seb kiszívása, hogy a vérzés elálljon. Az eltávolított előbőrt hamuba vagy porba helyezik, jeléül az Isten és Izrael közötti szövetségnek, amelynek következtében Izrael úgy el fog szaporodni, mint a föld pora vagy a tenger fövénye. Az öröm szimbólumául a szertartás alkalmával gyertyát is szoktak gyújtani. A szék mellé, amelyen a szandak koma a gyermeket a C.-hoz ölében tartja, Éliás próféta székét kiszé sel Élijohu állítják. Ez a szék azt jelképezi, hogy a gyermek előtt majdan Éliás próféta lebegjen mintaképül, aki legbuzgóbb hirdetője volt a szent szövetségnek s mint ilyet malach hábrisz -nek, a szövetség követének nevezték. A szertartás alkalmával a gyermek atyja bál bérisz és a többi jelenlevők, első sorban pedig a mohél a körülmetélést végző az ilyenkor szokásos imákat mondják, az utóbbi egy pohár borral a kezében, amelyből iszik s a gyermek ajkát is megnedvesíti. Ugyanekkor adnak nevet is a gyermeknek. A szertartás egy vallásos lakomával szudo zárul, mely után az asztali imát egy dal vezeti be, amely a C.-ról szól. A kereszténység Jézus megkeresztelését úgy tekintette, mint Krisztus körülmetélését , amely aktust rajta az összes keresztények helyett hajtották végre. Ezzel szemben Pál apostol Galat. 5., 1-6. azért harcolt, hogy a C.-t a pogány keresztényeken ne végezzék el, viszont a zsidó keresztények számára engedélyezte ezt a szertartást Rómaiak. 2., 25.; Korinth. Lev. I. 7., 18. . A IV. sz.-tól kezdve a keresztény egyház minden jan. 1. megünnepli Jézus körülmetélésének emlékét.

10908.ht

CÍMSZÓ Cirkumcisi

SZÓCIKK Circumcisio héberül bris mil körülmetélé szövetség Szoktá mé rövide bris -nek vag miutá szövetsé Ábrahámma kötöt brisz se Avróho óvinu-ne é bris bószor-na test szövetsé i nevezni A aktu lati nev C A C egy különböz népekné nagyo elterjed ős szokás A emberiségne kb egyhete részénél zsidóko kívü mohamedánoknál polinézeknél Afrika Amerik é Ausztráli népe közöt szokásba va C d többnyir serdülő egye helyeke a ötéve fiúgyermekeke hajtjá végre A őskorba a a edomiták moabiták ammoniták föníciaiak arabok kolchiszia é a egyiptomia közöt dívot e szokás Utóbbia má Kr e 400 évve körülmetélté fiúgyermekeket ez szertartás azutá filiszteuso kivételéve a össze szomszédo népe átvették C eredete ok é célj felő legkülönbözőb felfogáso uralkodnak gyakra emlegetet egészség szemponto ali játszhatta szerepe rég népeknél tén azonban hog primití törzsekné szokásba vol nem aktu megkönnyítés céljábó hímtago bizonyo operáció végrehajtani Eg mási felfogá szerin C a öncsonkításnak vag megférfiatlanításna kasztráci csökevénye amelye egye népekné bizonyo valláso szertartáso közöt végeztek Ismé máso szerin C stigmatizációna a aktusa amel tes felajánlásáva akarj démo vag a Iste oltalmá elnyerni Soka úg fogjá fe C-t min egyszer törzsjelet amilye tetoválás máso bátorságpróbána veszik amelye rég népekné minde fiúgyermekne vag ifjúna á kellet esni mielőt telje jogokka felvetté törz kötelékébe legelterjedteb felfogá az hog C a istensé iránt odaadásna jele szertartásná hullajtot vé pedi a istenségge é törzzse val egyesülésne szimbóluma pszichoanalízi szerin C ne egyéb min eg profilaxi megelőzé amel pubertá idejébe fellép nem gerjedelme elfojtásár szolgál Érdekes hog C.-ró Philóna é Maimonidesne i ugyane vol véleménye C zsidókná legrégib korb vezethet vissza Bibli töb helye megemlékezi C.-ról Iste megparancsolt Ábrahámnak hog minde fiúgyerme nyolcnapo korába metéltessé körü a örö szövetsé jeleképpen Mózesi.17 10-1 Móze asszonya midjanit Cipór körülmetélt fiá eg kőkésse Móze 2 4 24-2 Józsu körülmetélt puszta vándorlá idej alat születet izraelitákat Jósu 5 2-9 Kezdetbe valószínűle zsidókná i felserdül ifjúkorba történ C csa később miko pusztá nemzet szokásbó valláso jelleg szertartáss változot át hajtottá végr C.- csecsemőkön Mag szertartás miutá kővel vag kőkésse végezték minde valószínűsé szerin kőkorszakbó ered C szimboliku jellegé előszö Jeremiá prófét emelt ki Metéljéte magatoka körü é vágjato l t szívete előbőrét Jer 4. 4 C tehát minthog a Iste é Izrae között szövetségne jele ne egyéb mint szí C.-na szimbóluma Bibli töb helye költő módo fejt k ez szimbólumot A embe olya min szőlővenyige Ahogya a nyesé által úg a embe C álta nemesedi meg Eg mási hasonla szerin természe alkotj mago a embe csiná belől kenyeret Amikén természe alkotása gyakra a ember ké munkáj révé válna tökéletessé ugyanúg természete ösztönöke i a erkölcsö akara szelídít meg C tehá zsidósá erkölcs tökéletességéne é szentségideáljána szimbóluma jelképez egyútta Tórába előír kötelességeket amelyeke zsidó teljesíten tartozna Istenne szemben Éppe ezér C- prozelitána i á kel esnie h zsid hitr tér Ak ne hajtatj végr fiá C.-t vag aki magá ne végezté ez el a szövetsé szétrombolój min ilye nem tartoztati Izrae közösségébe C.- nyolcnapo korába hajtjá végr gyermeken feltéve h egészség állapot ne tesz szükségess szertartá elhalasztását H nyolcadi na szomba vag ünnepnapr esik C akko i végrehajtandó A aktus a ős időkbe kőkésse végezték m err célr mindké oldalá élesr fen acélkés használnak Mag a aktu háro részbő áll 1 tulajdonképpen körülmetélé mil vagyi fels el bő hegyéne levágása 2 peri mak feltárás olyképpen hog a alsó gyeng előbőr felvágják maj visszatoljá mak alá 3 mécicó se kiszívása hog vérzé elálljon A eltávolítot előbőr hamub vag porb helyezik jeléü a Iste é Izrae között szövetségnek amelyne következtébe Izrae úg e fo szaporodni min föl por vag tenge fövénye A örö szimbólumáu szertartá alkalmáva gyertyá i szokta gyújtani szé mellé amelye szanda kom gyermeke C.-ho ölébe tartja Éliá prófét széké kisz se Élijoh állítják E szé az jelképezi hog gyerme előt majda Éliá prófét lebegje mintaképül ak legbuzgób hirdetőj vol szen szövetségne min ilye malac hábris -nek szövetsé követéne nevezték szertartá alkalmáva gyerme atyj bá béris é több jelenlevők els sorba pedi mohé körülmetélés végz a ilyenko szokáso imáka mondják a utóbb eg pohá borra kezében amelybő iszi gyerme ajká i megnedvesíti Ugyanekko adna neve i gyermeknek szertartá eg valláso lakomáva szud zárul mel utá a asztal imá eg da vezet be amel C.-ró szól kereszténysé Jézu megkeresztelésé úg tekintette min Krisztu körülmetélésé amel aktus rajt a össze kereszténye helyet hajtottá végre Ezze szembe Pá aposto Galat 5. 1-6 azér harcolt hog C.- pogán keresztényeke n végezzé el viszon zsid kereszténye számár engedélyezt ez szertartás Rómaiak 2. 25. Korinth Lev I 7. 18 IV sz.-tó kezdv keresztén egyhá minde jan 1 megünnepl Jézu körülmetéléséne emlékét

10908.h

CÍMSZ Cirkumcis

SZÓCIK Circumcisi héberü bri mi körülmetél szövetsé Szokt m rövid bri -ne va miut szövets Ábrahámm kötö bris s Avróh óvinu-n bri bószor-n tes szövets nevezn akt lat ne eg különbö népekn nagy elterje ő szoká emberiségn k egyhet részéné zsidók kív mohamedánokná polinézekné Afrik Ameri Ausztrál nép közö szokásb v többnyi serdül egy helyek ötév fiúgyermekek hajtj végr őskorb edomitá moabitá ammonitá föníciaia arabo kolchiszi egyiptomi közö dívo szoká Utóbbi m K 40 évv körülmetélt fiúgyermekeke e szertartá azut filiszteus kivételév össz szomszéd nép átvetté eredet o cél fel legkülönböző felfogás uralkodna gyakr emlegete egészsé szempont al játszhatt szerep ré népekné té azonba ho primit törzsekn szokásb vo ne akt megkönnyíté céljáb hímtag bizony operáci végrehajtan E más felfog szeri öncsonkításna va megférfiatlanításn kasztrác csökevény amely egy népekn bizony vallás szertartás közö végezte Ism más szeri stigmatizáción aktus ame te felajánlásáv akar dém va Ist oltalm elnyern Sok ú fogj f C- mi egysze törzsjele amily tetoválá más bátorságpróbán veszi amely ré népekn mind fiúgyermekn va ifjún kelle esn mielő telj jogokk felvett tör kötelékéb legelterjedte felfog a ho istens irán odaadásn jel szertartásn hullajto v ped istenségg törzzs va egyesülésn szimbólum pszichoanalíz szeri n egyé mi e profilax megelőz ame pubert idejéb fellé ne gerjedelm elfojtásá szolgá Érdeke ho C.-r Philón Maimonidesn ugyan vo vélemény zsidókn legrégi kor vezethe vissz Bibl tö hely megemlékez C.-ró Ist megparancsol Ábrahámna ho mind fiúgyerm nyolcnap koráb metéltess kör ör szövets jeleképpe Mózesi.1 10- Móz asszony midjani Cipó körülmetél fi e kőkéss Móz 24- Józs körülmetél puszt vándorl ide ala születe izraelitáka Jós 2- Kezdetb valószínűl zsidókn felserdü ifjúkorb törté cs későb mik puszt nemze szokásb vallás jelle szertartás változo á hajtott vég C. csecsemőkö Ma szertartá miut kőve va kőkéss végezté mind valószínűs szeri kőkorszakb ere szimbolik jelleg elősz Jeremi prófé emel k Metéljét magatok kör vágjat szívet előbőré Je 4 tehá mintho Ist Izra közöt szövetségn jel n egyé min sz C.-n szimbólum Bibl tö hely költ mód fej e szimbólumo emb oly mi szőlővenyig Ahogy nyes álta ú emb ált nemesed me E más hasonl szeri termész alkot mag emb csin belő kenyere Amiké termész alkotás gyakr embe k munká rév váln tökéletess ugyanú természet ösztönök erkölcs akar szelídí me teh zsidós erkölc tökéletességén szentségideálján szimbólum jelképe egyútt Tóráb előí kötelességeke amelyek zsid teljesíte tartozn Istenn szembe Épp ezé C prozelitán ke esni zsi hit té A n hajtat vég fi C.- va ak mag n végezt e e szövets szétromboló mi ily ne tartoztat Izra közösségéb C. nyolcnap koráb hajtj vég gyermeke feltév egészsé állapo n tes szükséges szertart elhalasztásá nyolcad n szomb va ünnepnap esi akk végrehajtand aktu ő időkb kőkéss végezté er cél mindk oldal éles fe acélké használna Ma akt hár részb ál tulajdonképpe körülmetél mi vagy fel e b hegyén levágás per ma feltárá olyképpe ho als gyen előbő felvágjá ma visszatolj ma al mécic s kiszívás ho vérz elálljo eltávolíto előbő hamu va por helyezi jelé Ist Izra közöt szövetségne amelyn következtéb Izra ú f szaporodn mi fö po va teng fövény ör szimbólumá szertart alkalmáv gyerty szokt gyújtan sz mell amely szand ko gyermek C.-h öléb tartj Éli prófé szék kis s Élijo állítjá sz a jelképez ho gyerm elő majd Éli prófé lebegj mintaképü a legbuzgó hirdető vo sze szövetségn mi ily mala hábri -ne szövets követén nevezté szertart alkalmáv gyerm aty b béri töb jelenlevő el sorb ped moh körülmetélé vég ilyenk szokás imák mondjá utób e poh borr kezébe amelyb isz gyerm ajk megnedvesít Ugyanekk adn nev gyermekne szertart e vallás lakomáv szu záru me ut aszta im e d veze b ame C.-r szó kereszténys Jéz megkeresztelés ú tekintett mi Kriszt körülmetélés ame aktu raj össz keresztény helye hajtott végr Ezz szemb P apost Gala 5 1- azé harcol ho C. pogá keresztények végezz e viszo zsi keresztény számá engedélyez e szertartá Rómaia 2 25 Korint Le 7 1 I sz.-t kezd kereszté egyh mind ja megünnep Jéz körülmetélésén emléké

10908.

CÍMS Cirkumci

SZÓCI Circumcis héber br m körülmeté szövets Szok rövi br -n v miu szövet Ábrahám köt bri Avró óvinu- br bószor- te szövet nevez ak la n e különb népek nag elterj szok emberiség egyhe részén zsidó kí mohamedánokn polinézekn Afri Amer Ausztrá né köz szokás többny serdü eg helye öté fiúgyermeke hajt vég őskor edomit moabit ammonit föníciai arab kolchisz egyiptom köz dív szok Utóbb 4 év körülmetél fiúgyermekek szertart azu filiszteu kivételé öss szomszé né átvett erede cé fe legkülönböz felfogá uralkodn gyak emleget egészs szempon a játszhat szere r népekn t azonb h primi törzsek szokás v n ak megkönnyít céljá hímta bizon operác végrehajta má felfo szer öncsonkításn v megférfiatlanítás kasztrá csökevén amel eg népek bizon vallá szertartá köz végezt Is má szer stigmatizáció aktu am t felajánlásá aka dé v Is oltal elnyer So fog C m egysz törzsjel amil tetovál má bátorságpróbá vesz amel r népek min fiúgyermek v ifjú kell es miel tel jogok felvet tö köteléké legelterjedt felfo h isten irá odaadás je szertartás hullajt pe istenség törzz v egyesülés szimbólu pszichoanalí szer egy m profila megelő am puber idejé fell n gerjedel elfojtás szolg Érdek h C.- Philó Maimonides ugya v vélemén zsidók legrég ko vezeth viss Bib t hel megemléke C.-r Is megparancso Ábrahámn h min fiúgyer nyolcna korá metéltes kö ö szövet jeleképp Mózesi. 10 Mó asszon midjan Cip körülmeté f kőkés Mó 24 Józ körülmeté pusz vándor id al szület izraeliták Jó 2 Kezdet valószínű zsidók felserd ifjúkor tört c késő mi pusz nemz szokás vallá jell szertartá változ hajtot vé C csecsemők M szertart miu kőv v kőkés végezt min valószínű szer kőkorszak er szimboli jelle elős Jerem próf eme Metéljé magato kö vágja szíve előbőr J teh minth Is Izr közö szövetség je egy mi s C.- szimbólu Bib t hel köl mó fe szimbólum em ol m szőlővenyi Ahog nye ált em ál nemese m má hason szer termés alko ma em csi bel kenyer Amik termés alkotá gyak emb munk ré vál tökéletes ugyan természe ösztönö erkölc aka szelíd m te zsidó erköl tökéletességé szentségideáljá szimbólu jelkép egyút Tórá elő kötelességek amelye zsi teljesít tartoz Isten szemb Ép ez prozelitá k esn zs hi t hajta vé f C. v a ma végez szövet szétrombol m il n tartozta Izr közösségé C nyolcna korá hajt vé gyermek felté egészs állap te szüksége szertar elhalasztás nyolca szom v ünnepna es ak végrehajtan akt idők kőkés végezt e cé mind olda éle f acélk használn M ak há rész á tulajdonképp körülmeté m vag fe hegyé levágá pe m feltár olyképp h al gye előb felvágj m visszatol m a méci kiszívá h vér elállj eltávolít előb ham v po helyez jel Is Izr közö szövetségn amely következté Izr szaporod m f p v ten fövén ö szimbólum szertar alkalmá gyert szok gyújta s mel amel szan k gyerme C.- ölé tart Él próf szé ki Élij állítj s jelképe h gyer el maj Él próf lebeg mintakép legbuzg hirdet v sz szövetség m il mal hábr -n szövet követé nevezt szertar alkalmá gyer at bér tö jelenlev e sor pe mo körülmetél vé ilyen szoká imá mondj utó po bor kezéb amely is gyer aj megnedvesí Ugyanek ad ne gyermekn szertar vallá lakomá sz zár m u aszt i vez am C.- sz keresztény Jé megkeresztelé tekintet m Krisz körülmetélé am akt ra öss keresztén hely hajtot vég Ez szem apos Gal 1 az harco h C pog kereszténye végez visz zs keresztén szám engedélye szertart Római 2 Korin L sz.- kez kereszt egy min j megünne Jé körülmetélésé emlék

10908

CÍM Cirkumc

SZÓC Circumci hébe b körülmet szövet Szo röv b - mi szöve Ábrahá kö br Avr óvinu b bószor t szöve neve a l külön népe na elter szo emberisé egyh részé zsid k mohamedánok polinézek Afr Ame Ausztr n kö szoká többn serd e hely öt fiúgyermek haj vé ősko edomi moabi ammoni fönícia ara kolchis egyipto kö dí szo Utób é körülmeté fiúgyermeke szertar az filiszte kivétel ös szomsz n átvet ered c f legkülönbö felfog uralkod gya emlege egész szempo játszha szer népek azon prim törzse szoká a megkönnyí célj hímt bizo operá végrehajt m felf sze öncsonkítás megférfiatlanítá kasztr csökevé ame e népe bizo vall szertart kö végez I m sze stigmatizáci akt a felajánlás ak d I olta elnye S fo egys törzsje ami tetová m bátorságprób ves ame népe mi fiúgyerme ifj kel e mie te jogo felve t kötelék legelterjed felf iste ir odaadá j szertartá hullaj p istensé törz egyesülé szimból pszichoanal sze eg profil megel a pube idej fel gerjede elfojtá szol Érde C. Phil Maimonide ugy vélemé zsidó legré k vezet vis Bi he megemlék C.- I megparancs Ábrahám mi fiúgye nyolcn kor metélte k szöve jelekép Mózesi 1 M asszo midja Ci körülmet kőké M 2 Jó körülmet pus vándo i a szüle izraelitá J Kezde valószín zsidó felser ifjúko tör kés m pus nem szoká vall jel szertart válto hajto v csecsemő szertar mi kő kőké végez mi valószín sze kőkorsza e szimbol jell elő Jere pró em Metélj magat k vágj szív előbő te mint I Iz köz szövetsé j eg m C. szimból Bi he kö m f szimbólu e o szőlőveny Aho ny ál e á nemes m haso sze termé alk m e cs be kenye Ami termé alkot gya em mun r vá tökélete ugya termész ösztön erköl ak szelí t zsid erkö tökéletesség szentségideálj szimból jelké egyú Tór el kötelessége amely zs teljesí tarto Iste szem É e prozelit es z h hajt v C m vége szöve szétrombo i tartozt Iz közösség nyolcn kor haj v gyerme felt egész álla t szükség szerta elhalasztá nyolc szo ünnepn e a végrehajta ak idő kőké végez c min old él acél használ a h rés tulajdonkép körülmet va f hegy levág p feltá olykép a gy elő felvág visszato méc kiszív vé eláll eltávolí elő ha p helye je I Iz köz szövetség amel következt Iz szaporo te fövé szimbólu szerta alkalm gyer szo gyújt me ame sza gyerm C. öl tar É pró sz k Éli állít jelkép gye e ma É pró lebe mintaké legbuz hirde s szövetsé i ma háb - szöve követ nevez szerta alkalm gye a bé t jelenle so p m körülmeté v ilye szok im mond ut p bo kezé amel i gye a megnedves Ugyane a n gyermek szerta vall lakom s zá asz ve a C. s keresztén J megkeresztel tekinte Kris körülmetél a ak r ös kereszté hel hajto vé E sze apo Ga a harc po keresztény vége vis z kereszté szá engedély szertar Róma Kori sz. ke keresz eg mi megünn J körülmetélés emlé

1090

CÍ Cirkum

SZÓ Circumc héb körülme szöve Sz rö m szöv Ábrah k b Av óvin bószo szöv nev külö nép n elte sz emberis egy rész zsi mohamedáno polinéze Af Am Auszt k szok több ser hel ö fiúgyerme ha v ősk edom moab ammon föníci ar kolchi egyipt k d sz Utó körülmet fiúgyermek szerta a filiszt kivéte ö szoms átve ere legkülönb felfo uralko gy emleg egés szemp játszh sze népe azo pri törzs szok megkönny cél hím biz oper végrehaj fel sz öncsonkítá megférfiatlanít kaszt csökev am nép biz val szertar k vége sz stigmatizác ak felajánlá a olt elny f egy törzsj am tetov bátorságpró ve am nép m fiúgyerm if ke mi t jog felv kötelé legelterje fel ist i odaad szertart hulla istens tör egyesül szimbó pszichoana sz e profi mege pub ide fe gerjed elfojt szo Érd C Phi Maimonid ug vélem zsid legr veze vi B h megemlé C. megparanc Ábrahá m fiúgy nyolc ko metélt szöv jeleké Mózes assz midj C körülme kők J körülme pu vánd szül izraelit Kezd valószí zsid felse ifjúk tö ké pu ne szok val je szertar vált hajt csecsem szerta m k kők vége m valószí sz kőkorsz szimbo jel el Jer pr e Metél maga vág szí előb t min I kö szövets e C szimbó B h k szimból szőlőven Ah n á neme has sz term al c b keny Am term alko gy e mu v tökélet ugy termés ösztö erkö a szel zsi erk tökéletessé szentségideál szimbó jelk egy Tó e kötelesség amel z teljes tart Ist sze prozeli e haj vég szöv szétromb tartoz I közössé nyolc ko ha gyerm fel egés áll szüksé szert elhalaszt nyol sz ünnep végrehajt a id kők vége mi ol é acé haszná ré tulajdonké körülme v heg levá felt olyké g el felvá visszat mé kiszí v elál eltávol el h hely j I kö szövetsé ame következ I szapor t föv szimból szert alkal gye sz gyúj m am sz gyer C ö ta pr s Él állí jelké gy m pr leb mintak legbu hird szövets m há szöv köve neve szert alkal gy b jelenl s körülmet ily szo i mon u b kez ame gy megnedve Ugyan gyerme szert val lako z as v C kereszté megkereszte tekint Kri körülmeté a ö kereszt he hajt v sz ap G har p keresztén vég vi kereszt sz engedél szerta Róm Kor sz k keres e m megün körülmetélé eml