10909.htm

CÍMSZÓ: Códé

SZÓCIKK: Códé, a héber alphabetum tizennyolcadik betűje. Hangzóértéke: c., tehát foghang. Számértéke: kilencven. Neve talán halászszerszámot jelent, alakja is ennek felelne meg. A szó végén e betűnek elnyújtott formája van ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 909. címszó a lexikon => 176. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10909.htm

CÍMSZÓ: Códé

SZÓCIKK: Códé, a héber alphabetum tizennyolcadik betűje. Hangzóértéke: c., tehát foghang. Számértéke: kilencven. Neve talán halászszerszámot jelent, alakja is ennek felelne meg. A szó végén e betűnek elnyújtott formája van .

10909.ht

CÍMSZÓ Cód

SZÓCIKK Códé hébe alphabetu tizennyolcadi betűje Hangzóértéke c. tehá foghang Számértéke kilencven Nev talá halászszerszámo jelent alakj i enne feleln meg sz végé betűne elnyújtot formáj va

10909.h

CÍMSZ Có

SZÓCIK Cód héb alphabet tizennyolcad betűj Hangzóérték c teh foghan Számérték kilencve Ne tal halászszerszám jelen alak enn felel me s vég betűn elnyújto formá v

10909.

CÍMS C

SZÓCI Có hé alphabe tizennyolca betű Hangzóérté te fogha Számérté kilencv N ta halászszerszá jele ala en fele m vé betű elnyújt form

10909

CÍM

SZÓC C h alphab tizennyolc bet Hangzóért t fogh Számért kilenc t halászszersz jel al e fel v bet elnyúj for

1090SZÓ alpha tizennyol be Hangzóér fog Számér kilen halászszers je a fe be elnyú fo