10914.htm

CÍMSZÓ: Confesszió

SZÓCIKK: Confesszió, a vallás, a hit latin és közkeletű neve. Tulajdonképpen olyan vallást jelöl, melynek a hit elengedhetetlen kritériuma. És így végső elemzésében a zsidóság nem tekinthető konfessziónak a szó közkeletű értelme szerint, mert vallásában nem a hit, hanem a cselekedet lényeges.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 914. címszó a lexikon => 176. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10914.htm

CÍMSZÓ: Confesszió

SZÓCIKK: Confesszió, a vallás, a hit latin és közkeletű neve. Tulajdonképpen olyan vallást jelöl, melynek a hit elengedhetetlen kritériuma. És így végső elemzésében a zsidóság nem tekinthető konfessziónak a szó közkeletű értelme szerint, mert vallásában nem a hit, hanem a cselekedet lényeges.

10914.ht

CÍMSZÓ Confesszi

SZÓCIKK Confesszió vallás hi lati é közkelet neve Tulajdonképpe olya vallás jelöl melyne hi elengedhetetle kritériuma É íg végs elemzésébe zsidósá ne tekinthet konfesszióna sz közkelet értelm szerint mer vallásába ne hit hane cselekede lényeges

10914.h

CÍMSZ Confessz

SZÓCIK Confesszi vallá h lat közkele nev Tulajdonképp oly vallá jelö melyn h elengedhetetl kritérium í vég elemzéséb zsidós n tekinthe konfesszión s közkele értel szerin me vallásáb n hi han cseleked lényege

10914.

CÍMS Confess

SZÓCI Confessz vall la közkel ne Tulajdonkép ol vall jel mely elengedhetet kritériu vé elemzésé zsidó tekinth konfesszió közkel érte szeri m vallásá h ha cseleke lényeg

10914

CÍM Confes

SZÓC Confess val l közke n Tulajdonké o val je mel elengedhete kritéri v elemzés zsid tekint konfesszi közke ért szer vallás h cselek lénye

1091

CÍ Confe

SZÓ Confes va közk Tulajdonk va j me elengedhet kritér elemzé zsi tekin konfessz közk ér sze vallá csele lény