10917.htm

CÍMSZÓ: Cosmus

SZÓCIKK: Cosmus, az ókori római birodalom magas állású zsidó tisztviselője. Az egyik adóállomás főnöke volt Pannoniában. Nevét egy emléktábla őrzi, amelyet Dunapentelén ástak ki. Ezt Alexander Severus császár tiszteletére állította C, az akkori idők szokása szerint. Az emléktábla feliratából kitűnik, hogy C. a zsinagóga elöljárója s volt, ami történelmi értéket ad a leletnek, mert azt bizonyítja, hogy a zsidók szervezett közösségben éltek az akkori Pannóniában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 917. címszó a lexikon => 176. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10917.htm

CÍMSZÓ: Cosmus

SZÓCIKK: Cosmus, az ókori római birodalom magas állású zsidó tisztviselője. Az egyik adóállomás főnöke volt Pannoniában. Nevét egy emléktábla őrzi, amelyet Dunapentelén ástak ki. Ezt Alexander Severus császár tiszteletére állította C, az akkori idők szokása szerint. Az emléktábla feliratából kitűnik, hogy C. a zsinagóga elöljárója s volt, ami történelmi értéket ad a leletnek, mert azt bizonyítja, hogy a zsidók szervezett közösségben éltek az akkori Pannóniában.

10917.ht

CÍMSZÓ Cosmu

SZÓCIKK Cosmus a ókor róma birodalo maga állás zsid tisztviselője A egyi adóállomá főnök vol Pannoniában Nevé eg emléktábl őrzi amelye Dunapentelé ásta ki Ez Alexande Severu császá tiszteletér állított C a akkor idő szokás szerint A emléktábl feliratábó kitűnik hog C zsinagóg elöljárój volt am történelm értéke a leletnek mer az bizonyítja hog zsidó szervezet közösségbe élte a akkor Pannóniában

10917.h

CÍMSZ Cosm

SZÓCIK Cosmu óko róm birodal mag állá zsi tisztviselőj egy adóállom főnö vo Pannoniába Nev e emléktáb őrz amely Dunapentel ást k E Alexand Sever csász tiszteleté állítot akko id szoká szerin emléktáb feliratáb kitűni ho zsinagó elöljáró vol a történel érték leletne me a bizonyítj ho zsid szerveze közösségb élt akko Pannóniába

10917.

CÍMS Cos

SZÓCI Cosm ók ró biroda ma áll zs tisztviselő eg adóállo főn v Pannoniáb Ne emléktá őr amel Dunapente ás Alexan Seve csás tisztelet állíto akk i szok szeri emléktá feliratá kitűn h zsinag elöljár vo történe érté leletn m bizonyít h zsi szervez közösség él akk Pannóniáb

10917

CÍM Co

SZÓC Cos ó r birod m ál z tisztvisel e adóáll fő Pannoniá N emlékt ő ame Dunapent á Alexa Sev csá tisztele állít ak szo szer emlékt felirat kitű zsina elöljá v történ ért lelet bizonyí zs szerve közössé é ak Pannóniá

1091

CÍ C

SZÓ Co biro á tisztvise adóál f Pannoni emlék am Dunapen Alex Se cs tisztel állí a sz sze emlék felira kit zsin elölj törté ér lele bizony z szerv közöss a Pannóni