10918.htm

CÍMSZÓ: Csabai Ékes

SZEMÉLYNÉV: Csabai Ékes Lajos

SZÓCIKK: Csabai Ékes Lajos, festő és grafikus, szül. Budapesten 1896. U. o. az iparművészeti iskolában tanult. A Műcsarnok 1920-21-iki kiállításán állított ki először. Hosszabb tanulmányutat tett külföldön és grafikai munkákkal szerepelt a svájci magyar grafikai kiállításon (1924). Olajfestményeiből: akt kompozíciókat, tájképeket, csendéleteket és grafikai munkákat állított ki a Nemzeti Szalonban. Rajz- és iparművészeti iskolát tart fenn.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 918. címszó a lexikon => 177. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10918.htm

CÍMSZÓ: Csabai Ékes

SZEMÉLYNÉV: Csabai Ékes Lajos

SZÓCIKK: Csabai Ékes Lajos, festő és grafikus, szül. Budapesten 1896. U. o. az iparművészeti iskolában tanult. A Műcsarnok 1920-21-iki kiállításán állított ki először. Hosszabb tanulmányutat tett külföldön és grafikai munkákkal szerepelt a svájci magyar grafikai kiállításon 1924 . Olajfestményeiből: akt kompozíciókat, tájképeket, csendéleteket és grafikai munkákat állított ki a Nemzeti Szalonban. Rajz- és iparművészeti iskolát tart fenn.

10918.ht

CÍMSZÓ Csaba Éke

SZEMÉLYNÉV Csaba Éke Lajo

SZÓCIKK Csaba Éke Lajos fest é grafikus szül Budapeste 1896 U o a iparművészet iskolába tanult Műcsarno 1920-21-ik kiállításá állítot k először Hosszab tanulmányuta tet külföldö é grafika munkákka szerepel svájc magya grafika kiállításo 192 Olajfestményeiből ak kompozíciókat tájképeket csendéleteke é grafika munkáka állítot k Nemzet Szalonban Rajz é iparművészet iskolá tar fenn

10918.h

CÍMSZ Csab Ék

SZEMÉLYNÉ Csab Ék Laj

SZÓCIK Csab Ék Lajo fes grafiku szü Budapest 189 iparművésze iskoláb tanul Műcsarn 1920-21-i kiállítás állíto előszö Hossza tanulmányut te külföld grafik munkákk szerepe sváj magy grafik kiállítás 19 Olajfestményeibő a kompozícióka tájképeke csendéletek grafik munkák állíto Nemze Szalonba Raj iparművésze iskol ta fen

10918.

CÍMS Csa É

SZEMÉLYN Csa É La

SZÓCI Csa É Laj fe grafik sz Budapes 18 iparművész iskolá tanu Műcsar 1920-21- kiállítá állít elősz Hossz tanulmányu t külföl grafi munkák szerep svá mag grafi kiállítá 1 Olajfestményeib kompozíciók tájképek csendélete grafi munká állít Nemz Szalonb Ra iparművész isko t fe

10918

CÍM Cs

SZEMÉLY Cs L

SZÓC Cs La f grafi s Budape 1 iparművés iskol tan Műcsa 1920-21 kiállít állí elős Hoss tanulmány külfö graf munká szere sv ma graf kiállít Olajfestményei kompozíció tájképe csendélet graf munk állí Nem Szalon R iparművés isk f

1091

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ C L graf Budap iparművé isko ta Műcs 1920-2 kiállí áll elő Hos tanulmán külf gra munk szer s m gra kiállí Olajfestménye kompozíci tájkép csendéle gra mun áll Ne Szalo iparművé is