10919.htm

CÍMSZÓ: Csajági

SZEMÉLYNÉV: Csajági Béla

SZÓCIKK: Csajági Béla, pedagógus, a budapesti izr. fiúárvaház igazgatója. Szerkesztette a Magyar Népbarátot (1880-81), az Izraelita Tanügyi Értesítőt (1890) és értékes közleményeket közölt a felekezeti lapokban. Érdemes munkásságot fejtett ki az Országos Izraelita Tanító- Egyesületben, amelynek egyik vezetője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 919. címszó a lexikon => 177. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10919.htm

CÍMSZÓ: Csajági

SZEMÉLYNÉV: Csajági Béla

SZÓCIKK: Csajági Béla, pedagógus, a budapesti izr. fiúárvaház igazgatója. Szerkesztette a Magyar Népbarátot 1880-81 , az Izraelita Tanügyi Értesítőt 1890 és értékes közleményeket közölt a felekezeti lapokban. Érdemes munkásságot fejtett ki az Országos Izraelita Tanító- Egyesületben, amelynek egyik vezetője volt.

10919.ht

CÍMSZÓ Csajág

SZEMÉLYNÉV Csajág Bél

SZÓCIKK Csajág Béla pedagógus budapest izr fiúárvahá igazgatója Szerkesztett Magya Népbaráto 1880-8 a Izraelit Tanügy Értesítő 189 é értéke közleményeke közöl felekezet lapokban Érdeme munkásságo fejtet k a Országo Izraelit Tanító Egyesületben amelyne egyi vezetőj volt

10919.h

CÍMSZ Csajá

SZEMÉLYNÉ Csajá Bé

SZÓCIK Csajá Bél pedagógu budapes iz fiúárvah igazgatój Szerkesztet Magy Népbarát 1880- Izraeli Tanüg Értesít 18 érték közlemények közö felekeze lapokba Érdem munkásság fejte Ország Izraeli Tanít Egyesületbe amelyn egy vezető vol

10919.

CÍMS Csaj

SZEMÉLYN Csaj B

SZÓCI Csaj Bé pedagóg budape i fiúárva igazgató Szerkeszte Mag Népbará 1880 Izrael Tanü Értesí 1 érté közleménye köz felekez lapokb Érde munkássá fejt Orszá Izrael Taní Egyesületb amely eg vezet vo

10919

CÍM Csa

SZEMÉLY Csa

SZÓC Csa B pedagó budap fiúárv igazgat Szerkeszt Ma Népbar 188 Izrae Tan Értes ért közlemény kö feleke lapok Érd munkáss fej Orsz Izrae Tan Egyesület amel e veze v

1091

CÍ Cs

SZEMÉL Cs

SZÓ Cs pedag buda fiúár igazga Szerkesz M Népba 18 Izra Ta Érte ér közlemén k felek lapo Ér munkás fe Ors Izra Ta Egyesüle ame vez