10924.htm

CÍMSZÓ: Családnevek

SZÓCIKK: Családnevek. Régebben a magyar zsidók is csak patronymonokat viseltek. A személynevet összekapcsolták az apai névvel, mégpedig úgy, hogy az összekapcsolásra a ben (fiú) szót használták. Akkoriban tehát a zsidók ilyen neveket viseltek: Aser ben Ber (Asér, Ber fia), Ábrahám ben Mózes (Ábrahám, Mózes fia) stb. Elvétve törzsökös családnevek is előfordultak, leginkább héberképzésűek, de magyar és némethangzásúak is, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődtek át (l. Magyar családnevek). A nyugatról való beáramlások következtében a német névvel gyakrabban találkozunk az elmúlt évszázadokban. Németországban már a XV. sz.-ban találunk német családneveket a zsidók között és a Magyarországon is gyakori Bauer, Berger, Epstein, Haas, Kann, Schiff, Strauss, Schwarz, Wertheim nevek még abból az időből származhatnak, habár kétségtelen, hogy sok Bauer, Berger stb. családnév újabb keletű. Nagyon régi a Heller családnév is, amely már a XIII. sz.-ban ismeretes. A Wertheim és Szófer nevek a XIV. sz. első negyedében tűnnek fel. Magyarországból külföldre került zsidó család gyakran a fölvett családnévvel dokumentálta magyar származását, ilyen volt Olaszországban a Hagri-család. (Magyarország héber neve: erec Hagar ; hagri pedig magyart jelent). A német családnév általánosabb használata II. József ismert rendelete alapján 1780. terjedt el a magyar zsidók között. Súlyos pénzbírság vagy kitoloncoltatás terhe alatt kényszerítették akkor a magyar zsidókra is a német vezetékneveket. A névfölvétel úgy történt, hogy országos összeírás alapján erre kiküldött bizottságok elé idézték a zsidókat, ahol a névfelvételről hivatalos igazolványt kaptak, amelyet a rabbi is, mint a bizottság tagja, aláírt. A fél szabadon választhatta nevét, de sok esetben egyszerűen ráoktrojálták, még pedig rosszakaratúan és azért, hogy kigúnyolják. Az Eselsberg-hez hasonló nevetséges nevek innen származnak. Ebben az időben a magyarsághoz való alkalmazkodásában már nagyon előrehaladt a magyar zsidóság és az akkor fölvett német nevek nem a zsidók németrajongásának köszönik eredetüket, hanem a hivatalos terrornak, amely a germanizálást szorgalmazta az állami hatalom erejével. Olyan alapelv vagy egységes vezéreszme, amely a zsidóság akkori gondolatvilágára vethetne világosságot, nem érvényesült az állami erővel végrehajtott általános «elkeresztelés»-ben. Ha az akkor fölvett neveket mégis csoportokra bontjuk, kiderül, hogy a névképzésben legtöbbször a származás, az apai vagy anyai név, a foglalkozás, a személyi tulajdonság lerögzítésére való törekvés érvényesült. Gyakoriak az abreviaturákból alkotott (l. Abreviaturás családnevek), a képzeleti és a címből képzett nevek is. Összesen kilenc csoportba oszthatjuk az 1780-ból származó családneveket, ha a szlavizáltakat is idesorozzuk. Ezek a névcsoportok a következők: 1. Az országok szerint való származás megjelölésére fölvett családnevek. Ebbe a csoportba tartoznak a Böhm, Böhmer (Csehországból való); Bloch, Tloch, Wellisch, Wohl, Wollach (olaszországi = wälsch); Hess (hesseni); Hollander (németalföldi); Mahrer, Mährer (morva); Österreicher (osztrák); Poll, Pollák, Poller, Pohl (lengyel); Preisz, Preusz (porosz); Reisz, Reuss, Reiszmann (orosz); Schlesinger (sziléziai); Schweizer (svájci), Türk, Türkl (török) ; Tyroler (tiroli), Ungár (magyar). 2. Helységnevek után képzett családnevek: Auer, Auerbach, Arnstein; Backofen, Barber, Baumgarten, Bilitz, Bilitzer (Billitz galíciai falu), Büchler (Büchel németországi helység), Brand, Bradl, Budaspitz (Butrehovitz morva helység); Dembitz; Eibenschütz, (Schütz) Elbert, Ellenberg, Epstein; Geiringer, Glatz, Glatzer; Holitsch, Holitscher; Katscher, Kell, Keller (Kollin csehországi helység), Krieshaber (bajor helység), Haber (Krieshaber diminitivuma), Kuttner, Machlup (Miecholup cseh község); Popper (Poppe poseni község), Pillicz, Pilcz; Rechnitz, Rechnitzer (Rohoncz); Strasser (Strassnitzerből); Tausz, Tauszk, Tausky, Taussig (Tauss csehországi helység), Thein; Wottitz. A Berger, Burger, Hofer, Steiner nevek a Berg, Burg, Hof és Stein alapszókkal összetett helységnevekből képződtek. 3. Patronymika: Ábel, Abeles, Abrahamson (Ábrahám), Angelus, Antscherl, Antscher. Engel, Engelsmann (Angelus = Ansel); Bär, Beer, Bermann (Jiszaszchar Dov), Benedikt, Banet, Benet, Benéth, Binet, Bineter (Baruch), Bondi (Jomtov = jó nap); Donath (Natan); Faith, Feitl (Phöbus, Feibis = Fois = Feit), Fisch, Fischl, Fischer, Fischmann (Efraim), Freud, Freuder, Freudiger, Freudinger (Szimcha), Fried, Friedler, Friedman (Salom, Salomo); Gerst, Gerster, Gerstler (Gerson), Gimpel, Gumpel, Gomperz (Mordechai), Gottlieb (Jedidjah), Gutmann (Jomtov); Hilf, Holfer (Ozer), Hirsch, Hirschler, Hirschmann, Herz, Herzl, Hermann (Naftali Cevi), Heim, Hein, Heimann, Heumann, Heufeld (Chajim); Jaulusz, Jolesz, Julesz (Joel); Justus (Zadok); Koppel, Koppelmann, Kaufmann (Jákob); Löb, Löbl, Lebl, Löw, Löwinger, Löwensohn, Löwenfeld (Jehuda), Latzko (Lázár); Maislis, Maiseles, Meisel (Mose), Mandel, Mendl (Menachem, Emanuel) Mai, May, Mayer, Meiersohn (Meier) ; Prezlmayer (Perec-Mayer); Sachs (a zera kados = szent ivadék abroviaturája is), Seckel, Sichel (Izsák), Schlomm (Salomo); Wolf, Wolfner, Wolfinger (Benjámin Zév). 3. Szláv patronymika: Berkovics (Ber fia) Herskovics, Hertzka (Herz, Hirsch = Cevi); Ilkovias; Lebovics, Lefkovics (Leb); Markovics, Menks Munk, Munks (Menachem), Mairovics (Major), Moskovics (Mózes), Mozesko (Mózes), Schmolka (Sámuel), Schlammovics (Salamon); Wellkovics (Gedalja), Wilcsek (Farkas = Benjámin Zév). 4. Matronymika: Blum, Blumberg, Blumenfeld, (Blümele), Bien Bienenfeld, Bienenstock (Deborah); Süsz, Süszmann (Süszl=Dolce); Edelmann (Edel); Fejszl (Veigele, Vögele), Fromm, Frommer (Frümmel); Glück, Glücklich, Glicksmann (Glückele), Gold, Goldmann, Goldner (Golde); Jeitelesz (Jittel); Liebling, Liebmann, (Liebele); Margalit, Margó Mijosz; Perl, Perlesz (Perle, Perele); Rosinger, Rosenfeld, Rosner (Rose); Schön, Schönfeld, Schönmann (Schöndel) Sprinzeles, Spronz (Esparanza, Sprince). 5. Szláv matronymika: Fialba (Viola), Stiasznyi (boldog, Glückel); Ruzicska (Rösele). 6. Foglalkozás után fölvett családnevek: Bader, Bleyer,Brettschneider; Drechsler; Färber, Fellner, Fischer; Gartner, Geiger, Gerber, Glaser, Glasner, Goldscheider, Goldschmied, Goldsticker, Goldzieher; Knöpfler, Knöpfelmacher, Kramer, Krämer; Lederer, Ledermann; Müller; Pfeiffer, Perlhefter; Quastler, Quittner; Salzer, Sattler, Seidner, Seiler, Scher, Scherer, Schneider, Schnitzer, Schnitzler, Schnur, Schnurmacher, Schreiber (Szofer); Tischler; Wachsler, Wachsmann, Weber, Wechselmann, Weiner, Weinmann, Wirth, Wollner; Zollner. Foglalkozást megjelölő szláv nevek: Koralek (kaláriskereskedő), Krajcsik (szabó), Kudelka (csepűs); Mittler (Mydlar = szappanos); Robicsek (munkás). A lakóházak cégére után felvett nevek: Adler (szlávul Orlik); Hahn (szlávul Kohut); Hecht (szlávul Stuka = Stuks, Stux); Kuh; Lamm; Ochs; Rindskopf; Schiff, Schloss, Stern, Stier, Strauss. 7. Színt, vagy személyi tulajdonságot jelölő nevek: Alt, Blau, Blauner, Braun, Fleissig, Gelb, Grosz, Groszmann, Graner; Jung, Jungdunger, Jungmann; Kurz, Klein, Kleinmann; Lang, Lustig; Roth; Stark, Schwarz, Schwarzer, Weisz, Weiszmann. 8. Szláv tulajdonságnevek: Bellák (fehér) Bledy; Czerny (fekete); Cservenka (vörös); Hatschek, Hazek, Kutchera (göndör); Medak (poszméh); Zelenka, Zelnyk (zöld),. 9. A képzeletbeli nevek: Apfel, Apfelbaum, Eichenwald, Ehrenwald, Feidmann, Freitag, Frühling, Herbst, Montag, Nussbaum, Silberfeld, Sommer, Sonntag, Waldmann, Winter. 10. Világi vagy egyházi címből képzett nevek: Baron, Bischof, Fürst, Graf, Herr, Herzog, Kaplan, Kaiser, König. (V. ö. Mandl Bernát «A zsidók családneveiről» c. tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24, febr. 7., márc. 7. és mára 14. megjelent számaiban.) ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 924. címszó a lexikon => 178. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10924.htm

CÍMSZÓ: Családnevek

SZÓCIKK: Családnevek. Régebben a magyar zsidók is csak patronymonokat viseltek. A személynevet összekapcsolták az apai névvel, mégpedig úgy, hogy az összekapcsolásra a ben fiú szót használták. Akkoriban tehát a zsidók ilyen neveket viseltek: Aser ben Ber Asér, Ber fia , Ábrahám ben Mózes Ábrahám, Mózes fia stb. Elvétve törzsökös családnevek is előfordultak, leginkább héberképzésűek, de magyar és némethangzásúak is, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődtek át l. Magyar családnevek . A nyugatról való beáramlások következtében a német névvel gyakrabban találkozunk az elmúlt évszázadokban. Németországban már a XV. sz.-ban találunk német családneveket a zsidók között és a Magyarországon is gyakori Bauer, Berger, Epstein, Haas, Kann, Schiff, Strauss, Schwarz, Wertheim nevek még abból az időből származhatnak, habár kétségtelen, hogy sok Bauer, Berger stb. családnév újabb keletű. Nagyon régi a Heller családnév is, amely már a XIII. sz.-ban ismeretes. A Wertheim és Szófer nevek a XIV. sz. első negyedében tűnnek fel. Magyarországból külföldre került zsidó család gyakran a fölvett családnévvel dokumentálta magyar származását, ilyen volt Olaszországban a Hagri-család. Magyarország héber neve: erec Hagar ; hagri pedig magyart jelent . A német családnév általánosabb használata II. József ismert rendelete alapján 1780. terjedt el a magyar zsidók között. Súlyos pénzbírság vagy kitoloncoltatás terhe alatt kényszerítették akkor a magyar zsidókra is a német vezetékneveket. A névfölvétel úgy történt, hogy országos összeírás alapján erre kiküldött bizottságok elé idézték a zsidókat, ahol a névfelvételről hivatalos igazolványt kaptak, amelyet a rabbi is, mint a bizottság tagja, aláírt. A fél szabadon választhatta nevét, de sok esetben egyszerűen ráoktrojálták, még pedig rosszakaratúan és azért, hogy kigúnyolják. Az Eselsberg-hez hasonló nevetséges nevek innen származnak. Ebben az időben a magyarsághoz való alkalmazkodásában már nagyon előrehaladt a magyar zsidóság és az akkor fölvett német nevek nem a zsidók németrajongásának köszönik eredetüket, hanem a hivatalos terrornak, amely a germanizálást szorgalmazta az állami hatalom erejével. Olyan alapelv vagy egységes vezéreszme, amely a zsidóság akkori gondolatvilágára vethetne világosságot, nem érvényesült az állami erővel végrehajtott általános elkeresztelés -ben. Ha az akkor fölvett neveket mégis csoportokra bontjuk, kiderül, hogy a névképzésben legtöbbször a származás, az apai vagy anyai név, a foglalkozás, a személyi tulajdonság lerögzítésére való törekvés érvényesült. Gyakoriak az abreviaturákból alkotott l. Abreviaturás családnevek , a képzeleti és a címből képzett nevek is. Összesen kilenc csoportba oszthatjuk az 1780-ból származó családneveket, ha a szlavizáltakat is idesorozzuk. Ezek a névcsoportok a következők: 1. Az országok szerint való származás megjelölésére fölvett családnevek. Ebbe a csoportba tartoznak a Böhm, Böhmer Csehországból való ; Bloch, Tloch, Wellisch, Wohl, Wollach olaszországi = wälsch ; Hess hesseni ; Hollander németalföldi ; Mahrer, Mährer morva ; Österreicher osztrák ; Poll, Pollák, Poller, Pohl lengyel ; Preisz, Preusz porosz ; Reisz, Reuss, Reiszmann orosz ; Schlesinger sziléziai ; Schweizer svájci , Türk, Türkl török ; Tyroler tiroli , Ungár magyar . 2. Helységnevek után képzett családnevek: Auer, Auerbach, Arnstein; Backofen, Barber, Baumgarten, Bilitz, Bilitzer Billitz galíciai falu , Büchler Büchel németországi helység , Brand, Bradl, Budaspitz Butrehovitz morva helység ; Dembitz; Eibenschütz, Schütz Elbert, Ellenberg, Epstein; Geiringer, Glatz, Glatzer; Holitsch, Holitscher; Katscher, Kell, Keller Kollin csehországi helység , Krieshaber bajor helység , Haber Krieshaber diminitivuma , Kuttner, Machlup Miecholup cseh község ; Popper Poppe poseni község , Pillicz, Pilcz; Rechnitz, Rechnitzer Rohoncz ; Strasser Strassnitzerből ; Tausz, Tauszk, Tausky, Taussig Tauss csehországi helység , Thein; Wottitz. A Berger, Burger, Hofer, Steiner nevek a Berg, Burg, Hof és Stein alapszókkal összetett helységnevekből képződtek. 3. Patronymika: Ábel, Abeles, Abrahamson Ábrahám , Angelus, Antscherl, Antscher. Engel, Engelsmann Angelus = Ansel ; Bär, Beer, Bermann Jiszaszchar Dov , Benedikt, Banet, Benet, Benéth, Binet, Bineter Baruch , Bondi Jomtov = jó nap ; Donath Natan ; Faith, Feitl Phöbus, Feibis = Fois = Feit , Fisch, Fischl, Fischer, Fischmann Efraim , Freud, Freuder, Freudiger, Freudinger Szimcha , Fried, Friedler, Friedman Salom, Salomo ; Gerst, Gerster, Gerstler Gerson , Gimpel, Gumpel, Gomperz Mordechai , Gottlieb Jedidjah , Gutmann Jomtov ; Hilf, Holfer Ozer , Hirsch, Hirschler, Hirschmann, Herz, Herzl, Hermann Naftali Cevi , Heim, Hein, Heimann, Heumann, Heufeld Chajim ; Jaulusz, Jolesz, Julesz Joel ; Justus Zadok ; Koppel, Koppelmann, Kaufmann Jákob ; Löb, Löbl, Lebl, Löw, Löwinger, Löwensohn, Löwenfeld Jehuda , Latzko Lázár ; Maislis, Maiseles, Meisel Mose , Mandel, Mendl Menachem, Emanuel Mai, May, Mayer, Meiersohn Meier ; Prezlmayer Perec-Mayer ; Sachs a zera kados = szent ivadék abroviaturája is , Seckel, Sichel Izsák , Schlomm Salomo ; Wolf, Wolfner, Wolfinger Benjámin Zév . 3. Szláv patronymika: Berkovics Ber fia Herskovics, Hertzka Herz, Hirsch = Cevi ; Ilkovias; Lebovics, Lefkovics Leb ; Markovics, Menks Munk, Munks Menachem , Mairovics Major , Moskovics Mózes , Mozesko Mózes , Schmolka Sámuel , Schlammovics Salamon ; Wellkovics Gedalja , Wilcsek Farkas = Benjámin Zév . 4. Matronymika: Blum, Blumberg, Blumenfeld, Blümele , Bien Bienenfeld, Bienenstock Deborah ; Süsz, Süszmann Süszl=Dolce ; Edelmann Edel ; Fejszl Veigele, Vögele , Fromm, Frommer Frümmel ; Glück, Glücklich, Glicksmann Glückele , Gold, Goldmann, Goldner Golde ; Jeitelesz Jittel ; Liebling, Liebmann, Liebele ; Margalit, Margó Mijosz; Perl, Perlesz Perle, Perele ; Rosinger, Rosenfeld, Rosner Rose ; Schön, Schönfeld, Schönmann Schöndel Sprinzeles, Spronz Esparanza, Sprince . 5. Szláv matronymika: Fialba Viola , Stiasznyi boldog, Glückel ; Ruzicska Rösele . 6. Foglalkozás után fölvett családnevek: Bader, Bleyer,Brettschneider; Drechsler; Färber, Fellner, Fischer; Gartner, Geiger, Gerber, Glaser, Glasner, Goldscheider, Goldschmied, Goldsticker, Goldzieher; Knöpfler, Knöpfelmacher, Kramer, Krämer; Lederer, Ledermann; Müller; Pfeiffer, Perlhefter; Quastler, Quittner; Salzer, Sattler, Seidner, Seiler, Scher, Scherer, Schneider, Schnitzer, Schnitzler, Schnur, Schnurmacher, Schreiber Szofer ; Tischler; Wachsler, Wachsmann, Weber, Wechselmann, Weiner, Weinmann, Wirth, Wollner; Zollner. Foglalkozást megjelölő szláv nevek: Koralek kaláriskereskedő , Krajcsik szabó , Kudelka csepűs ; Mittler Mydlar = szappanos ; Robicsek munkás . A lakóházak cégére után felvett nevek: Adler szlávul Orlik ; Hahn szlávul Kohut ; Hecht szlávul Stuka = Stuks, Stux ; Kuh; Lamm; Ochs; Rindskopf; Schiff, Schloss, Stern, Stier, Strauss. 7. Színt, vagy személyi tulajdonságot jelölő nevek: Alt, Blau, Blauner, Braun, Fleissig, Gelb, Grosz, Groszmann, Graner; Jung, Jungdunger, Jungmann; Kurz, Klein, Kleinmann; Lang, Lustig; Roth; Stark, Schwarz, Schwarzer, Weisz, Weiszmann. 8. Szláv tulajdonságnevek: Bellák fehér Bledy; Czerny fekete ; Cservenka vörös ; Hatschek, Hazek, Kutchera göndör ; Medak poszméh ; Zelenka, Zelnyk zöld ,. 9. A képzeletbeli nevek: Apfel, Apfelbaum, Eichenwald, Ehrenwald, Feidmann, Freitag, Frühling, Herbst, Montag, Nussbaum, Silberfeld, Sommer, Sonntag, Waldmann, Winter. 10. Világi vagy egyházi címből képzett nevek: Baron, Bischof, Fürst, Graf, Herr, Herzog, Kaplan, Kaiser, König. V. ö. Mandl Bernát A zsidók családneveiről c. tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24, febr. 7., márc. 7. és mára 14. megjelent számaiban. .

10924.ht

CÍMSZÓ Családneve

SZÓCIKK Családnevek Régebbe magya zsidó i csa patronymonoka viseltek személyneve összekapcsoltá a apa névvel mégpedi úgy hog a összekapcsolásr be fi szó használták Akkoriba tehá zsidó ilye neveke viseltek Ase be Be Asér Be fi Ábrahá be Móze Ábrahám Móze fi stb Elvétv törzsökö családneve i előfordultak leginkáb héberképzésűek d magya é némethangzásúa is amelye nemzedékrő nemzedékr öröklődte á l Magya családneve nyugatró val beáramláso következtébe néme névve gyakrabba találkozun a elmúl évszázadokban Németországba má XV sz.-ba találun néme családneveke zsidó közöt é Magyarországo i gyakor Bauer Berger Epstein Haas Kann Schiff Strauss Schwarz Werthei neve mé abbó a időbő származhatnak habá kétségtelen hog so Bauer Berge stb családné újab keletű Nagyo rég Helle családné is amel má XIII sz.-ba ismeretes Werthei é Szófe neve XIV sz els negyedébe tűnne fel Magyarországbó külföldr kerül zsid csalá gyakra fölvet családnévve dokumentált magya származását ilye vol Olaszországba Hagri-család Magyarorszá hébe neve ere Haga hagr pedi magyar jelen néme családné általánosab használat II Józse ismer rendelet alapjá 1780 terjed e magya zsidó között Súlyo pénzbírsá vag kitoloncoltatá terh alat kényszerítetté akko magya zsidókr i néme vezetékneveket névfölvéte úg történt hog országo összeírá alapjá err kiküldöt bizottságo el idézté zsidókat aho névfelvételrő hivatalo igazolvány kaptak amelye rabb is min bizottsá tagja aláírt fé szabado választhatt nevét d so esetbe egyszerűe ráoktrojálták mé pedi rosszakaratúa é azért hog kigúnyolják A Eselsberg-he hasonl nevetsége neve inne származnak Ebbe a időbe magyarságho val alkalmazkodásába má nagyo előrehalad magya zsidósá é a akko fölvet néme neve ne zsidó németrajongásána köszöni eredetüket hane hivatalo terrornak amel germanizálás szorgalmazt a állam hatalo erejével Olya alapel vag egysége vezéreszme amel zsidósá akkor gondolatvilágár vethetn világosságot ne érvényesül a állam erőve végrehajtot általáno elkeresztelé -ben H a akko fölvet neveke mégi csoportokr bontjuk kiderül hog névképzésbe legtöbbszö származás a apa vag anya név foglalkozás személy tulajdonsá lerögzítésér val törekvé érvényesült Gyakoria a abreviaturákbó alkotot l Abreviaturá családneve képzelet é címbő képzet neve is Összese kilen csoportb oszthatju a 1780-bó származ családneveket h szlavizáltaka i idesorozzuk Eze névcsoporto következők 1 A országo szerin val származá megjelölésér fölvet családnevek Ebb csoportb tartozna Böhm Böhme Csehországbó val Bloch Tloch Wellisch Wohl Wollac olaszország wälsc Hes hessen Hollande németalföld Mahrer Mähre morv Österreiche osztrá Poll Pollák Poller Poh lengye Preisz Preus poros Reisz Reuss Reiszman oros Schlesinge szilézia Schweize svájc Türk Türk törö Tyrole tirol Ungá magya 2 Helységneve utá képzet családnevek Auer Auerbach Arnstein Backofen Barber Baumgarten Bilitz Bilitze Billit galícia fal Büchle Büche németország helysé Brand Bradl Budaspit Butrehovit morv helysé Dembitz Eibenschütz Schüt Elbert Ellenberg Epstein Geiringer Glatz Glatzer Holitsch Holitscher Katscher Kell Kelle Kolli csehország helysé Krieshabe bajo helysé Habe Krieshabe diminitivum Kuttner Machlu Miecholu cse közsé Poppe Popp posen közsé Pillicz Pilcz Rechnitz Rechnitze Rohonc Strasse Strassnitzerbő Tausz Tauszk Tausky Taussi Taus csehország helysé Thein Wottitz Berger Burger Hofer Steine neve Berg Burg Ho é Stei alapszókka összetet helységnevekbő képződtek 3 Patronymika Ábel Abeles Abrahamso Ábrahá Angelus Antscherl Antscher Engel Engelsman Angelu Anse Bär Beer Berman Jiszaszcha Do Benedikt Banet Benet Benéth Binet Binete Baruc Bond Jomto j na Donat Nata Faith Feit Phöbus Feibi Foi Fei Fisch Fischl Fischer Fischman Efrai Freud Freuder Freudiger Freudinge Szimch Fried Friedler Friedma Salom Salom Gerst Gerster Gerstle Gerso Gimpel Gumpel Gomper Mordecha Gottlie Jedidja Gutman Jomto Hilf Holfe Oze Hirsch Hirschler Hirschmann Herz Herzl Herman Naftal Cev Heim Hein Heimann Heumann Heufel Chaji Jaulusz Jolesz Jules Joe Justu Zado Koppel Koppelmann Kaufman Jáko Löb Löbl Lebl Löw Löwinger Löwensohn Löwenfel Jehud Latzk Lázá Maislis Maiseles Meise Mos Mandel Mend Menachem Emanue Mai May Mayer Meiersoh Meie Prezlmaye Perec-Maye Sach zer kado szen ivadé abroviaturáj i Seckel Siche Izsá Schlom Salom Wolf Wolfner Wolfinge Benjámi Zé 3 Szlá patronymika Berkovic Be fi Herskovics Hertzk Herz Hirsc Cev Ilkovias Lebovics Lefkovic Le Markovics Menk Munk Munk Menache Mairovic Majo Moskovic Móze Mozesk Móze Schmolk Sámue Schlammovic Salamo Wellkovic Gedalj Wilcse Farka Benjámi Zé 4 Matronymika Blum Blumberg Blumenfeld Blümel Bie Bienenfeld Bienenstoc Debora Süsz Süszman Süszl=Dolc Edelman Ede Fejsz Veigele Vögel Fromm Fromme Frümme Glück Glücklich Glicksman Glückel Gold Goldmann Goldne Gold Jeiteles Jitte Liebling Liebmann Liebel Margalit Marg Mijosz Perl Perles Perle Perel Rosinger Rosenfeld Rosne Ros Schön Schönfeld Schönman Schönde Sprinzeles Spron Esparanza Sprinc 5 Szlá matronymika Fialb Viol Stiaszny boldog Glücke Ruzicsk Rösel 6 Foglalkozá utá fölvet családnevek Bader Bleyer,Brettschneider Drechsler Färber Fellner Fischer Gartner Geiger Gerber Glaser Glasner Goldscheider Goldschmied Goldsticker Goldzieher Knöpfler Knöpfelmacher Kramer Krämer Lederer Ledermann Müller Pfeiffer Perlhefter Quastler Quittner Salzer Sattler Seidner Seiler Scher Scherer Schneider Schnitzer Schnitzler Schnur Schnurmacher Schreibe Szofe Tischler Wachsler Wachsmann Weber Wechselmann Weiner Weinmann Wirth Wollner Zollner Foglalkozás megjelöl szlá nevek Korale kaláriskeresked Krajcsi szab Kudelk csepű Mittle Mydla szappano Robicse munká lakóháza cégér utá felvet nevek Adle szlávu Orli Hah szlávu Kohu Hech szlávu Stuk Stuks Stu Kuh Lamm Ochs Rindskopf Schiff Schloss Stern Stier Strauss 7 Színt vag személy tulajdonságo jelöl nevek Alt Blau Blauner Braun Fleissig Gelb Grosz Groszmann Graner Jung Jungdunger Jungmann Kurz Klein Kleinmann Lang Lustig Roth Stark Schwarz Schwarzer Weisz Weiszmann 8 Szlá tulajdonságnevek Bellá fehé Bledy Czern feket Cservenk vörö Hatschek Hazek Kutcher göndö Meda poszmé Zelenka Zelny zöl , 9 képzeletbel nevek Apfel Apfelbaum Eichenwald Ehrenwald Feidmann Freitag Frühling Herbst Montag Nussbaum Silberfeld Sommer Sonntag Waldmann Winter 10 Világ vag egyház címbő képzet nevek Baron Bischof Fürst Graf Herr Herzog Kaplan Kaiser König V ö Mand Berná zsidó családneveirő c tanulmányáva a Egyenlőségne 190 jan 17. jan 24 febr 7. márc 7 é már 14 megjelen számaiban

10924.h

CÍMSZ Családnev

SZÓCIK Családneve Régebb magy zsid cs patronymonok viselte személynev összekapcsolt ap névve mégped úg ho összekapcsolás b f sz használtá Akkorib teh zsid ily nevek viselte As b B Asé B f Ábrah b Móz Ábrahá Móz f st Elvét törzsök családnev előfordulta leginká héberképzésűe magy némethangzású i amely nemzedékr nemzedék öröklődt Magy családnev nyugatr va beáramlás következtéb ném névv gyakrabb találkozu elmú évszázadokba Németországb m X sz.-b találu ném családnevek zsid közö Magyarország gyako Baue Berge Epstei Haa Kan Schif Straus Schwar Werthe nev m abb időb származhatna hab kétségtele ho s Baue Berg st családn úja kelet Nagy ré Hell családn i ame m XII sz.-b ismerete Werthe Szóf nev XI s el negyedéb tűnn fe Magyarországb külföld kerü zsi csal gyakr fölve családnévv dokumentál magy származásá ily vo Olaszországb Hagri-csalá Magyarorsz héb nev er Hag hag ped magya jele ném családn általánosa használa I Józs isme rendele alapj 178 terje magy zsid közöt Súly pénzbírs va kitoloncoltat ter ala kényszerített akk magy zsidók ném vezetékneveke névfölvét ú történ ho ország összeír alapj er kiküldö bizottság e idézt zsidóka ah névfelvételr hivatal igazolván kapta amely rab i mi bizotts tagj aláír f szabad választhat nevé s esetb egyszerű ráoktrojáltá m ped rosszakaratú azér ho kigúnyoljá Eselsberg-h hason nevetség nev inn származna Ebb időb magyarságh va alkalmazkodásáb m nagy előrehala magy zsidós akk fölve ném nev n zsid németrajongásán köszön eredetüke han hivatal terrorna ame germanizálá szorgalmaz álla hatal erejéve Oly alape va egység vezéreszm ame zsidós akko gondolatvilágá vethet világosságo n érvényesü álla erőv végrehajto általán elkeresztel -be akk fölve nevek még csoportok bontju kiderü ho névképzésb legtöbbsz származá ap va any né foglalkozá személ tulajdons lerögzítésé va törekv érvényesül Gyakori abreviaturákb alkoto Abreviatur családnev képzele címb képze nev i Összes kile csoport oszthatj 1780-b szárma családneveke szlavizáltak idesorozzu Ez névcsoport következő ország szeri va származ megjelölésé fölve családneve Eb csoport tartozn Böh Böhm Csehországb va Bloc Tloc Wellisc Woh Wolla olaszorszá wäls He hesse Holland németalföl Mahre Mähr mor Österreich osztr Pol Pollá Polle Po lengy Preis Preu poro Reis Reus Reiszma oro Schlesing szilézi Schweiz sváj Tür Tür tör Tyrol tiro Ung magy Helységnev ut képze családneve Aue Auerbac Arnstei Backofe Barbe Baumgarte Bilit Bilitz Billi galíci fa Büchl Büch németorszá helys Bran Brad Budaspi Butrehovi mor helys Dembit Eibenschüt Schü Elber Ellenber Epstei Geiringe Glat Glatze Holitsc Holitsche Katsche Kel Kell Koll csehorszá helys Krieshab baj helys Hab Krieshab diminitivu Kuttne Machl Miechol cs közs Popp Pop pose közs Pillic Pilc Rechnit Rechnitz Rohon Strass Strassnitzerb Taus Tausz Tausk Tauss Tau csehorszá helys Thei Wottit Berge Burge Hofe Stein nev Ber Bur H Ste alapszókk összete helységnevekb képződte Patronymik Ábe Abele Abrahams Ábrah Angelu Antscher Antsche Enge Engelsma Angel Ans Bä Bee Berma Jiszaszch D Benedik Bane Bene Benét Bine Binet Baru Bon Jomt n Dona Nat Fait Fei Phöbu Feib Fo Fe Fisc Fisch Fische Fischma Efra Freu Freude Freudige Freuding Szimc Frie Friedle Friedm Salo Salo Gers Gerste Gerstl Gers Gimpe Gumpe Gompe Mordech Gottli Jedidj Gutma Jomt Hil Holf Oz Hirsc Hirschle Hirschman Her Herz Herma Nafta Ce Hei Hei Heiman Heuman Heufe Chaj Jaulus Joles Jule Jo Just Zad Koppe Koppelman Kaufma Ják Lö Löb Leb Lö Löwinge Löwensoh Löwenfe Jehu Latz Láz Maisli Maisele Meis Mo Mande Men Menache Emanu Ma Ma Maye Meierso Mei Prezlmay Perec-May Sac ze kad sze ivad abroviaturá Secke Sich Izs Schlo Salo Wol Wolfne Wolfing Benjám Z Szl patronymik Berkovi B f Herskovic Hertz Her Hirs Ce Ilkovia Lebovic Lefkovi L Markovic Men Mun Mun Menach Mairovi Maj Moskovi Móz Mozes Móz Schmol Sámu Schlammovi Salam Wellkovi Gedal Wilcs Fark Benjám Z Matronymik Blu Blumber Blumenfel Blüme Bi Bienenfel Bienensto Debor Süs Süszma Süszl=Dol Edelma Ed Fejs Veigel Vöge From Fromm Frümm Glüc Glücklic Glicksma Glücke Gol Goldman Goldn Gol Jeitele Jitt Lieblin Liebman Liebe Margali Mar Mijos Per Perle Perl Pere Rosinge Rosenfel Rosn Ro Schö Schönfel Schönma Schönd Sprinzele Spro Esparanz Sprin Szl matronymik Fial Vio Stiaszn boldo Glück Ruzics Röse Foglalkoz ut fölve családneve Bade Bleyer,Brettschneide Drechsle Färbe Fellne Fische Gartne Geige Gerbe Glase Glasne Goldscheide Goldschmie Goldsticke Goldziehe Knöpfle Knöpfelmache Krame Kräme Ledere Lederman Mülle Pfeiffe Perlhefte Quastle Quittne Salze Sattle Seidne Seile Sche Schere Schneide Schnitze Schnitzle Schnu Schnurmache Schreib Szof Tischle Wachsle Wachsman Webe Wechselman Weine Weinman Wirt Wollne Zollne Foglalkozá megjelö szl neve Koral kaláriskereske Krajcs sza Kudel csep Mittl Mydl szappan Robics munk lakóház cégé ut felve neve Adl szláv Orl Ha szláv Koh Hec szláv Stu Stuk St Ku Lam Och Rindskop Schif Schlos Ster Stie Straus Szín va személ tulajdonság jelö neve Al Bla Blaune Brau Fleissi Gel Gros Groszman Grane Jun Jungdunge Jungman Kur Klei Kleinman Lan Lusti Rot Star Schwar Schwarze Weis Weiszman Szl tulajdonságneve Bell feh Bled Czer feke Cserven vör Hatsche Haze Kutche gönd Med poszm Zelenk Zeln zö képzeletbe neve Apfe Apfelbau Eichenwal Ehrenwal Feidman Freita Frühlin Herbs Monta Nussbau Silberfel Somme Sonnta Waldman Winte 1 Vilá va egyhá címb képze neve Baro Bischo Fürs Gra Her Herzo Kapla Kaise Köni Man Bern zsid családneveir tanulmányáv Egyenlőségn 19 ja 17 ja 2 feb 7 már má 1 megjele számaiba

10924.

CÍMS Családne

SZÓCI Családnev Régeb mag zsi c patronymono viselt személyne összekapcsol a névv mégpe ú h összekapcsolá s használt Akkori te zsi il neve viselt A As Ábra Mó Ábrah Mó s Elvé törzsö családne előfordult legink héberképzésű mag némethangzás amel nemzedék nemzedé öröklőd Mag családne nyugat v beáramlá következté né név gyakrab találkoz elm évszázadokb Németország sz.- talál né családneve zsi köz Magyarorszá gyak Bau Berg Epste Ha Ka Schi Strau Schwa Werth ne ab idő származhatn ha kétségtel h Bau Ber s család új kele Nag r Hel család am XI sz.- ismeret Werth Szó ne X e negyedé tűn f Magyarország külföl ker zs csa gyak fölv családnév dokumentá mag származás il v Olaszország Hagri-csal Magyarors hé ne e Ha ha pe magy jel né család általános használ Józ ism rendel alap 17 terj mag zsi közö Súl pénzbír v kitoloncolta te al kényszerítet ak mag zsidó né vezetéknevek névfölvé törté h orszá összeí alap e kiküld bizottsá idéz zsidók a névfelvétel hivata igazolvá kapt amel ra m bizott tag aláí szaba választha nev eset egyszer ráoktrojált pe rosszakarat azé h kigúnyolj Eselsberg- haso nevetsé ne in származn Eb idő magyarság v alkalmazkodásá nag előrehal mag zsidó ak fölv né ne zsi németrajongásá köszö eredetük ha hivata terrorn am germanizál szorgalma áll hata erejév Ol alap v egysé vezéresz am zsidó akk gondolatvilág vethe világosság érvényes áll erő végrehajt általá elkereszte -b ak fölv neve mé csoporto bontj kider h névképzés legtöbbs származ a v an n foglalkoz szemé tulajdon lerögzítés v törek érvényesü Gyakor abreviaturák alkot Abreviatu családne képzel cím képz ne Össze kil csopor oszthat 1780- szárm családnevek szlavizálta idesorozz E névcsopor következ orszá szer v szárma megjelölés fölv családnev E csopor tartoz Bö Böh Csehország v Blo Tlo Wellis Wo Woll olaszorsz wäl H hess Hollan németalfö Mahr Mäh mo Österreic oszt Po Poll Poll P leng Prei Pre por Rei Reu Reiszm or Schlesin sziléz Schwei svá Tü Tü tö Tyro tir Un mag Helységne u képz családnev Au Auerba Arnste Backof Barb Baumgart Bili Bilit Bill galíc f Büch Büc németorsz hely Bra Bra Budasp Butrehov mo hely Dembi Eibenschü Sch Elbe Ellenbe Epste Geiring Gla Glatz Holits Holitsch Katsch Ke Kel Kol csehorsz hely Kriesha ba hely Ha Kriesha diminitiv Kuttn Mach Miecho c köz Pop Po pos köz Pilli Pil Rechni Rechnit Roho Stras Strassnitzer Tau Taus Taus Taus Ta csehorsz hely The Wotti Berg Burg Hof Stei ne Be Bu St alapszók összet helységnevek képződt Patronymi Áb Abel Abraham Ábra Angel Antsche Antsch Eng Engelsm Ange An B Be Berm Jiszaszc Benedi Ban Ben Bené Bin Bine Bar Bo Jom Don Na Fai Fe Phöb Fei F F Fis Fisc Fisch Fischm Efr Fre Freud Freudig Freudin Szim Fri Friedl Fried Sal Sal Ger Gerst Gerst Ger Gimp Gump Gomp Mordec Gottl Jedid Gutm Jom Hi Hol O Hirs Hirschl Hirschma He Her Herm Naft C He He Heima Heuma Heuf Cha Jaulu Jole Jul J Jus Za Kopp Koppelma Kaufm Já L Lö Le L Löwing Löwenso Löwenf Jeh Lat Lá Maisl Maisel Mei M Mand Me Menach Eman M M May Meiers Me Prezlma Perec-Ma Sa z ka sz iva abroviatur Seck Sic Iz Schl Sal Wo Wolfn Wolfin Benjá Sz patronymi Berkov Herskovi Hert He Hir C Ilkovi Lebovi Lefkov Markovi Me Mu Mu Menac Mairov Ma Moskov Mó Moze Mó Schmo Sám Schlammov Sala Wellkov Geda Wilc Far Benjá Matronymi Bl Blumbe Blumenfe Blüm B Bienenfe Bienenst Debo Sü Süszm Süszl=Do Edelm E Fej Veige Vög Fro From Früm Glü Glückli Glicksm Glück Go Goldma Gold Go Jeitel Jit Liebli Liebma Lieb Margal Ma Mijo Pe Perl Per Per Rosing Rosenfe Ros R Sch Schönfe Schönm Schön Sprinzel Spr Esparan Spri Sz matronymi Fia Vi Stiasz bold Glüc Ruzic Rös Foglalko u fölv családnev Bad Bleyer,Brettschneid Drechsl Färb Felln Fisch Gartn Geig Gerb Glas Glasn Goldscheid Goldschmi Goldstick Goldzieh Knöpfl Knöpfelmach Kram Kräm Leder Lederma Müll Pfeiff Perlheft Quastl Quittn Salz Sattl Seidn Seil Sch Scher Schneid Schnitz Schnitzl Schn Schnurmach Schrei Szo Tischl Wachsl Wachsma Web Wechselma Wein Weinma Wir Wolln Zolln Foglalkoz megjel sz nev Kora kaláriskeresk Krajc sz Kude cse Mitt Myd szappa Robic mun lakóhá cég u felv nev Ad szlá Or H szlá Ko He szlá St Stu S K La Oc Rindsko Schi Schlo Ste Sti Strau Szí v szemé tulajdonsá jel nev A Bl Blaun Bra Fleiss Ge Gro Groszma Gran Ju Jungdung Jungma Ku Kle Kleinma La Lust Ro Sta Schwa Schwarz Wei Weiszma Sz tulajdonságnev Bel fe Ble Cze fek Cserve vö Hatsch Haz Kutch gön Me posz Zelen Zel z képzeletb nev Apf Apfelba Eichenwa Ehrenwa Feidma Freit Frühli Herb Mont Nussba Silberfe Somm Sonnt Waldma Wint Vil v egyh cím képz nev Bar Bisch Für Gr He Herz Kapl Kais Kön Ma Ber zsi családnevei tanulmányá Egyenlőség 1 j 1 j fe má m megjel számaib

10924

CÍM Családn

SZÓC Családne Rége ma zs patronymon visel személyn összekapcso név mégp összekapcsol használ Akkor t zs i nev visel A Ábr M Ábra M Elv törzs családn előfordul legin héberképzés ma némethangzá ame nemzedé nemzed öröklő Ma családn nyuga beáraml következt n né gyakra találko el évszázadok Németorszá sz. talá n családnev zs kö Magyarorsz gya Ba Ber Epst H K Sch Stra Schw Wert n a id származhat h kétségte Ba Be csalá ú kel Na He csalá a X sz. ismere Wert Sz n negyed tű Magyarorszá külfö ke z cs gya föl családné dokument ma származá i Olaszorszá Hagri-csa Magyaror h n H h p mag je n csalá általáno haszná Jó is rende ala 1 ter ma zs köz Sú pénzbí kitoloncolt t a kényszeríte a ma zsid n vezetékneve névfölv tört orsz össze ala kikül bizotts idé zsidó névfelvéte hivat igazolv kap ame r bizot ta alá szab választh ne ese egysze ráoktrojál p rosszakara az kigúnyol Eselsberg has nevets n i származ E id magyarsá alkalmazkodás na előreha ma zsid a föl n n zs németrajongás kösz eredetü h hivat terror a germanizá szorgalm ál hat erejé O ala egys vezéres a zsid ak gondolatvilá veth világossá érvénye ál er végrehaj által elkereszt - a föl nev m csoport bont kide névképzé legtöbb szárma a foglalko szem tulajdo lerögzíté töre érvényes Gyako abreviaturá alko Abreviat családn képze cí kép n Össz ki csopo osztha 1780 szár családneve szlavizált idesoroz névcsopo követke orsz sze szárm megjelölé föl családne csopo tarto B Bö Csehorszá Bl Tl Welli W Wol olaszors wä hes Holla németalf Mah Mä m Österrei osz P Pol Pol len Pre Pr po Re Re Reisz o Schlesi szilé Schwe sv T T t Tyr ti U ma Helységn kép családne A Auerb Arnst Backo Bar Baumgar Bil Bili Bil galí Büc Bü németors hel Br Br Budas Butreho m hel Demb Eibensch Sc Elb Ellenb Epst Geirin Gl Glat Holit Holitsc Katsc K Ke Ko csehors hel Kriesh b hel H Kriesh diminiti Kutt Mac Miech kö Po P po kö Pill Pi Rechn Rechni Roh Stra Strassnitze Ta Tau Tau Tau T csehors hel Th Wott Ber Bur Ho Ste n B B S alapszó össze helységneve képződ Patronym Á Abe Abraha Ábr Ange Antsch Antsc En Engels Ang A B Ber Jiszasz Bened Ba Be Ben Bi Bin Ba B Jo Do N Fa F Phö Fe Fi Fis Fisc Fisch Ef Fr Freu Freudi Freudi Szi Fr Fried Frie Sa Sa Ge Gers Gers Ge Gim Gum Gom Morde Gott Jedi Gut Jo H Ho Hir Hirsch Hirschm H He Her Naf H H Heim Heum Heu Ch Jaul Jol Ju Ju Z Kop Koppelm Kauf J L L Löwin Löwens Löwen Je La L Mais Maise Me Man M Menac Ema Ma Meier M Prezlm Perec-M S k s iv abroviatu Sec Si I Sch Sa W Wolf Wolfi Benj S patronym Berko Herskov Her H Hi Ilkov Lebov Lefko Markov M M M Mena Mairo M Mosko M Moz M Schm Sá Schlammo Sal Wellko Ged Wil Fa Benj Matronym B Blumb Blumenf Blü Bienenf Bienens Deb S Süsz Süszl=D Edel Fe Veig Vö Fr Fro Frü Gl Glückl Glicks Glüc G Goldm Gol G Jeite Ji Liebl Liebm Lie Marga M Mij P Per Pe Pe Rosin Rosenf Ro Sc Schönf Schön Schö Sprinze Sp Espara Spr S matronym Fi V Stias bol Glü Ruzi Rö Foglalk föl családne Ba Bleyer,Brettschnei Drechs Fär Fell Fisc Gart Gei Ger Gla Glas Goldschei Goldschm Goldstic Goldzie Knöpf Knöpfelmac Kra Krä Lede Lederm Mül Pfeif Perlhef Quast Quitt Sal Satt Seid Sei Sc Sche Schnei Schnit Schnitz Sch Schnurmac Schre Sz Tisch Wachs Wachsm We Wechselm Wei Weinm Wi Woll Zoll Foglalko megje s ne Kor kaláriskeres Kraj s Kud cs Mit My szapp Robi mu lakóh cé fel ne A szl O szl K H szl S St L O Rindsk Sch Schl St St Stra Sz szem tulajdons je ne B Blau Br Fleis G Gr Groszm Gra J Jungdun Jungm K Kl Kleinm L Lus R St Schw Schwar We Weiszm S tulajdonságne Be f Bl Cz fe Cserv v Hatsc Ha Kutc gö M pos Zele Ze képzelet ne Ap Apfelb Eichenw Ehrenw Feidm Frei Frühl Her Mon Nussb Silberf Som Sonn Waldm Win Vi egy cí kép ne Ba Bisc Fü G H Her Kap Kai Kö M Be zs családneve tanulmány Egyenlősé f m megje számai

1092

CÍ Család

SZÓ Családn Rég m z patronymo vise személy összekapcs né még összekapcso haszná Akko z ne vise Áb Ábr El törz család előfordu legi héberképzé m némethangz am nemzed nemze örökl M család nyug beáram következ n gyakr találk e évszázado Németorsz sz tal családne z k Magyarors gy B Be Eps Sc Str Sch Wer i származha kétségt B B csal ke N H csal sz ismer Wer S negye t Magyarorsz külf k c gy fö családn dokumen m származ Olaszorsz Hagri-cs Magyaro ma j csal általán haszn J i rend al te m z kö S pénzb kitoloncol kényszerít m zsi vezetéknev névföl tör ors össz al kikü bizott id zsid névfelvét hiva igazol ka am bizo t al sza választ n es egysz ráoktrojá rosszakar a kigúnyo Eselsber ha nevet szárma i magyars alkalmazkodá n előreh m zsi fö z németrajongá kös eredet hiva terro germaniz szorgal á ha erej al egy vezére zsi a gondolatvil vet világoss érvény á e végreha álta elkeresz fö ne csopor bon kid névképz legtöb szárm foglalk sze tulajd lerögzít tör érvénye Gyak abreviatur alk Abrevia család képz c ké Öss k csop oszth 178 szá családnev szlavizál idesoro névcsop követk ors sz szár megjelöl fö családn csop tart B Csehorsz B T Well Wo olaszor w he Holl németal Ma M Österre os Po Po le Pr P p R R Reis Schles szil Schw s Ty t m Helység ké családn Auer Arns Back Ba Baumga Bi Bil Bi gal Bü B németor he B B Buda Butreh he Dem Eibensc S El Ellen Eps Geiri G Gla Holi Holits Kats K K csehor he Kries he Kries diminit Kut Ma Miec k P p k Pil P Rech Rechn Ro Str Strassnitz T Ta Ta Ta csehor he T Wot Be Bu H St alapsz össz helységnev képző Patrony Ab Abrah Áb Ang Antsc Ants E Engel An Be Jiszas Bene B B Be B Bi B J D F Ph F F Fi Fis Fisc E F Fre Freud Freud Sz F Frie Fri S S G Ger Ger G Gi Gu Go Mord Got Jed Gu J H Hi Hirsc Hirsch H He Na Hei Heu He C Jau Jo J J Ko Koppel Kau Löwi Löwen Löwe J L Mai Mais M Ma Mena Em M Meie Prezl Perec- i abroviat Se S Sc S Wol Wolf Ben patrony Berk Hersko He H Ilko Lebo Lefk Marko Men Mair Mosk Mo Sch S Schlamm Sa Wellk Ge Wi F Ben Matrony Blum Blumen Bl Bienen Bienen De Süs Süszl= Ede F Vei V F Fr Fr G Glück Glick Glü Gold Go Jeit J Lieb Lieb Li Marg Mi Pe P P Rosi Rosen R S Schön Schö Sch Sprinz S Espar Sp matrony F Stia bo Gl Ruz R Foglal fö családn B Bleyer,Brettschne Drech Fä Fel Fis Gar Ge Ge Gl Gla Goldsche Goldsch Goldsti Goldzi Knöp Knöpfelma Kr Kr Led Leder Mü Pfei Perlhe Quas Quit Sa Sat Sei Se S Sch Schne Schni Schnit Sc Schnurma Schr S Tisc Wach Wachs W Wechsel We Wein W Wol Zol Foglalk megj n Ko kaláriskere Kra Ku c Mi M szap Rob m lakó c fe n sz sz sz S Rinds Sc Sch S S Str S sze tulajdon j n Bla B Flei G Grosz Gr Jungdu Jung K Klein Lu S Sch Schwa W Weisz tulajdonságn B B C f Cser Hats H Kut g po Zel Z képzele n A Apfel Eichen Ehren Feid Fre Früh He Mo Nuss Silber So Son Wald Wi V eg c ké n B Bis F He Ka Ka K B z családnev tanulmán Egyenlős megj száma