10926.htm

CÍMSZÓ: Csalány

SZEMÉLYNÉV: Csalány Béla

SZÓCIKK: Csalány Béla, festő, szül. Budapesten 1879. Táj- és figurális képeket fest. Münchenben Hollósynál tanult. A Műcsarnok 1909/10-iki téli tárlatán Apósom c. képével tűnt föl, azóta a Műcsarnok rendes kiállítója. Ott kiállított képei közül a nevezetesebbek: Isaszegi utca, Dömösi cigánysor (1923), Ebéd (1926), Olvasó asszony (1928). Arcképeket is fest: Önarckép (1926), Lédermann Mór az O. K. I. Sz. elnöke, Dr. Verebély Tibor orvostanár. Az 1918-iki téli tárlaton a Weisz Manfréd-díjat nyerte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 926. címszó a lexikon => 179. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10926.htm

CÍMSZÓ: Csalány

SZEMÉLYNÉV: Csalány Béla

SZÓCIKK: Csalány Béla, festő, szül. Budapesten 1879. Táj- és figurális képeket fest. Münchenben Hollósynál tanult. A Műcsarnok 1909/10-iki téli tárlatán Apósom c. képével tűnt föl, azóta a Műcsarnok rendes kiállítója. Ott kiállított képei közül a nevezetesebbek: Isaszegi utca, Dömösi cigánysor 1923 , Ebéd 1926 , Olvasó asszony 1928 . Arcképeket is fest: Önarckép 1926 , Lédermann Mór az O. K. I. Sz. elnöke, Dr. Verebély Tibor orvostanár. Az 1918-iki téli tárlaton a Weisz Manfréd-díjat nyerte.

10926.ht

CÍMSZÓ Csalán

SZEMÉLYNÉV Csalán Bél

SZÓCIKK Csalán Béla festő szül Budapeste 1879 Táj é figuráli képeke fest Münchenbe Hollósyná tanult Műcsarno 1909/10-ik tél tárlatá Apóso c képéve tűn föl azót Műcsarno rende kiállítója Ot kiállítot képe közü nevezetesebbek Isaszeg utca Dömös cigányso 192 Ebé 192 Olvas asszon 192 Arcképeke i fest Önarcké 192 Léderman Mó a O K I Sz elnöke Dr Verebél Tibo orvostanár A 1918-ik tél tárlato Weis Manfréd-díja nyerte

10926.h

CÍMSZ Csalá

SZEMÉLYNÉ Csalá Bé

SZÓCIK Csalá Bél fest szü Budapest 187 Tá figurál képek fes Münchenb Hollósyn tanul Műcsarn 1909/10-i té tárlat Após képév tű fö azó Műcsarn rend kiállítój O kiállíto kép köz nevezetesebbe Isasze utc Dömö cigánys 19 Eb 19 Olva asszo 19 Arcképek fes Önarck 19 Léderma M S elnök D Verebé Tib orvostaná 1918-i té tárlat Wei Manfréd-díj nyert

10926.

CÍMS Csal

SZEMÉLYN Csal B

SZÓCI Csal Bé fes sz Budapes 18 T figurá képe fe München Hollósy tanu Műcsar 1909/10- t tárla Apó képé t f az Műcsar ren kiállító kiállít ké kö nevezetesebb Isasz ut Döm cigány 1 E 1 Olv assz 1 Arcképe fe Önarc 1 Léderm elnö Vereb Ti orvostan 1918- t tárla We Manfréd-dí nyer

10926

CÍM Csa

SZEMÉLY Csa

SZÓC Csa B fe s Budape 1 figur kép f Münche Hollós tan Műcsa 1909/10 tárl Ap kép a Műcsa re kiállít kiállí k k nevezeteseb Isas u Dö cigán Ol ass Arckép f Önar Léder eln Vere T orvosta 1918 tárl W Manfréd-d nye

1092

CÍ Cs

SZEMÉL Cs

SZÓ Cs f Budap figu ké Münch Holló ta Műcs 1909/1 tár A ké Műcs r kiállí kiáll nevezetese Isa D cigá O as Arcké Öna Léde el Ver orvost 191 tár Manfréd- ny