10928.htm

CÍMSZÓ: Csapó

SZEMÉLYNÉV: Csapó Jenő

SZÓCIKK: Csapó Jenő, festő, szül. Kiscellen 1875. Tanulmányait Bécsben Kreydernél kezdte, azután Párisban a Julien-akadémián Bougereau és Lef?vre alatt fejezte be. Az 1900. párisi világkiállításon részt vett a Palais d'Industrie művészi díszítésén. A Műcsarnok 1914. tavaszi kiállításán állított ki először (Csendélet, Virágok), ahol azóta budapesti részleteket és főleg virág és gyümölcs csendéleteket állít ki. Kiállított a Nemzeti Szalonban és a Művészházban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 928. címszó a lexikon => 180. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10928.htm

CÍMSZÓ: Csapó

SZEMÉLYNÉV: Csapó Jenő

SZÓCIKK: Csapó Jenő, festő, szül. Kiscellen 1875. Tanulmányait Bécsben Kreydernél kezdte, azután Párisban a Julien-akadémián Bougereau és Lef?vre alatt fejezte be. Az 1900. párisi világkiállításon részt vett a Palais d'Industrie művészi díszítésén. A Műcsarnok 1914. tavaszi kiállításán állított ki először Csendélet, Virágok , ahol azóta budapesti részleteket és főleg virág és gyümölcs csendéleteket állít ki. Kiállított a Nemzeti Szalonban és a Művészházban.

10928.ht

CÍMSZÓ Csap

SZEMÉLYNÉV Csap Jen

SZÓCIKK Csap Jenő festő szül Kiscelle 1875 Tanulmányai Bécsbe Kreyderné kezdte azutá Párisba Julien-akadémiá Bougerea é Lef?vr alat fejezt be A 1900 páris világkiállításo rész vet Palai d'Industri művész díszítésén Műcsarno 1914 tavasz kiállításá állítot k előszö Csendélet Virágo aho azót budapest részleteke é főle virá é gyümölc csendéleteke állí ki Kiállítot Nemzet Szalonba é Művészházban

10928.h

CÍMSZ Csa

SZEMÉLYNÉ Csa Je

SZÓCIK Csa Jen fest szü Kiscell 187 Tanulmánya Bécsb Kreydern kezdt azut Párisb Julien-akadémi Bougere Lef?v ala fejez b 190 pári világkiállítás rés ve Pala d'Industr művés díszítésé Műcsarn 191 tavas kiállítás állíto elősz Csendéle Virág ah azó budapes részletek fől vir gyümöl csendéletek áll k Kiállíto Nemze Szalonb Művészházba

10928.

CÍMS Cs

SZEMÉLYN Cs J

SZÓCI Cs Je fes sz Kiscel 18 Tanulmány Bécs Kreyder kezd azu Páris Julien-akadém Bouger Lef? al feje 19 pár világkiállítá ré v Pal d'Indust művé díszítés Műcsar 19 tava kiállítá állít elős Csendél Virá a az budape részlete fő vi gyümö csendélete ál Kiállít Nemz Szalon Művészházb

10928

CÍM C

SZEMÉLY C

SZÓC C J fe s Kisce 1 Tanulmán Béc Kreyde kez az Pári Julien-akadé Bouge Lef a fej 1 pá világkiállít r Pa d'Indus műv díszíté Műcsa 1 tav kiállít állí elő Csendé Vir a budap részlet f v gyüm csendélet á Kiállí Nem Szalo Művészház

1092SZEMÉL

SZÓ f Kisc Tanulmá Bé Kreyd ke a Pár Julien-akad Boug Le fe p világkiállí P d'Indu mű díszít Műcs ta kiállí áll el Csend Vi buda részle gyü csendéle Kiáll Ne Szal Művészhá