10932.htm

CÍMSZÓ: Cserhalmi

SZEMÉLYNÉV: Cserhalmi Irén

SZÓCIKK: Cserhalmi Irén, írónő, szül. Hecht I., később Gerő Attila (l. o.) író felesége, szül. Budapesten 1871 szept. 12., megh. u. o. 1908 ápr. 6. Eredetileg tanítónő volt, de széles nyelvtudása és írói készsége csakhamar utat tört számára az irodalmi életben. A magyar költőkből összeállított műfordításai antológiai formában jelentek meg németül Ungarischer Dichterwald címen (1897) s Németországban is ismertté tette nevét. Feltűnést keltett az 1893. megjelent monográfiája A francia romanticismus korszaka a magyar drámairodalom történetéből.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 932. címszó a lexikon => 180. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10932.htm

CÍMSZÓ: Cserhalmi

SZEMÉLYNÉV: Cserhalmi Irén

SZÓCIKK: Cserhalmi Irén, írónő, szül. Hecht I., később Gerő Attila l. o. író felesége, szül. Budapesten 1871 szept. 12., megh. u. o. 1908 ápr. 6. Eredetileg tanítónő volt, de széles nyelvtudása és írói készsége csakhamar utat tört számára az irodalmi életben. A magyar költőkből összeállított műfordításai antológiai formában jelentek meg németül Ungarischer Dichterwald címen 1897 s Németországban is ismertté tette nevét. Feltűnést keltett az 1893. megjelent monográfiája A francia romanticismus korszaka a magyar drámairodalom történetéből.

10932.ht

CÍMSZÓ Cserhalm

SZEMÉLYNÉV Cserhalm Iré

SZÓCIKK Cserhalm Irén írónő szül Hech I. későb Ger Attil l o ír felesége szül Budapeste 187 szept 12. megh u o 190 ápr 6 Eredetile tanítón volt d széle nyelvtudás é író készség csakhama uta tör számár a irodalm életben magya költőkbő összeállítot műfordítása antológia formába jelente me németü Ungarische Dichterwal címe 189 Németországba i ismertt tett nevét Feltűnés keltet a 1893 megjelen monográfiáj franci romanticismu korszak magya drámairodalo történetéből

10932.h

CÍMSZ Cserhal

SZEMÉLYNÉ Cserhal Ir

SZÓCIK Cserhal Iré írón szü Hec I késő Ge Atti í feleség szü Budapest 18 szep 12 meg 19 áp Eredetil tanító vol szél nyelvtudá ír készsé csakham ut tö számá irodal életbe magy költőkb összeállíto műfordítás antológi formáb jelent m német Ungarisch Dichterwa cím 18 Németországb ismert tet nevé Feltűné kelte 189 megjele monográfiá franc romanticism korsza magy drámairodal történetébő

10932.

CÍMS Cserha

SZEMÉLYN Cserha I

SZÓCI Cserha Ir író sz He kés G Att felesé sz Budapes 1 sze 1 me 1 á Eredeti tanít vo szé nyelvtud í készs csakha u t szám iroda életb mag költők összeállít műfordítá antológ formá jelen néme Ungarisc Dichterw cí 1 Németország ismer te nev Feltűn kelt 18 megjel monográfi fran romanticis korsz mag drámairoda történetéb

10932

CÍM Cserh

SZEMÉLY Cserh

SZÓC Cserh I ír s H ké At feles s Budape sz m Eredet taní v sz nyelvtu kész csakh szá irod élet ma költő összeállí műfordít antoló form jele ném Ungaris Dichter c Németorszá isme t ne Feltű kel 1 megje monográf fra romantici kors ma drámairod történeté

1093

CÍ Cser

SZEMÉL Cser

SZÓ Cser í k A fele Budap s Erede tan s nyelvt kés csak sz iro éle m költ összeáll műfordí antol for jel né Ungari Dichte Németorsz ism n Felt ke megj monográ fr romantic kor m drámairo történet