10935.htm

CÍMSZÓ: Cserna

SZEMÉLYNÉV: Cserna Andor

SZÓCIKK: Cserna Andor, zenekritikus és író, szül. Budapesten 1885. ápr. 24. Az Est zenei rovatvezetője és a magyar kritikusgárda jelentősebb tagjai közé tartozik. Kritikai munkásságán kívül a következő önálló kötetei jelentek meg: Salome 1906, Parsifal 1914, Wilde Breviárium 1921, Beethoven Breviárium 1921.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 935. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10935.htm

CÍMSZÓ: Cserna

SZEMÉLYNÉV: Cserna Andor

SZÓCIKK: Cserna Andor, zenekritikus és író, szül. Budapesten 1885. ápr. 24. Az Est zenei rovatvezetője és a magyar kritikusgárda jelentősebb tagjai közé tartozik. Kritikai munkásságán kívül a következő önálló kötetei jelentek meg: Salome 1906, Parsifal 1914, Wilde Breviárium 1921, Beethoven Breviárium 1921.

10935.ht

CÍMSZÓ Csern

SZEMÉLYNÉV Csern Ando

SZÓCIKK Csern Andor zenekritiku é író szül Budapeste 1885 ápr 24 A Es zene rovatvezetőj é magya kritikusgárd jelentőseb tagja köz tartozik Kritika munkásságá kívü következ önáll kötete jelente meg Salom 1906 Parsifa 1914 Wild Breviáriu 1921 Beethove Breviáriu 1921

10935.h

CÍMSZ Cser

SZEMÉLYNÉ Cser And

SZÓCIK Cser Ando zenekritik ír szü Budapest 188 áp 2 E zen rovatvezető magy kritikusgár jelentőse tagj kö tartozi Kritik munkásság kív követke önál kötet jelent me Salo 190 Parsif 191 Wil Breviári 192 Beethov Breviári 192

10935.

CÍMS Cse

SZEMÉLYN Cse An

SZÓCI Cse And zenekriti í sz Budapes 18 á ze rovatvezet mag kritikusgá jelentős tag k tartoz Kriti munkássá kí követk öná köte jelen m Sal 19 Parsi 19 Wi Breviár 19 Beetho Breviár 19

10935

CÍM Cs

SZEMÉLY Cs A

SZÓC Cs An zenekrit s Budape 1 z rovatveze ma kritikusg jelentő ta tarto Krit munkáss k követ ön köt jele Sa 1 Pars 1 W Breviá 1 Beeth Breviá 1

1093

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ C A zenekri Budap rovatvez m kritikus jelent t tart Kri munkás köve ö kö jel S Par Brevi Beet Brevi