10936.htm

CÍMSZÓ: Csernyei

SZEMÉLYNÉV: Csernyei Gyula

SZÓCIKK: Csernyei Gyula, író és hírlapíró, szül. 1834. Tanulmányainak elvégzése után előbb mint tanító, majd mint iskolaigazgató működött, de gégebaja miatt kénytelen volt pályáját elhagyni s telekkönyvi tisztviselő lett. Bár csak mesterséges lélegzéssel tartja fenn magát, igen nagyarányú irodalmi munkásságot fejt ki. Verseit, szépirodalmi, nevelésügyi s egyéb tartalmú cikkeit több mint 30 hazai és külföldi lapban közölte. Magyarra fordította Bellamy Visszapillantás 2000 évről c. híres utópisztikus regényét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 936. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10936.htm

CÍMSZÓ: Csernyei

SZEMÉLYNÉV: Csernyei Gyula

SZÓCIKK: Csernyei Gyula, író és hírlapíró, szül. 1834. Tanulmányainak elvégzése után előbb mint tanító, majd mint iskolaigazgató működött, de gégebaja miatt kénytelen volt pályáját elhagyni s telekkönyvi tisztviselő lett. Bár csak mesterséges lélegzéssel tartja fenn magát, igen nagyarányú irodalmi munkásságot fejt ki. Verseit, szépirodalmi, nevelésügyi s egyéb tartalmú cikkeit több mint 30 hazai és külföldi lapban közölte. Magyarra fordította Bellamy Visszapillantás 2000 évről c. híres utópisztikus regényét.

10936.ht

CÍMSZÓ Csernye

SZEMÉLYNÉV Csernye Gyul

SZÓCIKK Csernye Gyula ír é hírlapíró szül 1834 Tanulmányaina elvégzés utá előb min tanító maj min iskolaigazgat működött d gégebaj miat kénytele vol pályájá elhagyn telekkönyv tisztvisel lett Bá csa mestersége lélegzésse tartj fen magát ige nagyarány irodalm munkásságo fej ki Verseit szépirodalmi nevelésügy egyé tartalm cikkei töb min 3 haza é külföld lapba közölte Magyarr fordított Bellam Visszapillantá 200 évrő c híre utópisztiku regényét

10936.h

CÍMSZ Cserny

SZEMÉLYNÉ Cserny Gyu

SZÓCIK Cserny Gyul í hírlapír szü 183 Tanulmányain elvégzé ut elő mi tanít ma mi iskolaigazga működöt gégeba mia kénytel vo pályáj elhagy telekköny tisztvise let B cs mesterség lélegzéss tart fe magá ig nagyarán irodal munkásság fe k Versei szépirodalm nevelésüg egy tartal cikke tö mi haz külföl lapb közölt Magyar fordítot Bella Visszapillant 20 évr hír utópisztik regényé

10936.

CÍMS Csern

SZEMÉLYN Csern Gy

SZÓCI Csern Gyu hírlapí sz 18 Tanulmányai elvégz u el m taní m m iskolaigazg működö gégeb mi kényte v pályá elhag telekkön tisztvis le c mestersé lélegzés tar f mag i nagyará iroda munkássá f Verse szépirodal nevelésü eg tarta cikk t m ha külfö lap közöl Magya fordíto Bell Visszapillan 2 év hí utópiszti regény

10936

CÍM Cser

SZEMÉLY Cser G

SZÓC Cser Gy hírlap s 1 Tanulmánya elvég e tan iskolaigaz működ gége m kényt pály elha telekkö tisztvi l mesters lélegzé ta ma nagyar irod munkáss Vers szépiroda nevelés e tart cik h külf la közö Magy fordít Bel Visszapilla é h utópiszt regén

1093

CÍ Cse

SZEMÉL Cse

SZÓ Cse G hírla Tanulmány elvé ta iskolaiga műkö gég kény pál elh telekk tisztv mester lélegz t m nagya iro munkás Ver szépirod nevelé tar ci kül l köz Mag fordí Be Visszapill utópisz regé